Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.07.2017 № 6677
Дата рассмотрения: 10.07.2017 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування" розроблено з метою забезпечення повноцінного реформування пенсійної системи, покращення пенсійного забезпечення громадян шляхом здійснення власних накопичень на старість та економічного зростання країни.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття законопроекту має на меті надати працівникам вже з 1 січня 2018 року можливість формувати обов'язкові особисті пенсійні накопичення, за рахунок яких вони у майбутньому одержать додаткове, до їх пенсій із солідарної системи, джерело пенсійних виплат, що певною мірою покращить їх забезпечення у старості.

Функціонування запропонованої моделі накопичувальної системи пенсійного страхування сприятиме розвитку фінансового сектору економіки, залучення, потужного внутрішнього довгострокового інвестиційного ресурсу в національну економіку, що, в свою чергу, матиме величезний поштовх до динамічного економічного росту та якісної модернізації країни.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону передбачене внесення змін базових пенсійних законів "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також, до інших законодавчих актів, які дозволять забезпечити необхідні правові та регулятивні умови для запровадження другого рівня системи загальнообов'язкового пенсійного страхування з 1 січня 2018 року.

Змінами до базових пенсійних законів встановлюється, що застраховані особи, яким на дату впровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування виповнилося не більш як 35 років, сплачують внески із своєї заробітної плати (доходу) від 2 відсотків із щорічним збільшенням до 7 відсотків. Інші особи (які не досягли пенсійного віку або ті, кому виповнилося більше 35 років) мають право брати добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Передбачена можливість успадкування накопичених пенсійних заощаджень, а також їх повного або часткового використання до настання пенсійного віку у разі: лікування від тяжких захворювань, настання критичних життєвих ситуацій, необхідності оплати освіти дітей чи придбання нерухомого майна тощо.

Законопроектом запропонована децентралізована модель функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування, в рамках якої:

1) Застраховані особи, для участі у накопичувальній системі пенсійного страхування, обирають недержавні пенсійні фонди, в яких вони бажають формувати свої обов'язкові пенсійні накопичення. За бажанням особи, вона може в будь-який момент перейти до іншого недержавного пенсійного фонду.

2) Адміністративне забезпечення процесу прийому та обробки відповідних заяв застрахованих осіб здійснюватиме Пенсійний фонд України, який даватиме розпорядження адміністраторам обраних недержавних пенсійних фондів про відкриття персональних накопичувальних пенсійних рахунків цим особам. Крім того, Пенсійний фонд України і сам вестиме такі рахунки в системі Реєстру застрахованих осіб. Завдяки постійному інформаційному обміну з інформаційно-обліковими системами адміністраторів відповідних недержавних пенсійних фондів, буде забезпечуватись синхронізація персональних облікових даних учасників накопичувальної системи. Це дозволить забезпечити надійність та актуальність персоніфікованого обліку пенсійних активів, належних кожній застрахованій особі у накопичувальній системі, захист цих даних від помилок, ризиків фальсифікації або втрати, а отже і від ризику порушення майнових прав громадян.

3) Єдиним, повністю централізованим механізмом у системі обов'язкового накопичувального пенсійного страхування, передбачено залишити систему адміністрування страхових внесків на накопичувальне пенсійне страхування. Адміністрування процесу збору таких внесків, їх обліку та розподілу між обраними громадянами недержавними пенсійними фондами забезпечуватиме Пенсійний фонд України, який має необхідні досвід, персонал, організаційну й технічну інфраструктуру для ефективного виконання зазначених функцій.

4) Управління пенсійними активами у накопичувальній системі пенсійного страхування здійснюватимуть компанії з управління активами відповідних недержавних пенсійних фондів, а зберігання цих пенсійних активів будуть забезпечувати зберігачі цих фондів (банківські установи).

5) Компанії з управлінні активами та зберігачі обираються Радами недержавних пенсійних фондів, які беруть участь у накопичувальній системі пенсійного страхування, з числа тих компаній та банків-зберігачів, які мають відповідні ліцензії та, одночасно, відповідають критеріям, передбаченим законопроектом у змінах до статті 20-1 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

6) Основні функції з нагляду та регулювання у системі накопичувального пенсійного страхування, згідно із законопроектом, покладаються на:

Національну комісію з регулювання ринків фінансових послуг - в частині діяльності адміністраторів недержавних пенсійних фондів;

Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку - в частині діяльності компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів;

Національний банк України - в частині діяльності зберігачів недержавних пенсійних фондів.

Таким чином, законопроект передбачає конкурентну, недержавну архітектуру накопичувальної системи пенсійного страхування з елементами централізації в державному органі (Пенсійному фонді України) окремих функцій щодо справляння, обліку і розподілу відповідних страхових внесків та стосовно надійної фіксації прав власності на пенсійні накопичення громадян, а також, з належною системою державного нагляду та регулювання, що в сукупності забезпечує:

розподіл усіх можливих ризиків між десятками недержавних пенсійних фондів, що відповідають критеріям допуску на II рівень системи пенсійного страхування, а не їх концентрацію в одному державному Накопичувальному фонді;

забезпечення конкуренції на ринку послуг з накопичувального пенсійного страхування, що сприятиме підвищенню якості обслуговування громадян у цій системі, зниженню вартості відповідних послуг, розвитку фондового ринку і фінансового сектору в цілому, а також, розвитку третього рівня - добровільної системи пенсійних накопичень, на відміну від монополістичної моделі, яка передбачала створення централізованого Накопичувального фонду;

право вибору громадянами того пенсійного фонду, який краще задовольняє їх потреби, надає якісніші і дешевші послуги, на відміну від безальтернативності обслуговування у Накопичувальному фонді;

критичне зниження ризиків побудови корупційних схем та/або націоналізації пенсійних активів накопичувальної пенсійної системи (II рівня), як це, наприклад, відбулось у Російській Федерації, на відміну від моделі, яка передбачала створення централізованого Накопичувального фонду під фактичним державним контролем і управлінням;

відповідність вимогам до побудови таких системи, які переважно використовуються у світі, в країнах, що мають позитивний досвід функціонування накопичувальних пенсійних систем, в тому числі, відповідність вимогам Директиви Європейського парламенту та Ради 2003/43/ЄС від 3 червня 2003 року "Про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними", щодо імплементації яких у національне законодавство Україна несе зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У зв'язку з наведеним, законопроектом передбачене виключене поняття "Накопичувальний фонд" та норми щодо його функціонування.

Для захисту пенсійних активів застрахованих осіб законопроектом передбачено:

1) Допуск на II рівень лише тих недержавних пенсійних фондів, які відповідають необхідним критеріям. Критерії допуску пенсійних фондів до участі в накопичувальній системі пенсійного страхування передбачені у змінах до стаття 201 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2) Участь недержавних пенсійних фондів у системі гарантування вкладів, що забезпечить застрахованим особам - учасникам цих фондів єдиний гарантований рівень (як у банківській системі) компенсації втрат від настання ризику знецінення їх пенсійних накопичень.

3) Децентралізована побудова системи - зокрема, за рахунок системи гарантування (страхування) вкладів і пенсійних заощаджень можна "врятувати" проблемний недержавний пенсійний фонд, але не величезний централізований Накопичувальний фонд.

4) Відокремлене, від інших коштів, зберігання пенсійних активів у зберігачах недержавних пенсійних фондів.

5) Неможливість суміщення ключових управлінських функцій між суб'єктами системи, що убезпечує від "конфлікту інтересів".

6) Зниження інвестиційних ризиків за рахунок обмеження напрямів інвестування пенсійних коштів у перехідний період впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування (протягом перших трьох років). Так, спочатку пенсійні кошти недержавних пенсійних фондів, що функціонують у накопичувальній системі пенсійного страхування, можна буде інвестувати лише у:

придбання або додаткове інвестування в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), в тому числі, ОВДП, за якими гарантується відсотковий щорічний дохід не нижчий від показника інфляції за відповідний рік - не більше ніж 60 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

фінансові зобов'язання (депозитні рахунки, ощадні (депозитні) сертифікати, корпоративні облігації) банківських установ, які відповідають фінансово-економічним та регуляторним критеріям (вимогам), встановленим Національним банком України - не більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбання або додаткове інвестування в облігації місцевих позик, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів;

придбання або додаткове інвестування в корпоративні цінні папери українських емітентів (облігації та/або акції), кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством, та/або які відповідно до норм законодавства перебувають у відкритому обігу і пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - не більше ніж 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів, сформованих у рамках програм накопичувального пенсійного страхування;

придбання або додаткове інвестування в цінні папери державних інвестиційних фондів, діяльність яких регулюється окремим Законом - не більше ніж 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів сформованих;

придбання або додаткове інвестування у права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення - не більше ніж 30 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

Законопроект передбачає, також, внесення змін до інших законодавчих актів, щодо приведення їх норм у відповідність до запропонованої концепції обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, закони України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не впливає на дохідну та видаткову частини Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Реалізація проекту акта дозволить запровадити децентралізовану систему накопичувального пенсійного страхування, що забезпечить:

1) громадянам:

- справедливі умови пенсійного забезпечення та підвищену персональну мотивацію - можливість забезпечувати свою старість, формуючи власні пенсійні накопичення;

- підвищення рівня пенсійного забезпечення у старості:

- контроль за станом їх власних пенсійних накопичень;

- інші важливі можливості, які недоступні у солідарній пенсійній системі - використання своїх накопичених пенсійних заощаджень до виходу на пенсію, у разі настання певних життєвих ситуацій (хвороба, освіта дітей, оплата іпотеки, тощо);

2) державі та громадянському суспільству:

- формування збалансованої і стійкої трирівневої пенсійної системи, де солідарний та накопичувальні рівні взаємно доповнюють одне одного, компенсують характерні для них слабкі сторони, є поштовх для розвитку та здорової конкуренції на ринку недержавного пенсійного забезпечення;

- надасть потужний інвестиційний поштовх для динамічного зростання економіки і модернізації країни, що, одночасно стане важливим позитивним "сигналом" іншим внутрішнім і зовнішнім інвесторам для здійснення капіталовкладень в українську економіку (спрацює "мультиплікатор" додаткового росту обсягів залучених інвестицій), тощо.

Ураховуючи зазначене, поданий проект Закону - повною мірою відповідає завданню ефективного реагування на існуючі соціально - економічні та державотворчі виклики, що стоять перед українською державою, об'єктивно сформованому суспільному запиту на повноцінне реформування національної пенсійної системи, та відкриває можливості й створює необхідний інструментарій для якісної модернізації країни, суттєвого покращення рівня життя громадян, зміцнення державного та приватного секторів економіки, формування сприятливого інвестиційного клімату в країні, а також, розвитку інституцій громадянського суспільства. Зволікання з його розглядом або відмова від його схвалення - неприпустимі, оскільки несуть в собі реальну загрозу національній безпеці практично в усіх сферах життєдіяльності українського суспільства.

 

Народні депутати України:

Ю. І. Соловей

Н. В. Веселова

П. О. Різаненко

Опрос