Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории приоритетного развития в Черниговской области

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3293
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

Проект Закону "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області" розроблено в зв'язку із необхідністю запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території Чернігівської області шляхом закріплення додаткових гарантій держави для інвесторів, які здійснюють або мають намір здійснювати інвестування в економіку цього регіону, зокрема в розвиток пріоритетних галузей економіки. Ефективна діяльність територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності є основою для створення сприятливого інвестиційного клімату як в окремих регіонах, так і в державі в цілому, та, зокрема, є запорукою для розвитку високотехнологічних галузей промисловості, виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції тощо.

На теперішній час Україна потребує впровадження реформ у сфері інвестиційної діяльності, які будуть мати на меті відновлення довіри інвесторів до держави, підтримання принципів прозорого ведення підприємницької діяльності в умовах гарантованого державою вільного конкурентного економічного середовища.

2. Цілі і завдання проекту.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є запровадження спеціального правового режиму інвестиційної діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області, прискорений розвиток цього регіону шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів, відновлення радіаційно забруднених земель, впровадження передових сільськогосподарських технологій.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області, який буде поширюватися на суб'єктів господарювання виключно при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Зазначеним суб'єктам господарювання надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації затверджених у встановленому цим Законом порядку інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які ввозять на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку - для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів): матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; устаткування, обладнання та комплектуючі до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на митну територію України - на територію пріоритетного розвитку - суб'єктами господарювання для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією цих інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів), устаткування, обладнання та комплектуючих до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Звільняється на три роки від оподаткування прибуток (в частині, одержаній від освоєння інвестицій) новоствореного, перепрофільованого, реструктуризованого, реконструйованого підприємства, що реалізує інвестиційний проект відповідно до укладеного договору (контракту). Прибуток таких підприємств, одержаний від реалізації інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік включно, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування. Ця пільга застосовується з моменту одержання зазначеними підприємствами першого прибутку. Порядок обліку та обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До валового доходу підприємства, нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з інвестиційним проектом відповідно до укладеного договору (контракту) сума інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

Пільги щодо сплати податку на прибуток не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом господарювання від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

Звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництва об'єктів інфраструктури тощо), але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених договорів (контрактів).

Суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність з реалізації інвестиційних проектів відповідно до укладених договорів (контрактів) без створення юридичної особи, через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Суб'єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти відповідно до укладених договорів (контрактів), щомісячно складають звіт про цільове використання ввезених ними сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Зазначені пільги застосовуються з моменту укладення суб'єктом господарювання договору (контракту) з уповноваженим органом управління територією пріоритетного розвитку.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області на весь термін його дії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Основні принципи регулювання діяльності вільних (спеціальних) економічних зон встановлюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України та спеціальними законами про режими інвестиційної діяльності.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта.

Прийняття Закону "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області" забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату як на території пріоритетного розвитку в Чернігівській області, так і в державі в цілому, що буде базою для стимулювання надходження іноземних інвестицій та, відповідно, розвитку зазначеного регіону, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємств пріоритетних галузей промисловості. Це надасть можливість розвивати та впроваджувати інноваційні технології, активізувати обмін науковими знаннями, збільшити обсяги зовнішньої торгівлі, створити нові робочі місця.

 

Народний депутат України

Є. В. Мураєв

Опрос