Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 1061 Гражданского кодекса Украины относительно совершенствования условий договора банковского вклада (депозита)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.10.2015 № 3344
Дата рассмотрения: 19.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 1061 Цивільного кодексу України щодо вдосконалення умов договору банківського вкладу (депозиту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Оскільки договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа є публічним договором (частина 2 статті 1058 Цивільного кодексу України) умови якого встановлюються однаковими для всіх споживачів (частина 2 статті 633 Цивільного кодексу України), то вкладник позбавлений права на внесення змін, доповнень, уточнень до змісту Типового банківського договору) затвердженого відповідною структурою банку і який в безальтернативному виді пропонується на підпис вкладнику.

Проте окремі банки при розробці своїх Типових договорів банківських вкладів часто ігнорують межі свободи договору, та не враховують основні принципи Цивільного кодексу України.

Так, наприклад, банки нараховують проценти на вклад тільки з першого робочого дня, а не з першого календарного дня, наступного за днем надходження коштів у банк. Також, банки не розглядають випадки які не врегульовані цивільним законодавством, наприклад, коли день повернення вкладникові строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, припадає на неробочий день, то банки не нараховують проценти у розмірі, встановленому договором строкового вкладу, за неробочі дні. які передують фактичному дню повернення вкладу - першому робочому дню зі спливом встановленого договором строку.

Саме тому, з метою вдосконалення правового регулювання відносин між банком і вкладником при укладанні договору банківського вкладу виникає необхідність внесення доповнень до частини 5 статті 1061 Цивільного кодексу України у частині уточнення порядку нарахування процентів на банківський вклад, у випадках, коли день, наступний за днем надходження вкладу у банк, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день та коли день повернення вкладникові строкового вкладу зі спливом встановленого договором строку припадає на неробочий день.

Імперативність запропонованих норм частини 5 статті 1061 Цивільного кодексу України та обов'язковість їх виконання банками в рамках змісту банківського договору сприятиме уникненню тривалих судових процесів вкладника із банком, зокрема щодо нарахування процентів по договорам строкових вкладів в неповному обсязі.

2. Мета законопроекту

Метою цього законопроекту є уточнення порядку нарахування процентів банківського вкладу, покликане вдосконалити механізм захисту прав вкладників.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 1061 Цивільного кодексу України передбачивши, що проценти на банківський вклад нараховуються від календарного дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до календарного дня, який передує дню його повернення вкладникові або списання з рахунка вкладника з інших підстав, а також визначити, що якщо день повернення вкладникові строкового вкладу зі спливом строку. встановленого договором банківського вкладу, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, проценти на строковий вклад у встановленому договором розмірі нараховуються до календарного дня, який передує першому робочому дню зі спливом встановленого договором строку - дню повернення вкладу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Цивільний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України. Забезпечення його виконання, в разі його прийняття, здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних видатків, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту сприятиме захисту прав та інтересів клієнтів банківських установ та вдосконалити правове регулювання відносин між банком і вкладником при укладенні договору банківського вкладу.

 

Народний депутат України

Р. П. Князевич

Опрос