Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земель дорожного хозяйства и развития сети автомобильных дорог

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.10.2015 № 3327
Дата рассмотрения: 15.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пріоритетами дорожнього комплексу, згідно із Транспортною стратегією України на період до 2020 року, є забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування відповідно до темпів автомобілізації країни, будівництво великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, Чорноморської окружної автомагістралі, інших автодоріг, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг за 14 напрямками, забезпечення під'їзними дорогами з твердим покриттям усіх сільських населених пунктів, екологізація будівництва та утримання автомобільних доріг.

У зв'язку з цим постійно зростає потреба у земельних ділянках для нового будівництва та реконструкції існуючих автомобільних доріг. Однак до цього часу залишаються недостатньо або зовсім неврегульованими питання щодо створення охоронних зон автомобільних доріг, порядку відведення земельних ділянок під об'єкти дорожнього комплексу.

Землі дорожнього господарства, які є предметом самостійного правового регулювання у багатьох законодавчих актах, звільнені від плати за землю. Однак площа вказаних земель обліковується разом із землями автомобільного транспорту, що не дає змоги контролювати фактичні розміри землекористування.

Вказане обумовлює необхідність удосконалення законодавства щодо набуття права на землю у сфері дорожнього господарства, кодифікації чинного законодавства щодо статусу та складу вказаних земель, вирішення питань щодо режиму землекористування охоронних зон.

Передбачається, що встановлення охоронних зон автомобільних доріг є обтяженням, яке реєструватиметься у Державному земельному кадастрі.

З метою правового врегулювання вказаних проблем, ліквідації розбіжностей у чинних законодавчих актах, встановлення обмежень у землекористуванні, охорони ґрунтового покриву у зв'язку з будівництвом, реконструкцією автомобільних доріг необхідно прийняти проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель дорожнього господарства та розвитку мережі автомобільних доріг" (далі - проект акта).

Слід наголосити, що практика встановлення охоронних зон вже існує.

Законом України "Про правовий режим охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" для забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів встановлюються охоронні зони.

У Російській Федерації функціонування придорожніх смуг врегульовано постановою Уряду від 01.12.98 N 1420 (із змінами від 29.05.2006 N 334) "Про затвердження правил встановлення і використання придорожніх смуг федеральних автомобільних доріг загального користування".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є правове врегулювання особливостей надання земельних ділянок під автомобільні дороги, вирішення неврегульованих проблем встановлення охоронних зон автомобільних доріг, деталізація складових автомобільних доріг, удосконалення правових норм щодо використання для будівництва доріг сільськогосподарських угідь, погодження місць розташування об'єктів.

Оптимальним шляхом досягнення вказаної мети є прийняття акта, який передбачає внесення відповідних змін до Земельного, Цивільного кодексу України, законів України "Про транспорт" та "Про автомобільні дороги".

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі акти законодавства:

Цивільний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Закон України "Про автомобільні дороги";

Закон України "Про транспорт";

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

Закон України "Про Державний земельний кадастр".

Проектом акта передбачається внесення змін до низки законодавчих актів, які регулюють земельні відносини у сфері дорожнього господарства.

У Земельному кодексі України:

пропонується розділити землі дорожнього господарства із землями автомобільного транспорту шляхом доповнення новою статтею 71-1 "Землі дорожнього господарства", аналогічна норма вноситься до Закону України "Про транспорт" (стаття 31-1 "Землі дорожнього господарства");

передбачається заборона передачі земель державної та комунальної власності під автомобільними дорогами загального користування у приватну власність.

Земельний та Цивільний кодекси України доповнюються нормами щодо можливості укладання користувачем земельних сервітутів з іншою особою та відшкодування збитків землекористувачеві іншою особою, яка користується сервітутом.

Закон України "Про автомобільні дороги" доповнюється новим розділом II-1 "Надання та використання земельних ділянок для розміщення та експлуатації автомобільних доріг", що містить норми щодо встановлення охоронних зон.

Для забезпечення нормальних умов експлуатації й запобігання ушкодженню споруд дорожнього господарства та земляного полотна автомобільних доріг, охорони його від дії ерозії, заболочення, зсувів, лавин, снігопадів тощо необхідно з обох боків земляного полотна встановити охоронні зони.

Вони повинні встановлюватися за документацією із землеустрою.

Усі наведені вище режими користування земельними ділянками дорожнього господарства та суміжних зон є різновидом обмежень та обтяжень речових прав і майна, які необхідно буде реєструвати у встановленому порядку. Прийняті зміни мають забезпечити полегшення виконання програм розвитку автомобільних доріг, здешевлення витрат на відведення земельних ділянок шляхом їх викупу та інформаційну єдність усіх задіяних у вказаному процесі органів та осіб.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною регуляторною службою України, погоджено із зауваженнями Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державним агентством земельних ресурсів України, які враховано, Державним агентством лісових ресурсів України, які враховано частково.

Висновок Міністерства юстиції від 10.04.2015 із зауваженнями.

На виконання витягу з протоколу засідання Урядового комітету з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики від 19.06.2015 в приміщенні Укравтодору проведено 13.07.2015 узгоджувальну нараду за участю представників Укравтодору та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, за наслідками якої проект редакційно доопрацьовано.

Надіслано на погодження до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерства юстиції України.

Отримано погодження із зауваженнями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, які враховано частково, та висновок правової експертизи Міністерства юстиції України із зауваженнями до нормопроектувальної техніки.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта було повторно оприлюднено на офіційному сайті Укравтодору - www.ukravtodor.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Даний проект не стосується соціально-трудової сфери, тому не підлягає погодженню з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

Рішенням Державної регуляторної служби України від 26.02.2015 N 122 проект акта погоджено як регуляторний акт.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація акта дасть змогу урегулювати коло невирішених проблем чинного законодавства щодо розвитку дорожнього господарства, сприятиме ліквідації розбіжностей у законодавстві та реалізації Транспортної стратегії України.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Опрос