Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об открытости использования публичных средств" (относительно гарантирования информационной безопасности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3302
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

11 вересня 2015 року набрав чинності Закон України "Про відкритість використання публічних коштів", який визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Запроваджений на законодавчому рівні сучасний стандарт країн Європейського Союзу щодо взаємодії держави і громадянського суспільства є дієвим елементом забезпечення інформаційної відкритості з питань використання публічних коштів відповідними суб'єктами.

Однак, в умовах особливого періоду, що запроваджений через збройну агресію Російської Федерації, оприлюднення передбаченої Законом докладної інформації, що включає відомості про заплановані та фактично здійснені видатки органів сектору безпеки і оборони України, фінансування яких згідно з законодавством забезпечується за кошти Державного бюджету України, містить низку загроз національній безпеці України, її обороноздатності й територіальній цілісності.

Адже такою інформацією може користуватись під час здійснення аналітичної діяльності не тільки громадськість, і не тільки для контролю за використанням коштів платників податків України, але й суб'єкти, що здійснюють розвідувально-підривну або іншу деструктивну діяльність в Україні та за її межами.

Це обумовлено тим, що зокрема відомості про договори (з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною), інформація про стан їх виконання, що включає відомості щодо актів з виконання таких договорів (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності) навіть за умови, що кожний окремих договір та відповідна інформація щодо стану його виконання не містить підстав для віднесення їх до конфіденційної чи таємної інформації, оприлюднення відомостей, передбачених статтею 3 зазначеного Закону, може завдати суттєвої шкоди ефективності роботи відповідних органів щодо забезпечення обороноздатності країни, недоторканості її територіальної цілісності та безпеці у відповідних сферах.

Таким чином, з метою забезпечення на сучасному етапі необхідного контролю за станом використання бюджетних коштів відповідними розпорядниками, що належать до сектору безпеки і оборони України, протягом особливого періоду доцільно обмежитися чинним на сьогодні порядком публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України, а також Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є гарантування інформаційної безпеки функціонування органів сектору безпеки і оборони України протягом особливого періоду.

Досягнення мети передбачається шляхом внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", якими передбачатиметься, що докладна інформація про всі заплановані та здійснені видатки, включаючи інформацію про господарські договори та стан їх виконання, оприлюднюватиметься органами сектору безпеки і оборони України в повному обсязі згідно з вимогами цього Закону лише після завершення особливого періоду, обумовленого збройною агресією Російської Федерації.

3. Правові аспекти

Відносини, пов'язані з доступом громадськості до публічної інформації щодо використання відповідними розпорядниками бюджетних коштів, врегульовані Бюджетним кодексом України, Законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про відкритість використання публічних коштів", "Про доступ до публічної інформації", "Про здійснення державних закупівель", "Про організацію оборонного планування", "Про державне оборонне замовлення", "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

Окремим блоком законодавчих актів, сферу діяльності яких зачіпає законопроект, є законодавчі акти, що визначають засади функціонування відповідних органів сектору національної безпеки і оборони, а саме Кодекс цивільного захисту України, закони України "Про основи національної безпеки", "Про боротьбу з тероризмом", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про розвідувальні органи України", "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про Службу безпеки України", "Про міліцію", "Про Національну поліцію", "Про Національну гвардію України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про Державну спеціальну службу транспорту", "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" тощо.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує видатків з державного бюджету.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Запропонований проект закону, зберігаючи існуючі форми оприлюднення узагальненої інформації про використання бюджетних коштів відповідними розпорядниками, що належать до сектору безпеки і оборони України, дозволить протягом особливого періоду уникнути розголошення детальної інформації щодо витрат, які здійснюються з метою підвищення обороноздатності, забезпечення захисту державного кордону, протидії розвідувально-підривній діяльності та інформаційній пропаганді, проведення заходів щодо підготовки до територіальної оборони тощо, і оприлюднення яких, у своїй сукупності здатне завдати шкоди національній безпеці України в умовах тривалої збройної агресії з боку Російської Федерації та активної військово-технічної та інформаційної підтримки нею терористичних організацій на Сході України.

 

Народні депутати України

Вінник І. Ю.

Кривенко В. В.

Опрос