Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" относительно государственной поддержки угольной отрасли

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3301
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної підтримки вугільної галузі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної підтримки вугільної галузі" розроблено в порядку законодавчої ініціативи з метою забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств та забезпечення видобутку вугілля шляхом державної підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, а також технічного переоснащення зазначених підприємств.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою зазначеного закону є забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств шляхом збільшення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" на 841366 тис. грн. та поновлення бюджетної програми "Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств" на суму 1001000,0 тис. гривень.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є:

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Кодекс законів про працю України;

- Гірничий закон України;

- Закон України "Про оплату праці"

- Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

- Закон України "Про підвищення престижності шахтарської праці";

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

За 8 місяців 2015 року діючими вугледобувними підприємствами Міненерговугілля видобуто 4,3 млн. тонн рядового вугілля, що на 1,4 млн. тонн, або на 24,6 % менше ніж заплановано.

Державні шахти в серпні, у порівнянні з січнем поточного року, скоротили видобуток вугілля на 34,4% (за 8 місяців цього року скорочення становить 25 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року).

При цьому, частка державних підприємств в загальнодержавному видобутку скоротилася з 20,5 % в січні 2015 до 14,5 % в серпні 2015, доля підприємств групи ДТЕК зросла з 61,4 % до 67,4 %, доля інших приватних підприємств зросла на 0,4 %. Відбувається поступове, але неухильне зростання долі приватної групи компанії ДТЕК в загальному видобутку - фактично монополізація ринку видобутку вугілля. Енергетична безпека держави все більше є залежною фактично від однієї приватної структури.

Відсутність коштів у попередні та поточному роках на технічне переоснащення вугледобувних підприємств Міненерговугілля, що зареєстровані та провадять свою діяльність на території, на якій органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, призвело до зменшення кількості у I півріччі 2015 року очисних вибоїв на 4, що є основним фактором невиконання встановленого плану з видобутку вугілля. Якщо така тенденція збережеться й у II півріччі поточного року, то втрати видобутку вугілля складуть понад 2,0 млн. тонн.

Обсяг готової товарної вугільної продукції, виробленої державними підприємствами, за 8 місяців 2015 року становив 2,5 млн. тонн, що на 0,8 млн. тонн, або на 24,6 % менше ніж заплановано.

Вартість товарної вугільної продукції за цей же період склала 2483,3 млн. грн., що на 1025,8 млн. грн. менше запланованого доходу, що пов'язано із з втратою обсягів з видобутку рядового вугілля та товарної вугільної продукції.

Витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції за 8 місяців поточного року склали 5382,6 млн. гривень.

За рахунок зменшення обсягу видобутого вугілля та обсягу виробленої товарної вугільної продукції зменшилися витрати по всіх елементах витрат, крім елемента "Електроенергія".

Витрати на електроенергію зросли на 197,5 млн. грн., з яких на 218,7 млн. грн. збільшилися витрати за рахунок підвищення тарифу 1 кВт*г на 48,3 % (+42,3 коп.) проти 2014 року. При цьому обсяг спожитої електроенергії вугледобувними підприємствами у порівнянні з I півріччям 2014 року знижено на 26,9 млн. кВт*г, а відповідно і витрати на 23,5 млн. гривень.

З 10 вугледобувних підприємств, які знаходяться на території, що контролюється українською владою, за 8 місяців поточного року прибутку від випуску готової товарної вугільної продукції не отримало жодне підприємство.

У результаті від виробництва товарної вугільної продукції вугледобувними підприємствами отримано 2868,5 млн. грн. збитків (без урахування амортизації на обладнання придбане за бюджетні кошти), що на 768,2 млн. грн. менше ніж було отримано підприємствами торік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" за 8 місяців отримано 700,0 млн. грн., що на 2508,0 млн. грн., або 78,2 % менше ніж у відповідному періоді 2014 року.

Непокриті збитки від випуску готової товарної вугільної продукції з урахуванням державної підтримки становлять 2136,7 млн. грн., що призвело до зростання кредиторської заборгованості вугледобувних підприємств.

Відповідно до прогнозних показників вугледобувними підприємствами у у жовтні - грудні 2015 року планується видобути 2,7 млн. тонн рядового вугілля, виробити 1,8 млн. тонн готової товарної вугільної продукції на суму 1780,7 млн. гривень. При цьому витрати із собівартості готової товарної вугільної продукції без врахування амортизаційних відрахувань на обладнання придбане за бюджетні кошти складуть 2537,0 млн. гривень. Таким чином, очікувані непокриті збитки складають 841 366,0 тис. гривень.

Дуже хибною є думка про те, що "економія" коштів на державну підтримку та технічне переоснащення вугільної галузі дозволить заощадити бюджетні кошти. Насправді, одночасне закриття значної кількості шахт, призведе до суттєвого збільшення навантаження на державний бюджет через необхідність фінансування вирішення соціальних проблем, недопущення завдання шкоди довкіллю шахтарських (і не тільки) регіонів, здійснення заходів з фізичної ліквідації підприємств тощо.

Невжиття негайних ефективних заходів для подолання зазначених негативних тенденцій, обмеженість державної підтримки на собівартість, яка призвела до виникнення заборгованості із заробітної плати шахтарям а також відсутність коштів на технічне переоснащення та капітальне будівництво вугледобувних підприємств, можуть призвести до хаотичного припинення їх виробничої діяльності, некерованого розвалу вугільної промисловості, виникнення техногенних катастроф екологічного характеру через некероване затоплення шахт, та тяжких соціальних наслідків у вуглевидобувних регіонах.

Такий стан галузі та розташування 70 % видобутку державних вугледобувних підприємств близько до зони бойових дій є стримуючими факторами для залучення приватного капіталу та приватизації державних вугледобувних підприємств.

Вирішення питання забезпечення виплати заробітної плати та стабілізації соціального клімату в шахтарських колективах можливо шляхом збільшення видатків за бюджетної програми КПКВК 1101110 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" з мінімально необхідним обсягом видатків у сумі 841366,0 тис. гривень.

З метою забезпечення життєдіяльності шахт і запобігання аварій, які призводять до зменшення видобутку вугілля і як наслідок до погіршення виробничо-господарської діяльності, а також враховуючи обмеженість коштів державного бюджету мінімально необхідний рівень, який необхідно виділити у 2015 році для введення в роботу нових очисних вибоїв складає 592,5 млн. грн, з яких для придбання нового гірничошахтного обладнання буде використано 331,6 млн. грн та для капітального ремонту ГШО буде використано 260,9 млн. гривень.

За рахунок зазначених коштів в роботу планується введення в роботу 13 нових лав, які будуть обладнанні новими очисними комбайнами, скребковими конвеєрами та секціями механізованого кріплення з капітального ремонту, що дозволить видобути 6 млн. тонн вугілля на суму 7,5 млрд. гривень.

Відсутність мінімального обсягу бюджетних коштів (592,5 млн. грн.) призведе до мінімальних втрат видобутку вугілля у 2016 році в обсязі 1,9 млн. тонн.

Враховуючи стратегічне значення вугільної галузі у складних сучасних умовах, таке скорочення вуглевидобутку вугілля є неприпустимим.

З метою суттєвого збільшення обсягів проведення гірничих виробок для підготовки нових запасів вугілля до відпрацювання у 2015 році необхідно здійснити технічне переоснащення прохідницьких вибоїв 8 прохідницьких вибоїв на яке необхідно 113,5 млн. грн. бюджетних коштів та здійснити капітальний ремонт прохідницької техніки на суму 75,0 млн. гривень.

Виділення 70,0 млн. грн для заміни та модернізації діючого обладнання піднімальних, вентиляторних, компресорних, водовідливних, теплоенергетичних установок і технологічного комплексу поверхні шахт дозволить повести заміну елементів основного стаціонарного обладнання.

За рахунок зниження простоїв обладнання та аварійності шляхом підтримки існуючого рівня виробництва із застосуванням більш ефективного обладнання (в основному за рахунок його капітального ремонту) мінімальний обсяг виробництва товарної продукції може бути збільшений на 20 %, що призведе до зниження собівартості видобутку та збалансування роботи державних вугледобувних підприємств.

Крім того, у 2015 році виділення капітальних видатків у сумі 150,0 млн. грн. дозволить продовжити будівництво по перехідних будовах минулих років, які фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету та мають високий ступінь будівельної готовності. Завершення виконання технічних рішень проектів у повному обсязі дозволить ввести в експлуатацію додаткові виробничі потужності в обсязі 750,0 тис. тонн вугілля на рік, збільшити обсяги готової вугільної продукції на 780,0 тис. тонн, удосконалити схеми підземного транспорту, вентиляції та покращити умови праці гірників, що додатково збалансує роботу державних вугледобувних підприємств.

Вирішення питань фінансування капітального будівництва та технічного переоснащення можливо шляхом поновлення бюджетної програми "Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств" на суму 1001,0 млн. гривень.

6. Прогноз результатів

Прийняття цього законопроекту не спричинить негативних соціально-економічних та інших наслідків, дозволить забезпечити своєчасно стовідсоткову виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створити безпечні умови праці. Зазначені заходи дозволять покращити фінансово-економічний стан державних вугледобувних підприємств та забезпечити стабільне соціальне становище.

 

Народні депутати України

Опрос