Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "Об административных услугах"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.10.2015 № 3322
Дата рассмотрения: 13.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - проект Закону) розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 06 вересня 2012 р. N 5203-VI "Про адміністративні послуги", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 жовтня 2012 р. (протокол N 80).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є встановлення, відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги", у законах України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" і "Про альтернативні види палива" основних вимог до регулювання надання передбачених у них адміністративних послуг, шляхом внесення до цих законів відповідних змін.

Зокрема, змінами до Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" передбачається визначення конкретних підстав щодо видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки, суб'єкта надання такої адміністративної послуги та його повноваження щодо її надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Аналогічні за суттю є й зміни, що вносяться до Закону України "Про альтернативні види палива".

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є Закон України "Про адміністративні послуги".

У даній сфері діють також:

Закони України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про альтернативні види палива";

постанови Кабінету Міністрів України: від 26.11.2014 N 676 "Про затвердження Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України", від 29.11.2006 N 1670 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки", від 05.10.2004 N 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону 01.10.2014 було схвалено на засіданні Уряду та зареєстровано у Верховній Раді України 20.10.2014 за N 5183.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.12.2014 N 43831/1/1-14 та у зв'язку з набуттям повноважень новосформованого Кабінету Міністрів України проект Закону було надано на перепогодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Проект Закону погоджено:

без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною регуляторною службою України.

Висновок Міністерства юстиції України від 30 квітня 2015 року із зауваженнями які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення проекту Закону не містять ознак дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не включає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Необхідність державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта обґрунтовується вирішенням питань, що виникають у процесі надання адміністративних послуг, зокрема, з проведення кваліфікації когенераційної установки та з видачі свідоцтва та підтвердження належності палива до альтернативного.

Розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Проект є доцільним, оскільки забезпечує прозорість заходів державного регулювання у сфері використання когенераційних установок, та виробництві альтернативних видів палива.

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає потребі щодо необхідності врегулювання відносин щодо надання адміністративних послуг з проведення кваліфікації когенераційних установок та підтвердження належності палива до альтернативного.

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки запровадженню організаційно-правових умов щодо отримання адміністративних послуг з проведення кваліфікації когенераційної установки з видачею свідоцтва та підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива.

5.

Передбачуваність

Послідовність державної політики зумовлена внесенням змін до законів України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" і "Про альтернативні види палива" з метою забезпечення реалізації відповідних вимог Закону України "Про адміністративні послуги".

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту Закону було забезпечено відкритість дій його розробника для фізичних та юридичних осіб шляхом розміщення проекту на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту Закону не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить реалізацію положень Закону України "Про адміністративні послуги" та надасть можливість забезпечити законність, юридичну визначеність та прозорість у питаннях надання адміністративних послуг з проведення кваліфікації когенераційної установки та підтвердження належності палива до альтернативного.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

Опрос