Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О судебном сборе" относительно дополнения перечня льготных категорий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.10.2015 № 3369
Дата рассмотрения: 29.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Протягом 2014 - 2015 років Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виплачено відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможних банків у сумі, що перевищує 50 млрд. грн. Значна частині цих коштів була отримана Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з Державного бюджету України у якості кредиту держави.

Основними джерелами (крім регулярних зборів від банків) погашення кредиту держави, а також забезпечення виплат відшкодування коштів вкладникам та задоволення вимог інших кредиторів банків можуть бути:

кошти, отримані від реалізації ліквідаційної маси неплатоспроможних банків, у межах кредиторських вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

відшкодування шкоди пов'язаними особами неплатоспроможного банку.

Наразі, станом на 01.09.2015 уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вже подано позовів до суду на суму 184,3 млрд. грн., у тому числі відносно власників істотної участі - на суму 2,5 млрд. грн.

Водночас, згідно з Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22 травня 2015 року N 484-VIII банки, що виводяться з ринку або ліквідуються, та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб позбавлені пільг на оплату судового збору.

При цьому, відповідно до пункту 5 частини другої статті 37 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) протягом тимчасової адміністрації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або через уповноважену ним особу у разі делегування їй повноважень має право заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи.

Статтею 38 Закону передбачено, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з метою забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку вживає передбачені законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 48 Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій ним особі з дня початку процедури ліквідації банку вживає заходів у встановленому законодавством порядку до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

Слід звернути особливу увагу на норми частини п'ятої статті 52 Закону, які передбачають, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або уповноважена ним особа у разі недостатності майна банку звертається до пов'язаної з банком особи, дії або бездіяльність якої призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди, та/або пов'язаної з банком особи, яка внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, з вимогою про відшкодування шкоди, заподіяної банку.

У разі отримання відмови у задоволенні таких вимог або невиконання вимоги у строк, встановлений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб або уповноваженою ним особою, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звертається з такими вимогами до суду.

На виконання вимог пункту 15 Меморандум про економічну і фінансову політику Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має розробити план дій, щоб ініціювати негайне покриття збитків банків за рахунок коштів акціонерів, якщо з'ясується їхня провина у неплатоспроможності банків.

Враховуючи те, що на сьогодні ліквідаційної маси неплатоспроможних банків у більшості не вистачає на задоволення акцептованих вимог кредиторів третьої черги (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб), сума позову та, відповідно судового збору, будуть досить значними.

Зазначена ситуація унеможливлює претензійно-позовну роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою збільшення ліквідаційної маси неплатоспроможних банків, у тому числі за рахунок коштів пов'язаних з ними осіб, захисту прав вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків.

Враховуючи викладене, існує нагальна необхідність прийняття змін до Закону України "Про судовий збір" у частині поширення пільги зі сплати судового збору на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - при здійсненні своїх повноважень, а також банки, що виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" - за позовами майнового чи немайнового характеру.

2. Цілі та завдання проекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, захисту прав і законних інтересів вкладників неплатоспроможних банків, зміцнення довіри до банківської системи України, а також зменшення навантаження на Державний бюджет України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір", доповнивши її новими пунктами 17, 18, відповідно до яких передбачається звільнити від сплати судового збору Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - при здійсненні своїх повноважень та банки, що виводяться з ринку або ліквідуються відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" - за позовами майнового чи немайнового характеру.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відповідні суспільні відносини регулюються Законом України "Про судовий збір", Кодексом адміністративного судочинства України, Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Разом з тим, його реалізація сприятиме поповненню Державного бюджету України у зв'язку з тим, що Фонд не братиме кредит держави для подання позовів до суду, а проведення претензійно-позовної роботи сприятиме збільшенню ліквідаційної маси неплатоспроможних банків і, як наслідок, збільшенню обсягу задоволених вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У свою чергу, зазначене сприятиме пришвидшенню погашення зобов'язань за раніше отриманими кредитами держави та зменшенню фінансового навантаження на Державний бюджет України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" щодо доповнення переліку пільгових категорій" сприятиме збільшенню ліквідаційної маси неплатоспроможних банків, за рахунок реалізація якої задовольняються акцептовані вимоги кредиторів, що, як наслідок, посилить захист інтересів кредиторів, кошти яких не гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також зменшить фінансове навантаження на Державний бюджет України.

 

Народний депутат України

І. Г. Фурсін

Народний депутат України

М. В. Довбенко

Народний депутат України

С. І. Кубів

Народний депутат України

С. В. Рибалка

Народний депутат України

Д. В. Дзензерськй

Опрос