Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О валютном регулировании и валютном контроле

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.10.2015 № 3367
Дата рассмотрения: 29.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про валютне регулювання та валютний контроль"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Проект Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" розроблено у зв'язку із необхідністю законодавчого закріплення принципів прозорої валютної політики України, врегулювання валютного ринку, необхідністю відновлення стабільності валюти України, створення сприятливого інвестиційного клімату в країні.

Стратегічні завдання валютної політики обумовлюють її важливе місце в економічній політиці держави в цілому. Стратегічними завданнями валютної політики є: забезпечення стійкого економічного зростання; підтримання стабільного рівня цін (низького рівня інфляції); сприяння високому рівню зайнятості в національному господарстві (низький рівень безробіття); забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги (тобто рівноваги платіжного балансу країни).

Прийняття цього законопроекту необхідне для: забезпечення стабільного функціонування внутрішнього валютного ринку країни і недопущення кризових та спекулятивних явищ; сприяння нормальній організації грошового обігу в країні для забезпечення товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній сфері; створення адекватних правових умов організації валютних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання і збільшення обсягів іноземних інвестицій; підтримання стабільного рівня обмінного курсу національної валюти на грошовому ринку й забезпечення належної купівельної спроможності національної грошової одиниці; оперативного регулювання сальдо платіжного балансу для своєчасного погашення зовнішньої заборгованості; лібералізації можливостей суб'єктів господарювання у здійсненні валютних операцій відповідно до загальних цілей економічної політики України.

На теперішній час, Україна потребує законодавчого закріплення принципів та правил валютної політики держави, що буде основою для відновлення реального сектору економіки, стійкості національної валюти, фінансового та валютного ринків України.

2. Цілі і завдання проекту Закону.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, економічної безпеки, стабільності внутрішнього валютного ринку, збереження купівельної спроможності грошової одиниці України, поповнення золотовалютних резервів України, розвитку міжнародного співробітництва, а також створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону.

Законопроектом визначаються принципи валютного регулювання та валютного контролю, умови і порядок проведення резидентами та нерезидентами валютних операцій в Україні, регламентує здійснення резидентами валютних операцій за межами України, повноваження і функції державних органів у сфері регулювання валютних операцій, права й обов'язки резидентів та нерезидентів, які здійснюють в Україні валютні операції, а також встановлює відповідальність за порушення валютного законодавства.

Законопроект містить шість розділів: Загальні положення; Валютне регулювання; Порядок розрахунків за зовнішньоекономічними операціями; Валютний контроль; Прикінцеві положення; Перехідні положення.

Законопроектом закріплюються наступні основні принципи валютного регулювання і валютного контролю в Україні: забезпечення фінансової стабільності країни та рівноваги платіжного балансу України, стабільності національної грошової одиниці, накопичення золотовалютних резервів; пріоритет економічних заходів при реалізації державної політики в сфері валютного регулювання та валютного контролю; виключення необґрунтованого втручання держави та її органів у валютні операції; забезпечення державою захисту прав та економічних інтересів резидентів та нерезидентів при здійсненні валютних операцій.

У законопроекті органами валютного регулювання в Україні визначено Кабінет Міністрів України та Національний банк України. Національний банк України з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України та платіжного балансу України в порядку та в межах, встановлених цим законопроектом, має право регулювати валютні операції шляхом застосування таких інструментів регулювання валютних операцій: вимога щодо ліцензування валютних операцій, передбачених цим законопроектом та у випадках, встановлених цим законопроектом; вимога щодо резервування валютних операцій, визначених цим законопроектом; вимога щодо відкриття та використання спеціального рахунку для проведення передбачених цим законопроектом валютних операцій; вимога щодо обов'язкового продажу надходжень резидентів в іноземній валюті на валютному ринку України.

Законопроектом визначено порядок здійснення резидентами та нерезидентами розрахунків в іноземній валюті та валюті України, дано визначення видів валютних операцій, а саме: поточних валютних операцій; валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу; валютно-обмінних операцій; операцій з банківськими металами.

Крім того, законопроектом визначено умови репатріації резидентами іноземної валюти та валюти України, обов'язкового продажу частки валютної виручки та умови і порядок ліцензування.

Органами валютного контролю в Україні визначено Кабінет Міністрів України, Національний банк України та органи виконавчої влади в межах своєї компетенції; агентами валютного контролю в Україні - уповноважені банки, національного оператора поштового зв'язку, професійних учасників фондового ринку, в тому числі утримувачів реєстрів власників іменних цінних паперів (реєстраторів), Державне казначейство України, а також податкові та митні органи.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту регулюються чинним валютним законодавством України, зокрема, Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. N 15-93 (із змінами та доповненнями), законами України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про інститути спільного інвестування", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", "Про страхування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону "Про валютне регулювання та валютний контроль" забезпечить вдосконалення законодавчого забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, встановлення відправних принципів такої політики, сприятиме стабільності валюти України і валютного ринку України, як факторів розвитку економіки країни та покращення міжнародного економічного співробітництва, створить сприятливі умови для інвестування в економіку України.

 

Народний депутат України

Є. В. Мураєв

Опрос