Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (относительно установления правил оставления искового заявления, апелляционной и кассационной жалобы без движения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3291
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо встановлення правил залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги без руху)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

Проект Закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо встановлення правил залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги без руху)" (надалі - Законопроект) розроблено в зв'язку із необхідністю встановлення додаткових гарантій держави в реалізації права суб'єктів господарювання на справедливий судовий розгляд господарських спорів в розумні строки.

Зміни, які пропонується внести до Господарського процесуального кодексу України повною мірою відповідають принципам Європейського права, статті 8 Конституції України та мають сприяти формуванню в Україні ефективного механізму неупередженого й об'єктивного судового захисту прав та законних інтересів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на засадах верховенства права.

У діючих нормах Господарського процесуального кодексу України передбачено, що в разі подання до господарського суду позовної заяви, апеляційної чи касаційної скарги, які містять певні недоліки та не відповідають у повній мірі вимогам Кодексу щодо форми та змісту цих процесуальних документів, господарські суди повертають зазначені документи особі, яка їх подала. Це призводить до того, що деякі судді, наприклад, повертають позовні заяви з підстав недостатньої обґрунтованості позовних вимог, відсутності обґрунтованого розрахунку стягуваної суми, відсутності належних доказів направлення документів особам, що беруть участь у справі. Такі недоліки можуть мати суб'єктивний характер, а обґрунтування повернення процесуальних документів з посиланням на такі недоліки іноді має на меті зменшення навантаження судді по кількості справ в певний період часу.

На сьогоднішній день існують численні випадки, коли складання тексту ухвали господарського суду про повернення та направлення документів особі, яка їх подала, займає значний час та перевищує строки, які встановлені Господарським процесуальним кодексом України (не пізніше трьох днів з дня надходження відповідного процесуального документа).

За таких обставин порушується права суб'єктів господарювання на справедливий судовий розгляд спорів у розумні строки.

Водночас, деякі недоліки процесуальних документів можуть бути усунуті особами, які подали ці документи, в найкоротший термін шляхом подання додаткових доказів, уточнень тощо. Законодавче закріплення такої можливості своєчасно усунути недоліки прискорить процес прийняття господарськими судами документів до розгляду та відповідно до вирішення господарських спорів в установлені законодавством строки.

Крім того, існують випадки, коли повернення господарськими судами апеляційної та касаційної інстанції відповідних скарг призводить до порушення принципу апеляційного та касаційного оскарження рішення суду.

Також необхідно зазначити, що інформацію про позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, які надійшли до господарських судів після усунення недоліків, потрібно повторно вводити до автоматизованої системи документообігу судів. Це в свою чергу має за наслідок збільшення навантаження на роботу цієї системи та нераціональне збільшення навантаження на працівників суду. Крім того, у зв'язку із тим, що документація, яка додається до позовних заяв, як правило, має значний об'єм (а тому і значну вагу) судова система несе додаткові витрати на поштове відправлення таких документів особам, які їх подали.

Таким чином, вищезазначені зміни до процесуального законодавства будуть сприяти його приведенню у відповідність до вимог сучасних господарських відносин та реалізації основоположних принципів здійснення правосуддя в державі з урахуванням необхідності реалізації конституційних положень про дію в Україні принципу верховенства права.

2. Цілі і завдання проекту.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є уточнення процесуальних норм в частині забезпечення права суб'єктів господарювання на справедливий судовий розгляд господарських спорів в розумні строки шляхом закріплення норм про залишення без руху процесуальних документів, що мають недоліки, які можуть бути усунуті в найкоротші строки.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 63, 97, 1113, 1114 Господарського процесуального кодексу України та встановити правила залишення без руху таких процесуальних документів, як позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги (якщо вони мають неточності та недоліки, які можуть бути усунуті в найкоротші строки), з наданням особам, що подали ці документи розумного строку для усунення недоліків.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регулюються Конституцією України, Господарським процесуальним кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акта.

Прийняття Закону "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо встановлення правил залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги без руху)":

забезпечить встановлення додаткових гарантій держави в реалізації права суб'єктів господарювання на справедливий судовий розгляд господарських спорів в розумні строки, що є дуже важливим в умовах поглибленої економічної кризи;

попередить випадки зловживань деякими суддями шляхом повернення процесуальних документів особі, що їх подала, в разі небажання судді з суб'єктивних причин розглядати певний спір або в разі бажання судді зменшити своє навантаження по кількості справ у певному періоді часу;

зменшить навантаження на автоматизовану систему документообігу судів за рахунок того, що не потрібно буде повторно вводити до системи інформацію та відповідно розподіляти процесуальні документи (позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги), які надійшли до господарських судів після усунення недоліків;

зменшить обсяг (та вагу) документів, які направляються господарськими судами учасникам судового процесу, що в свою чергу зменшить витрати на відправлення поштової кореспонденції.

 

Народний депутат України

Є. В. Мураєв

Опрос