Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.10.2015 № 3353
Дата рассмотрения: 22.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Розвиток інформаційних технологій забезпечив можливість перетворення інформації в електронну (цифрову) форму і як наслідок сприяв легкості відтворення об'єктів авторського і (або) суміжних прав, а також швидкому доступу до них за допомогою мережі Інтернет. Разом з цим виникло безліч можливостей для порушення авторських прав і (або) суміжних прав авторів, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення та інших правовласників в електронному середовищі. Кількість нелегального контенту, який поширюється в мережі щороку постійно зростає. В умовах відсутності швидкого і ефективного способу видалення нелегального контенту, а також відсутності відповідальності за порушення авторських прав і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, обіг ліцензованого контенту і розвиток сервісів, що надають доступ до нього є значно ускладненим. Дана ситуації позначається на іміджу країни і її економіці загалом.

Поширення нелегального контенту в українській доменній зоні призвело до вкрай несприятливих наслідків вже в 2013 році, що пов'язано з визнанням України "пріоритетною іноземною країною" в "Спеціальному Списку 301", тобто країною, в якій рівень захисту прав інтелектуальної власності є найбільш низьким і до якої можуть бути застосовані відповідні санкції. Однією з причин отримання відповідного статусу стало "наполегливе небажання імплементувати ефективну і прозору систему боротьби з он-лайн піратством". У 2015 році "Спеціальний Список 301" відніс Україну до переліку держав, щодо яких здійснюється "пріоритетний нагляд", вказано на відсутність позитивних зрушень в імплементації ефективного механізму боротьби з Інтернет-піратством і відсутності механізмів притягнення до вторинної відповідальності та відповідальності третіх осіб, що сприяють відповідним порушенням.

Таким чином, прийняття даного законопроекту - одне з першочергових завдань на шляху побудови позитивного іміджу України як країни, в якій наявний високий рівень поваги до авторського та (або) суміжних прав.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет" має на меті:

запровадження прозорого, передбачуваного та ефективного механізму припинення порушень авторського і (або) суміжних прав шляхом видалення або унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права в мережі Інтернет;

запровадження механізмів протидії повторним порушенням авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет;

впровадження відповідальності власників веб-сайтів, що забезпечують можливість розміщення на власних веб-сайтах інформації користувачами веб-сайтів, а також відповідальності інформаційних посередників за невиконання вимог щодо усунення порушень авторського права і (або) суміжних прав, якщо відповідні суб'єкти були повідомлені належним чином про такі порушення.

Мета проекту акта досягається внаслідок внесення змін до базового закону - Закону України "Про авторське право і суміжні права", Кодексу України про адміністративні правопорушення та ряду інших нормативно-правових актів.

3. Правові аспекти

Проект акта розроблено з метою імплементації статей 245 - 248 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми Державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), які, в свою чергу, спрямовані на впровадження статей 12 - 15 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" ("Директива про електронну комерцію"). Проект акта розроблено на виконання пункту 154 (Розроблення законопроекту, спрямованого на адаптацію законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права ЄС та положень Угоди про асоціацію) Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014 - 2017 роки.

У даній сфері правового регулювання діють наступні правові акти:

1) Конституція України;

2) Цивільний кодекс України;

3) Господарський Кодекс України;

4) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

5) Кримінальний кодекс України;

6) Цивільний процесуальний кодекс України;

7) Господарський процесуальний кодекс України;

8) Закон України "Про авторське право і суміжні права";

9) Закон України "Про телекомунікації";

10) Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності";

11) Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".

Проектом акта передбачається необхідність внесення змін до наступних актів:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

2) Закон України "Про нотаріат".

3) Закон України "Про авторське право і суміжні права";

4) Закон України "Про телекомунікації".

Проект акта не вимагає визнання такими, що втратили чинність інших актів. Реалізація проекту акта не передбачає розробку підзаконних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено Державною службою інтелектуальної власності України та Державною регуляторною службою України без зауважень, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України - із зауваженнями, Міністерством інформаційної політики України - за умовчанням.

6. Регіональний аспект

Положення проекту акта не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення буде проведено шляхом розміщення проекту акта на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом. Необхідність державного регулювання відповідних питань зумовлена фактичною відсутністю захисту авторського права та (або) суміжного права в мережі Інтернет, а також необхідністю запровадження прозорого і дієвого механізму припинення порушень в досудовому порядку.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Оцінка результатів

Проект акта спрямований на створення ефективного, швидкого і прозорого механізму видалення або блокування інформації, що порушує авторське права і (або) суміжні права в мережі Інтернет в досудовому порядку. Крім того, проектом Закону передбачена необхідність запровадження заходів протидії повторним порушенням авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет.

Проект акта також запроваджує відповідальність та умови звільнення від неї власників веб-сайтів, які надають користувачам змогу розміщувати власний контент на своїх веб-сайтах, а також постачальників послуг хостингу в випадку, якщо власники веб-сайтів або постачальники послуг хостингу були повідомлені про нелегальний характер інформації.

Прийняття проекту акта та його реалізація допоможуть підвищити інвестиційну привабливість України, забезпечивши сприятливе середовище для розвитку ресурсів, що поширюють легальний контент, унеможливить застосування економічних санкцій до України внаслідок її виключення зі "Спеціального Списку 301", сприятиме наближенню законодавства України до законодавства держав-членів Європейського Союзу, сприятиме виконанню Україною своїх зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

Опрос