Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.12.2017 № 7466
Дата рассмотрения: 28.12.2017 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Станом на сьогоднішній день в Україні здійснюють діяльність 19 організацій колективного управління (ОКУ), які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об'єктів авторського права і суміжних прав (музичних творів, фонограм, відеограм тощо). За 2016 рік ними було зібрано близько 80 млн. грн.

При цьому утворено правову прогалину у регулюванні їхньої діяльності. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 N 169-р скасовано Порядок обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 436/7757, як такий, що не відповідає Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Також інші відомчі накази, спрямовані не регулювання тих чи інших аспектів діяльності ОКУ неодноразово визнавалися нечинними у судовому порядку, оскільки таке регулювання можливе виключно на рівні закону, а не підзаконного нормативно-правового акта. Зокрема, наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2008 N 1175 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю" визнано нечинним Вищим адміністративним судом України 17.10.2012; наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 N 1249 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм" на сьогоднішній день визнаний нечинним Київським апеляційним адміністративним судом 12.06.2014.

За Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) закріплено повноваження із забезпечення ведення обліку організацій колективного управління, визначення уповноважених організації колективного управління, здійснення нагляду за їх діяльністю. Але реалізація цих повноважень на практиці неможлива. Центральний орган виконавчої влади, відповідальний за напрям діяльності цих організацій, не може ані брати на облік нові бажаючі організації, ані відкликати свідоцтва у вже існуючих (навіть у випадку суттєвих зловживань, на які систематично скаржаться автори), ані визначати серед них уповноважені; а також здійснювати нагляд за діяльністю організацій, що не є суб'єктами господарювання (громадські організації).

Тому існує необхідність визначення у проекті Закону заходів контролю за діяльністю організацій колективного управління.

Крім того, з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" у 2012 році також виникла необхідність внесення змін до чинної нормативно-правової бази, якою врегульована діяльність організацій колективного управління в Україні.

Зокрема, статтею 5 Закону України "Про адміністративні послуги" визначено, що виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

На сьогоднішній день незважаючи на часткове регулювання Законом України "Про авторське право і суміжні права" діяльності організацій колективного управління (статті 48, 49), уповноважених організацій колективного управління (стаття 43) взагалі не визначені чинними нормативно-правовими актами такі адміністративні послуги як:

- видача, переоформлення, анулювання свідоцтва про облік організації колективного управління;

- видача, переоформлення, анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

При цьому в проекті Закону пропонується визначити процедуру акредитації організацій колективного управління.

Окремо слід зауважити, що з прийняттям у 2014 році Директиви Європейського парламенту та Ради N 2014/26/ЄС від 26.02.2014 "Про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку" (OJ L 84, 20.3.2014, p. 72-98) також виникла необхідність суттєвого перегляду чинної моделі регулювання діяльності організацій колективного управління в Україні.

Крім того, необхідність створення законодавчого підрунтя для діяльності організацій колективного управління пов'язана з віднесенням України до переліку "Priority Watch List" в рамках "Спеціальної доповіді 301" ("Special 301" List) через окремі проблеми у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності, серед яких недосконалість системи колективного управління авторськими та суміжними правами. Подальше гальмування розв'язання питання діяльності ОКУ в Україні містить потенційні ризики втрати доступу держави до Генералізованої системи преференцій США і спричинення економічних збитків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблено з метою реформування системи колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління.

3. Правові аспекти

Проект Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" розроблено на виконання пункту 154 Плану виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 N 847-р.

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про авторське право і суміжні права";

постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 "Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань", від 18.01.2003 N 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав"; "Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" від 27.06.2003 N 992;

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 N 503 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.08.2003 за N 717/8038;

наказ Міністерства освіти і науки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України від 24.11.2003 N 780/123/561 "Про затвердження Порядку здійснення відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.12.2003 за N 1153/8474.

Виходячи із змісту проекту акта, його реалізація передбачає внесення змін до чинних актів та визнання актів такими, що втратили чинність і розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено Міністерством фінансів України без зауважень, до Державної регуляторної служби України проект Закону направлено на погодження листом від 15.12.2017 N 2301-02/47022-03 (вх. N 14342 від 18.12.2017) з пропозицією погодити в одноденний термін, отримано висновок Міністерства юстиції України від 19.12.2017 - проект Закону погоджено із зауваженнями, які враховано частково, та із застереженням щодо необхідності погодження проекту акта із Міністерством фінансів України.

6. Регіональний аспект

Положення проекту акта не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6-1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення буде проводитися шляхом розміщення проекту акта на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

8-1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" є проектом регуляторного акта. Дія цього регуляторного акта дасть можливість реформувати систему колективного управління в Україні з урахуванням вимог сьогодення, встановити процедуру контролю за діяльністю організацій колективного управління з боку суб'єктів авторського права і суміжних прав та держави (у випадку необхідності). Такі зміни допоможуть удосконалити процес управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав, що призведе до збільшення зборів винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені та сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав.

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" дозволить:

на законодавчому рівні врегулювати питання діяльності організацій колективного управління в Україні;

привести нормативно-правову базу у цій сфері у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги";

імплементувати основні положення Директиви 2014/26/ЄС про колективне управління авторськими та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав на музичні твори з метою онлайн використання на внутрішньому ринку;

забезпечити прозорість діяльності організацій колективного управління.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

С. Кубів

Опрос