Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2017 № 6141
Дата рассмотрения: 27.02.2017 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогоднішній день Україна є однією із країн світу, на території якої іноземні фінансові посередники (глобальні зберігачі (Global Custodians) або інші фінансові інституції) мають бажання надавати своїм клієнтам послуги із зберігання активів, але яка юридично не визнає прийнятої серед багатьох країн та крупних міжнародних інвесторів концепції глобального зберігача (фінансового посередника) та його ролі, вимагає від інвесторів мати прямі договірні відносини з локальними депозитарними установами.

Як наслідок, іноземні фінансові посередники не мають можливості забезпечити в Україні правильний правовий режим обліку права власності на цінні папери своїх клієнтів, що призводить до порушення прав інвесторів, відмови глобальних зберігачів та інших фінансових інституцій від надання послуг в Україні, а також створює бар'єри для залучення іноземних інвестицій. Так, для більшості іноземних інвесторів одним із ключових показників для прийняття рішення щодо здійснення інвестицій є показник рівня захисту прав інвесторів у відповідній державі (Україна займає 70 місце за цим параметром в рейтингу Doing Business).

Необхідність відкриття відповідно до діючого законодавства прямих рахунків в цінних паперах в депозитарних установах є стримуючим фактором щодо здійснення інвестицій для іноземних інвесторів через відсутність довіри до українських депозитарних установ. До того ж процедура відкриття рахунку потребує значної кількості документів, є витратною для інвестора та досить довготривалою. Запровадження концепції рахунку номінального утримувача, запропонованої законопроектом, значно спростить процедуру іноземного інвестування, забезпечить захист інвестиції та є одним із важливих кроків підвищення довіри іноземних інвесторів до депозитарної системи України.

Окремо варто відзначити, що у випадку, якщо на сьогоднішній день іноземні інвестори здійснили інвестування через глобальних зберігачів, прийняття законопроекту забезпечить розкриття інформації про таких інвесторів. Адже відсутність в Україні належного правового регулювання інституту номінального утримувача для глобальних зберігачів унеможливлює отримання державними органами, емітентами цінних паперів інформації щодо кінцевих власників цінних паперів.

Одночасно, враховуючи важливість забезпечення розкриття у встановлених випадках інформації про кінцевих бенефіціарних власників цінних паперів, дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу, а також належного ведення обліку права власності на цінні папери клієнтів, законопроект передбачає обмеження кола іноземних фінансових установ, що можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача для обліку прав на цінні папери своїх клієнтів. Так, зокрема, передбачається, що така особа повинна бути зареєстрована в державі, яка є членом Європейського союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) або Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), а також відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням кращого міжнародного досвіду.

Законопроект розроблено з урахуванням рекомендацій Комітету Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) щодо регулювання рахунків номінального утримувача на ринках, що розвиваються (жовтень 2011 року), Принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів щодо ідентифікації клієнтів та бенефіціарних власників для фондового ринку (травень 2004), рекомендацій Association of Global Custodians у співпраці з учасниками фондового ринку (у тому числі системними банками, що входять до крупних міжнародних фінансових груп), та їх об'єднаннями.

2. Мета та завдання прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою сприяння залученню іноземних інвестицій через спрощення процедури іноземного інвестування в Україні, забезпечення захисту іноземних інвестицій внаслідок запровадження правильного правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внесення змін до:

1) Закону України "Про депозитарну систему України" в частині запровадження нового типу рахунку в цінних паперах в системі депозитарного обліку, на якому обліковуються права на цінні папери, належні клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. Зокрема, встановлюються вимоги до суб'єктів-іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок номінального утримувача, особливості функціонування та правового режиму такого рахунку, а також розкриття інформації про власників цінних паперів;

2) Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в частині особливостей реєстрації переходу права власності на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, а також порядку розкриття інформації про власників значних пакетів акцій за відповідним рахунком;

3) Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" в частині встановлення особливостей проведення депозитарними установами ідентифікації та верифікації при відкритті та в процесі функціонування рахунку в цінних паперах номінального утримувача;

4) Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" в частині встановлення повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок в цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку цінних паперів, а також права заборонити або обмежити на певний строк проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку номінального утримувача у разі не розкриття останнім інформації про власників та належні їм цінні папери у випадках, встановлених законом.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Законами України "Про депозитарну систему України", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та іншими нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України безпосередньо не впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих державних органів

В обговоренні концепції законопроекту приймали участь представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України.

7. Позиція учасників фінансового ринку, їх об'єднань та інших експертів і заінтересованих осіб

Учасники фінансового ринку підтримують законопроект.

8. Громадське обговорення

Концепція інституту номінального утримувача обговорювалася в рамках круглого столу "Запровадження інституту номінального утримувача як необхідна умова для залучення іноземних інвестицій". Участь в обговоренні прийняли більше 40 експертів фінансового ринку: представників Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ, ПАТ "Національний депозитарій України", НБУ, НКЦПФР, міжнародних організацій, об'єднань учасників фондового ринку, провідних юридичних компаній, а також професійних учасників фондового ринку.

Учасники круглого столу підтримали запровадження концепції рахунку номінального утримувача в Україні.

9. Оцінка регуляторного впливу, прогноз наслідків прийняття акта

Прийняття Закону сприятиме зростанню залучення іноземних інвестицій в Україну через спрощення процедури іноземного інвестування в Україні, забезпечення захисту іноземних інвестицій внаслідок запровадження правильного правового режиму обліку права власності на цінні папери клієнтів глобальних зберігачів або інших фінансових посередників.

 

Народні депутати України:

П. О. Різаненко

М. В. Довбенко

М. А. Поляков

Опрос