Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно совершенствования финансирования учебных заведений, заведений здравоохранения и поддержки информатизации музеев, библиотек, архивных учреждений, учебных заведений, заведений здравоохранения, научных учреждений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.10.2015 № 3363
Дата рассмотрения: 27.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення фінансування навчальних закладів, закладів охорони здоров'я та підтримки інформатизації музеїв, бібліотек, архівних установ, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, наукових установ)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю удосконалення Бюджетного кодексу України з метою реалізації заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Освітня діяльність навчальних закладів державної форми власності має велике громадське і державне значення. Слід зазначити, що навчальні заклади є невід'ємною складовою вітчизняної системи освіти, мають на меті реалізацію сучасних якісних освітніх моделей. Водночас, відповідно до Конституції України держава повинна забезпечити розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти.

Одним з основних факторів, що безпосередньо впливає на розвиток освітньої діяльності навчальних закладів є належне фінансування матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Що стосується закладів охорони здоров'я, то на сьогодні більшість з них існують у формі бюджетних установ. Організаційно-правова діяльність в сфері освіти є дуже обмеженою по своїй формі, тому освітні заклади не мають достатнього рівня самостійності при прийнятті рішень навіть з питань поточного управління та діяльності закладу. В кінцевому результаті це призводить до неналежного рівня медичного обслуговування населення.

Крім того, сучасний стан фінансування закладів охорони здоров'я - бюджетних установ за рахунок бюджету є неефективним та не створює передумов для надання якісної медичної допомоги в необхідних обсягах.

Фінансування закладів охорони здоров'я здійснюється за принципами "утримання закладу" (навіть якщо він є неефективним), а не здійснення оплати за фактично надану населенню безкоштовну медичну допомогу, гарантовану Конституцією України.

Крім того, заклади охорони здоров'я обмежені в можливості самостійного визначення цілей та пріоритетів для використання бюджетного фінансування. Напрямки використання бюджетних коштів є чітко визначеними згідно з кошторисом. Навіть у разі екстреної необхідності, заклади охорони здоров'я не можуть перерозподіляти кошти з однієї статті бюджету до іншої (наприклад, придбати додаткові ліки за рахунок економії на комунальних послугах). Це не стимулює керівників закладів охорони здоров'я до економії та оптимізації процесу надання медичної допомоги населенню.

Державою задекларовано важливість здійснення системного та комплексного реформування галузі охорони здоров'я, однак, незважаючи на це, законодавче забезпечення таких реформ на сьогодні залишається недостатнім. Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015, пункт 7 розділу 3 якої передбачає, що метою державної політики у цій сфері є кардинальне, системне реформування, спрямоване на створення системи, орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити медичне обслуговування для всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Орієнтиром у проведенні реформи є програма Європейського Союзу "Європейська стратегія здоров'я - 2020", тощо.

Зміни щодо визначення захищеними видатками Державного бюджету України питань зв'язку та телекомунікації послуг доступу до мережі Інтернет національних музеїв, національних та державних бібліотек, в тому числі сільських бібліотек, державних архівних установ, національних та державних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, наукових установ розроблені в тому числі й для врегулювання питання підтримки ІТ-інфраструктури публічних бібліотек для виконання завдань інформатизації країни і подолання цифрової нерівності.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) охоплюють практично всі сфери сучасного суспільства України: діяльність органів державного управління, фінансово-кредитної сфери, інформаційного обслуговування підприємництва, науки, освіти, медицини та ін. Доступ до інформації є необхідним для глобального та місцевого розвитку. Завдячуючи ефективному розвитку ІКТ у країнах Європейського Союзу за останні роки зростання ВВП відбулось на чверть та близько на 50 % збільшилась продуктивність економіки. Без доступу до комп'ютерної техніки та відповідних навичок громадяни України не можуть бути включеними до глобальних процесів розвитку.

В той же час, за останні роки наукова-технічна сфера втрачає кадровий потенціал, який безпосередньо впливає на економічне зростання країни, і все це стало наслідком недостатнього підтримки науково-технічної сфери за рахунок коштів державного бюджету.

2. Цілі і завдання

Даний законопроект підготовлений з метою створення додаткових умов для функціонування і розвитку системи освіти України, закладів охорони здоров'я України, наукових установ, а також підтримки інформатизації музеїв, бібліотек, в тому числі сільських бібліотек, архівних установ, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, наукових установ.

Проект Закону сприяє розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Мешканці кожного населеного пункту, у якому працюватиме модернізовані навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, музеї, бібліотеки, архівні установи, наукові установи отримають ресурс, спеціально пристосований для забезпечення доступу до інформації, а отже сприятиме розвитку та підготовці трудових ресурсів, сільськогосподарським інноваціям, громадянській активності, підприємництву, громадському здоров'ю.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект передбачає визначити захищеними видатками Державного бюджету України навчальні заклади державної форми власності, заклади охорони здоров'я та підтримку інформатизації музеїв, бібліотек, архівних установ, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, наукових установ.

Для забезпечення продуктивної роботи з надання доступу до інформаційно-комунікаційних технологій музеям, бібліотекам, архівним установам, навчальним закладам, закладам охорони здоров'я, науковим установам, які надають населенню безоплатний доступ до мережі Інтернет, необхідно стабілізувати їх фінансовий стан, а саме: віднести видатки на абонентну плату за послуги інтернет-зв'язку, які надаються операторами та провайдерами телекомунікацій з широкосмуговим доступом до переліку захищених видатків статті 55 Бюджетного кодексу України навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, наукових установ, для музеїв, бібліотек, в тому числі сільських бібліотек, архівних установ.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порушені у законопроекті питання, є:

Конституція України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про музеї та музейну справу", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Прийняття проекту Закону України не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

З метою належної інтеграції у європейський освітній простір Україна має забезпечити належний рівень освітніх послуг, які повинні відповідати потребам суспільного розвитку та найкращим світовим зразкам.

Прийняття Закону України щодо удосконалення положень Бюджетного кодексу України з метою реалізації заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів сприятиме покращенню умов та змісту навчально-виховного процесу у навчальних закладах державної форми власності і якості здобутої освіти та збільшенню кваліфікованих трудових ресурсів.

Реалізація законопроекту повинна також створити умови для розвитку якісної та ефективної системи державних закладів охорони здоров'я в Україні та привести до підвищення рівня охорони здоров'я, що в свою чергу спрямоване зниженню рівня захворюваності, підвищення тривалості життя населення; сприятиме збереженню науково-педагогічного кадрового потенціалу та надасть можливість зберегти наукову наслідуваність в питанні розвитку науково-технічного потенціалу країни.

У провідних країнах найвигіднішими інвестиціями вважаються вкладення в людський капітал, а перспективи економічного та соціального зростання справедливо пов'язуються з якістю освіти.

 

Народні депутати України:

Ляшко О. В.

Галасюк В. В.

Чижмарь Ю. В.

Корчинська О. А.

Вовк В. І.

Рибалка С. В.

Ленський О. О.

Попов І. В.

Опрос