Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины (относительно создания благоприятных условий для возвращения денежных средств трудовых мигрантов в Украину)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.12.2017 № 7458
Дата рассмотрения: 27.12.2017 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо створення сприятливих умов для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини стаття 43 Конституції України "кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується". Безумовно, що наявність в Основному законі України норми про право людини на працю є свідченням про соціальну спрямованість української держави. Адже, праця є однією з основних потреб людини, а також не дозволяє їй деградувати як в моральному, так і в фізичному плані. Також праця забезпечує громадяни України засоби до життя, навіть якщо громадянин України займається підприємницькою діяльністю, то він все одно застосовує свою працю, якщо не фізичну, то розумову, емоційну, інтелектуальну.

З розпадом колишнього перед Україною постала проблема забезпечення громадян України робочими місцями в необхідній кількості. Адже, українська промисловість була спрямована майже виключно на військово-промисловий комплекс колишнього СРСР, що забезпечувало працівникам, зайнятим в цій сфері, відносно високий рівень заробітку та соціальних гарантій. Розрив виробничих ланцюжків з республіками колишнього СРСР призвів до масового скорочення робітників та розвитку так званого "човникового" руху, який переріс у рух трудових мігрантів.

Своєї актуальності таке відносно нове соціальне явище як трудові мігранти набула якраз на початку 90-х рр. XX століття. Особливого поширення "заробітчанський" рух набув в Західній Україні. Нині трудові міграція в Карпатському Єврорегіоні (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська, Чернівецька області) є масовим і соціально значущим явищем, що позначається на демографічній ситуації, ринку праці, соціально-економічному розвитку, добробуті громадян, соціальному розшаруванні, сімейних відносинах і вихованні дітей, має вагомі психологічні, світоглядні, культурні наслідки. Причини трудової міграції економічно активного населення в Україні мають переважно економічний характер. Якщо на початку 90-х рр. XX ст. транскордонний рух трудових мігрантів зумовлювався в основному зупинкою роботи підприємств, багатомісячними затримками з виплат заробітної плати, зростаючим безробіттям, то нині їх метою, у більшості випадків, є підвищення добробуту, вирішення житлового питання (у т. ч. будівництво приватного житла), фінансування навчання дітей тощо. Ієрархія мотивів, які зумовлюють трудову міграцію за кордон, включає: - заробіток для поліпшення житлових умов (купівлю квартири чи спорудження будинку), придбання машини або інших цінних товарів тривалого вжитку; - заробіток для задоволення поточних життєвих потреб - харчування, придбання необхідних товарів повсякденного попиту (одягу тощо); - накопичення коштів для оплати навчання дітей у вищих навчальних закладах; - накопичення стартового капіталу для створення і розвитку власного бізнесу; - мотиви нематеріального характеру (пізнати світ, здобути професійні трудові навички, поліпшити знання мови тощо).

Згідно з даними Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 70 % міжнародних переказів родичі трудових мігрантів витрачають на поточні побутові потреби, 26 % - на придбання товарів тривалого вжитку (у т. ч. купівлю імпортних товарів довготривалого використання), і лише 3 % - на відкриття власного бізнесу. За результатами дослідження, проведеного експертами європейської комісії "Caritas International" на 2013 рік ~4,5 млн трудових мігрантів з України перебувають за кордоном, з яких 1,7 млн. - у країнах ЄС. За іншими оцінками, ця цифра коливається від 2 до 7 млн. Наразі, зараз ця цифра, за різними оцінками складає від 7 до 10 млн. чоловік.

Така цифри трудової міграції вже реально загрожують національній безпеці України. Також така велика цифра трудових мігрантів, призвела до дефіциту робочої сили в Україні, що вже стало гальмом на шляху сталого економічного розвитку. Українські трудові мігранти, за даним Національного банку України, перерахували з - за кордону через банківські установи в 2016 році 5,4 млрд. доларів США, що становило 5,8 % України в 2016 році. Враховуючи, що не всі трудові мігранти перераховують грошові кошти в Україну через банківські установи, реальна сума грошових переказів українських заробітчан складає суму приблизно в 10 млрд. доларів.

І як, вже було сказано вище, лише 3 % з цих коштів йдуть на інвестування у сферу ділової активності, решта є фактично видатками споживання і мають короткочасний ефект для української економіки. В цілому це є величезний фінансовий та інвестиційний ресурс, який фактично не використовується українською державою. Натомість, владоможці погоджуються на принизливі умови в пенсійній та медичній сферах, лише, щоб отримати 1 мільярд доларів США кредитних коштів. Саме з метою створення сприятливих умов для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну й було розроблено цей законопроект.

2. Мета та завдання прийняття акта

Метою прийняття цього законопроекту є створення сприятливих умов для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну.

Завданням прийняття цього Закону є стимулювання ділової активності громадян України, які є трудовими мігрантами, до інвестування зароблених ними фінансових ресурсів в економіку України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект вносить зміни та доповнення до Закон України "Про інвестиційну діяльність" та Закон України "Про зовнішню трудову міграцію" в частині створення сприятливих умов для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну.

Зокрема, пропонується:

1.1. Внести в Закон України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 646) наступні зміни:

- доповнити частину першу статті 10 абзацом шостим, виклавши його в наступній редакції:

"Фінансові кошти трудових мігрантів, які заробили їх в іноземних країнах та інвестували в економіку України у вигляді підприємницького або фінансового капіталу".

1.2. Внести в Закон України "Про зовнішню трудову міграцію" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 49 - 50, ст. 463) наступні зміни:

- абзац другий частини першої статті 19 викласти в наступній редакції:

"Резиденти України - трудові мігранти звільняються від сплати податкових та митних платежів при переведенні готівкових коштів на територію України".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

На даний момент правовідносини, передбачені в цьому законопроекті, регулює Конституція України, Митний кодекс України, Податковий кодекс України та ціла низка інших підзаконних нормативно - правових актів.

Реалізація норм законопроекту не потребує розроблення нових нормативно - правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо створення сприятливих умов для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну)" дозволить створити сприятливі умови для повернення грошових коштів трудових мігрантів в Україну.

Реалізація норм цього законопроекту дозволить стимулювати ділову активність громадян України, які є трудовими мігрантами, до інвестування зароблених ними фінансових ресурсів в економіку України.

 

Народний депутат України

М. Й. Головко

Опрос