Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления парламентского контроля за деятельностью членов Кабинета Министров Украины и оснований их освобождения от должности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3308
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України та підстав їх звільнення з посади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підготовлений та запропонований до розгляду законопроект обумовлений приведенням у відповідність деяких законів України до статті 113 Конституції України, що розширить можливості парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України; тобто, додасть дієвих механізмів контролю за діяльністю міністрів у підпорядкованих їм міністерствах та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром, визначених на законодавчому рівні. Також проект уточнює підстави звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України, що пов'язано перш за все з наявністю в складі Кабінету Міністрів України представників іноземних країн.

Потреба у розробці закону виникла у зв'язку з тим, що в Україні недостатні загальнодержавні механізми контролю за діяльністю виконавчої влади з боку суспільства та народних депутатів України, що не дозволяє ефективно реалізовувати державну політику у політичній, економічній, безпековій, правоохоронній сферах, в національній безпеці та в сфері збереження державної таємниці, що створює передумови до виникнення масштабних корупційних дій. Питання незадовільної роботи виконавчої влади України за сучасних умов державотворення справляє потужний негативний вплив на діяльність сучасних інститутів влади України у цілому та викликає протестні настрої у громадському суспільстві України.

Нагальною є потреба визначення механізмів державного управління, що мають бути спрямовані на опрацювання єдиного порядку звітності центральних органів виконавчої влади перед Верховною Радою України, форми, періодичність цієї звітності, а також розгляд стратегічних напрямів діяльності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є приведення у відповідність законодавчих актів до статті 113 Конституції України, що обумовлено невідкладною потребою введення дієвого механізму контролю за діяльністю міністерств та відомств України, зменшення ризиків зловживання владою посадових осіб, розширення можливостей громадського контролю України за діяльністю центральних органів виконавчої влади та підвищення рівня особистої відповідальності членів Кабінету Міністрів України.

Разом з тим, вважаємо за необхідне у зв'язку із ситуацією, яка склалася розширити підстави звільнення членів Кабінету Міністрів України з посади у зв'язку із втратою або виходу з громадянства, виявлення факту іноземного громадянства (підданства).

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом передбачено внести зміни до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади України" та "Про Регламент Верховної Ради України".

Зміни передбачають включення положень, які чітко зобов'язують членів Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) не рідше одного разу на рік звітувати перед Верховною Радою України про виконану ними роботу щодо забезпечення формування та проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, спрямовану на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених завдань і повноважень у відповідній сфері та про стан справ у підпорядкованому йому міністерстві та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром. Зміни також передбачають звільнення міністра у разі втрати або виходу з громадянства, виявлення факту іноземного громадянства (підданства).

4. Правові аспекти

Основними законодавчо-правовими актами, які регулюють зазначене питання є:

Конституція України;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

Закон України "Про Центральні органи виконавчої влади";

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного законопроекту призведе у відповідність законодавство України до статті 113 Конституції України та розширить можливості контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України та керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується міністром та розширить підстави звільнення членів Кабінету Міністрів України з посади у зв'язку із втратою або виходу з громадянства, виявлення факту іноземного громадянства (підданства).

 

Народні депутати України

Ляшко О. В.

Галасюк В. В.

Чижмарь Ю. В.

Корчинська О. А.

Вовк В. І.

Рибалка С. В.

Ленський О. О.

Попов І. В.

Опрос