Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании специальной экономической зоны "Рени"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3285
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про створення спеціальної економічної зони "Рені"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Проект Закону "Про створення спеціальної економічної зони "Рені" розроблено в зв'язку із необхідністю запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Рені Одеської області шляхом закріплення додаткових гарантій держави для інвесторів, які здійснюють або мають намір здійснювати інвестування в економіку цього регіону, зокрема в розвиток пріоритетних галузей економіки. Ефективна діяльність вільних (спеціальних) економічних зон є основою для створення сприятливого інвестиційного клімату як в окремих регіонах, так і в державі в цілому, та, зокрема, є запорукою для розвитку високотехнологічних галузей промисловості, виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції.

На теперішній час Україна потребує впровадження реформ у сфері інвестиційної діяльності, які будуть мати на меті відновлення довіри інвесторів до держави, підтримання принципів прозорого ведення підприємницької діяльності в умовах гарантованого державою вільного конкурентного економічного середовища.

2. Цілі і завдання проекту закону

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є запровадження спеціального правового режиму інвестиційної діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату на території міста Рені Одеської області, прискорений розвиток цього центру промисловості шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Законопроектом пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони, який буде поширюватися на суб'єктів господарювання виключно при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Суб'єктам СЕЗ "Рені" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Рені", які ввозять на територію СЕЗ "Рені" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів: матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; устаткування, обладнання та комплектуючі до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Рені" підакцизних товарів.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Рені" суб'єктами СЕЗ "Рені" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Рені" підакцизних товарів. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Рені" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Рені", отриманий на території СЕЗ "Рені" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Ренійською міською радою.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Ренійською міською радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку суб'єктів СЕЗ "Рені", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Рені" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Рені" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Рені", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

Суб'єкти СЕЗ "Рені", які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

Суб'єкти СЕЗ "Рені" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Рені"), які реалізують на території СЕЗ "Рені" інвестиційні проекти, звільняються від сплати плати за землю.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Рені" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Рені", не підлягають обов'язковому продажу.

У СЕЗ "Рені" на території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів: а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються; б) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Рені", з території спеціальної економічної зони "Рені" за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; в) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Рені" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються; г) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Рені" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою; ґ) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Рені" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України; д) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених на території СЕЗ "Рені". Повністю виробленими або достатньо переробленими в СЕЗ "Рені" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у розділі II Митного кодексу України.

Імпорт суб'єктами СЕЗ "Рені" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Рені" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Рені", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Рені", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Рені" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Рені" окремих видів товарів.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Рені" на весь термін його дії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основні принципи регулювання діяльності вільних (спеціальних) економічних зон встановлюються Конституцією України та Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та спеціальними законами про такі економічні зони.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту закону

Прийняття Закону "Про створення спеціальної економічної зони "Рені" забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату як на території міста Рені Одеської області, так і в державі в цілому, що буде базою для стимулювання надходження іноземних інвестицій та, відповідно, розвитку зазначеного районного центру Одеської області, пріоритетних галузей промисловості тощо. Це надасть можливість розвивати та впроваджувати інноваційні технології, активізувати обмін науковими знаннями, збільшити обсяги зовнішньої торгівлі, створити нові робочі місця.

 

Народний депутат України

Є. В. Мураєв

Опрос