Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской Комиссии о состоянии выполнения Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины, касательно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.02.2016 № 4054
Дата рассмотрения: 12.02.2016 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації"

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації" (далі - проект Закону) розроблено для забезпечення реалізації повною мірою вимог ЄС стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, невід'ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

10 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято закони України N 769-VIII "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні" (далі - Закон N 769-VIII) та N 770-VIII "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні" (далі - Закон N 770-VIII), якими, з метою виконання відповідних рекомендацій ЄС, внесено зміни до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України в частині удосконалення порядку застосування арешту та спеціальної конфіскації.

Однак внесені цими законами зміни не у повній мірі відповідають наданим Україні рекомендаціям ЄС, які містяться у П'ятій доповіді Європейської комісії щодо прогресу України у виконанні Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, а також не забезпечують реалізацію рекомендації 4 Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, затверджених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

На цьому наголошує і Європейська комісія у підпункті 2.3.1.3 "Запобігання корупції та боротьба з нею" блоку 3 "Громадський порядок та безпека" своєї Шостої доповіді про хід виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Так, зокрема, редакція ухваленого Закону N 770-VIII суттєво змінила зміст та сферу застосування інституту спеціальної конфіскації, в тому числі щодо третіх осіб, звузивши його зміст порівняно із варіантом, що діяв до прийняття вказаного Закону.

Статтею 961 Кримінального кодексу України (далі - КК) з урахуванням внесених Законом N 770-VIII змін можливість застосування спеціальної конфіскації передбачена лише у випадках вчинення злочинів, передбачених статтями 146 - 1501, 152 - 156, 190 - 192, 198, 201, 209 - 2121, 222, 233, 255 - 260, 301 - 320, 354, 361 - 3652, 368 - 3692 КК.

Така редакція не враховує, що Україна є стороною Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, і взяла на себе зобов'язання щодо встановлення обов'язкових арешту та конфіскації знарядь і засобів злочину та доходів або майна, вартість якого відповідає таким доходам, та відмитого майна за всіма предикатними злочинами, тобто злочинами, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неврахування цих вимог автоматично означає невиконання 4-ї рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), наданої Україні в рамках здійснення моніторингу відповідності законодавства стандартам у сфері боротьби із легалізацією (відмиванням) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Крім того, редакція чинної статті 961 КК не дає змоги на сьогодні застосовувати спеціальну конфіскацію активів (знарядь) у випадку, коли останні використовувались або були набуті внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, яке містить лише ознаки діяння, передбаченого КК. Йдеться про ситуації, коли особа за віком або станом психічного здоров'я не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, оскільки не вважається суб'єктом злочину.

У свою чергу передбачені Законом N 769-VIII зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) не повною мірою забезпечили імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року N 2014/42/ЄС "Про заморожування та конфіскацію засобів вчинення злочинів та доходів від злочинної діяльності у Європейському Союзі".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону підготовлено з метою забезпечення належного виконання рекомендацій ЄС, що має важливе значення для прискорення візової лібералізації, та забезпечення застосування інститутів "спеціальної конфіскації" і "арешту на майно" у чіткій відповідності з європейськими стандартами.

Так, проектом пропонується у статті 961 КК запровадити можливість застосування спеціальної конфіскації за умови вчинення:

- умисного предикатного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки такого злочину;

- злочинів, санкції за які на сьогодні прямо передбачають таку конфіскацію.

У свою чергу зміни до КПК мають на меті забезпечити можливість накладення арешту на майно в кримінальному провадженні у випадках:

- необхідності збереження доказів;

- застосування спеціальної конфіскації;

- застосування конфіскації як виду покарання (заходу кримінально-правового характеру) до фізичних (юридичних) осіб;

- забезпечення виконання цивільного позову або стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Конституція України;

Кримінальний кодекс України;

Кримінальний процесуальний кодекс України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дасть змогу удосконалити законодавче регламентування застосування арешту і спеціальної конфіскації та забезпечить реалізацію вимог ЄС стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України повною мірою.

 

Заступник Глави Адміністрації Президента України

О. Данилюк

Опрос