Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении насилия относительно женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.07.2016 № 4952
Дата рассмотрения: 02.11.2016 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

За останні три десятиліття насильство щодо жінок, включаючи домашнє насильство, привертає підвищену увагу з боку міжнародної спільноти, що знаходить своє відображення у міжнародному праві. Протягом цього періоду було здійснено кілька вирішальних кроків, серед яких: ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 1979 р., а також загальних рекомендацій та висновків, затверджених Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок; Декларації ООН про викорінення насильства щодо жінок в 1993 р.; Міжамериканської конвенції про запобігання, покарання і викорінення насильства щодо жінок в 1994 р.; Пекінської декларації в 1995 р.; Протоколу про права жінок в Африці до Африканської хартії прав людини і народів в 2003 р.; і це лише деякі з них. Таким чином, існує потужна міжнародно-правова база в галузі боротьби з насильством щодо жінок. Рада Європи також ухвалила низку рішень і дій, спрямованих на вирішення проблеми насильства щодо жінок, в першу чергу, План дій від 1995 р., Рекомендацію Rec (2002) Комітету міністрів державам - членам Ради Європи про захист жінок від насильства від 2002 р. і, нарешті, Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, також відому як Стамбульська конвенція. Фактично, Стамбульська конвенція є найбільш повним і далекосяжним документом у цій галузі, оскільки у ній поєднано кращі світові стандарти та практики. Вона також відтворює сучасний погляд на права людини, який передбачає розуміння того, що боротьба з насильством стосовно жінок є обов'язком держави. Стамбульська конвенція набула чинності 1 серпня 2014 р. після її ратифікації 10 державами.

Цей законопроект імплементує положення Стамбульської конвенції у національне законодавство, що дає можливість удосконалити кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством.

2. Мета і шляхи її досягнення

Цілями і завданнями законопроекту є імплементація у чинне кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство України положень Стамбульської конвенції.

Проектом пропонується внести зміни до:

Кримінального кодексу України;

Кримінального процесуального кодексу України.

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері діє Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про попередження насильства в сім'ї", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про безоплатну правову допомогу", "Про основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про Національну поліцію", а також Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та відповідна практика Європейського суду з прав людини у справах, які стосуються насильства стосовно жінок, у тому числі домашнього насильства (справи "Опуз проти Туреччини" (Opuz v. Turkey, 2009 р.), "Сандра Джанкович проти Хорватії" (Sandra Jankoviж v. Croatia, 2009 р.), Еремія v. Молдова (Eremia v. Moldova, 2013 р.).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки забезпечуватиметься у межах коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання державних органів, до компетенції яких належить виконання запропонованих заходів.

5. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

Законопроект сприяє унеможливленню дискримінації за ознакою статі та подоланню гендерно-зумовленого насильства як одного з проявів дискримінації..

7. Громадське обговорення

Законодавчі зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами було широко обговорено за участю представників Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Міністертва юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства соціальної політики України інших органів центральної влади, громадських об'єднань, а також міжнародних та національних експертів, письмові та усні пропозиції за результатами громадських обговорень враховано при розробці цього законопроекту.

Для обговорення положень Конвенції Комітетом у закордонних справах ВРУ із залученням представників громадськості проведено круглий стіл "Запобігання та протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству: на шляху до ратифікації Стамбульської конвенції Україною" (02.07.2015). Також проведено парламентські слухання "Сімейна політика України - цілі та завдання" (17.06.2015), під час яких обговорювалось питання необхідності ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами та криміналізації у зв'язку з цим усіх форм насильства, які ця Конвенція забороняє.

8. Позиція соціальних партнерів.

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз результатів

Внесення запропонованих змін до законодавчих актів України дозволить запровадити додаткові заходи, спрямовані на створення запобіжних, захисних та каральних кримінально-правових механізмів боротьби з різним формами насильства стосовно жінок (зґвалтуванням та іншими актами сексуального насильства, примусовим шлюбом, примусовим абортом чи стерилізацією та ін.), а також с домашнім насильством, чим буде забезпечено відповідність законодавства України сучасним європейським стандартам у цій сфері та нагальним потребам українського суспільства.

 

Народні депутати України

І. С. Луценко

Опрос