Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О теплоснабжении" относительно заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.10.2015 № 3320
Дата рассмотрения: 13.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про теплопостачання" щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Необхідність прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про теплопостачання" щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії" (далі - проект Закону або законопроект) зумовлена потребою врегулювання ситуації, що склалась в державі у сферах теплопостачання, альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Здійснений Держенергоефективності аналіз показав значне зростання інвестицій в альтернативну теплоенергетику. Зокрема, у IV кварталі 2014 року було введено в експлуатацію об'єктів теплогенерації на альтернативних видах палива та альтернативних джерелах енергії встановленою тепловою потужністю біля 450 МВт, у тому числі у бюджетній сфері - біля 200 МВт. У цілому в 2014 році у бюджетній сфері було введено в експлуатацію об'єктів теплогенерації на альтернативних видах палива та альтернативних джерелах енергії загальною встановленою тепловою потужністю біля 300 МВт.

Проте, аналіз ситуації із впровадження інвестиційних проектів, пов'язаних із встановленням теплогенеруючих потужностей на альтернативних видах палива та альтернативних джерелах енергії саме в бюджетній сфері, свідчить про наявність ризиків, що стримують довгострокові капіталовкладення. Такими ризиками є відсутність необхідних стимулів у бюджетних установ та органів місцевого самоврядування до укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих установках з використанням альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, що зумовлено потенційним зростанням розміру плати за поставлений енергетичний ресурс та наявністю передбачених у бюджетному законодавстві правових можливостей щодо укладення однорічних договорів. Вищезазначені ризики стримують ріст інвестицій в заходи із збільшення частки альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива в сфері виробництва теплової енергії, що постачається бюджетним установам, та ставлять під сумнів виконання відповідних завдань Уряду щодо економії газу.

З огляду на викладене та зважаючи на необхідність забезпечення провідної ролі держави та органів місцевого самоврядування у реалізації визначених законодавством та рішеннями Уряду завдань щодо розвитку альтернативної теплоенергетики, проектом Закону запроваджуються положення щодо створення правових умов для забезпечення фінансових гарантій інвесторам щодо повернення вкладених інвестицій в реалізацію проектів з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках з використанням альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, яка постачається саме бюджетним установам.

При цьому проведений Держенергоефективності аналіз показав, що у разі встановлення за кредитні кошти теплогенеруючих установок, що використовують в якості палива дерев'яні пелети, та за умови встановлення інвестиційно привабливого тарифу згідно постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 453 "Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів" простий строк окупності становитиме приблизно 4,9 років. У разі встановлення за кредитні кошти теплогенеруючих установок, що використовують в якості палива дерев'яну тріску (при тому ж інвестиційно привабливому тарифі), строк окупності становитиме приблизно 5 років.

Таким чином, створення правових умов для забезпечення фінансових гарантій інвесторам щодо повернення вкладених інвестицій може бути реалізоване шляхом укладення довгострокових договорів, строк дії яких буде не меншим ніж строк окупності відповідних інвестиційних заходів. Встановлення п'яти років як мінімального строку окупності заходів із встановлення теплогенеруючих установок з використанням альтернативних видів палива та альтернативних джерел енергії, та одночасно як мінімального строку дії довгострокових договорів, укладених з бюджетними установами, гарантуватиме (як показали наведені вище дані) теплопостачальним організаціям, що постачають теплову енергію бюджетним установам, повернення вкладених інвестицій за всіх можливих варіантів здійснення інвестиційних заходів.

У цілому прийняття проекту Закону забезпечить реалізацію інтересів суспільства, гарантування захисту прав споживачів, вирішення питання щодо забезпечення населення України тепловою енергією належної якості та у повному обсязі, підвищення рівня енергетичної безпеки держави, виконання міжнародних зобов'язань України щодо реформування енергетичної сфери.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект спрямований на врегулювання окремих аспектів взаємовідносин, що виникають у зв'язку з постачанням і використанням теплової енергії, а саме на створення необхідних законодавчих передумов для підвищення інвестиційної привабливості проектів, пов'язаних із заміщенням природного газу.

Законодавчими змінами пропонується забезпечити фінансові гарантії для інвесторів шляхом передбачення можливості укладення з бюджетними установами довгострокових договорів на постачання теплової енергії, строк яких буде не меншим ніж строк окупності відповідних інвестиційних заходів (не менше 5 років).

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у даній сфері правового регулювання:

Бюджетний кодекс України;

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про енергозбереження";

Закон України "Про альтернативні джерела енергії";

Закон України "Про альтернативні види палива".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено:

без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державною регуляторною службою України;

із зауваженнями, які враховано, Міністерством фінансів України;

із зауваженнями, які не враховано, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Висновок Міністерства юстиції України від 19 червня 2015 року із зауваженнями, які враховано.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проект Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Для одержання пропозицій та зауважень від юридичних та фізичних осіб проект Закону, а також звіт про громадське обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Держенергоефективності: www.saee.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Впровадження змін, передбачених проектом Закону, забезпечить умови для технологічного та економічного збалансування процесів постачання теплової енергії, сприятиме виконанню першочергових завдань щодо реалізації державної політики розвитку сфер альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, заміщення природного газу.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Ринкове середовище

Стабілізує та зумовить розвиток ринку теплової енергії

відсутні

Інтереси держави

Виконання вимог чинного законодавства.

відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечення умов для економічного розвитку підприємств всіх форм власності, які сьогодні працюють на ринку теплової енергії

відсутні

Інтереси громадян

Створення умов для забезпечення населення якісною теплової енергією та послугами з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

відсутні

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1

Доцільність

На сьогодні є доцільним комплексно та всебічно розв'язати економічні проблеми у сферах теплопостачання, альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, зокрема в частині створення сприятливих правових передумов для залучення інвестицій.

2

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам (механізми довгострокових договорів на постачання теплової енергії закріплюються Законом України "Про теплопостачання").

3

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

4

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки забезпеченню населення якісною тепловою енергією, послугами з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, створенню умов для економічного розвитку підприємств всіх форм власності, які сьогодні працюють у сфері теплопостачання, посиленню енергетичної безпеки держави.

5

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики з реформування сфер теплопостачання, альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива.

6

Прозорість та врахування громадської думки

Проект Закону оприлюднено на сайті з метою обговорення.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить ефективне функціонування сфери теплопостачання, створить сприятливу основу для збалансованого її розвитку, створить необхідні правові умови для залучення інвестицій та ефективного виконання завдань щодо реалізації державної політики розвитку сфер альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива, заміщення природного газу.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

Опрос