Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании специальной экономической зоны "Николаев"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3282
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про створення спеціальної економічної зони "Миколаїв"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Проект Закону "Про створення спеціальної економічної зони "Миколаїв" розроблено в зв'язку із необхідністю запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на частині території міста Миколаїв шляхом закріплення додаткових гарантій держави для інвесторів, які здійснюють або мають намір здійснювати інвестування в економіку цього регіону, зокрема в розвиток суднобудівної галузі економіки. Ефективна діяльність вільних (спеціальних) економічних зон є основою для створення сприятливого інвестиційного клімату як в окремих регіонах, так і в державі в цілому, та, зокрема, є запорукою для розвитку високотехнологічних галузей промисловості, в тому числі суднобудування, приладобудування, переробної галузі, виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції.

На теперішній час Україна потребує впровадження реформ у сфері інвестиційної діяльності, які будуть мати на меті відновлення довіри інвесторів до держави, підтримання принципів прозорого ведення підприємницької діяльності в умовах гарантованого державою вільного конкурентного економічного середовища.

У світі в галузі суднобудування основним лідером є Китайська народна республіка. Передові позиції в цій галузі також займають Південна Корея, Японія та США.

Суднобудування є капіталомісткою галуззю промисловості з великою вартістю одиниці кінцевої продукції. Фінансування суднобудування здійснюється, як правило, шляхом залучення позикових коштів. Тому підтримка державою цієї галузі промисловості є вкрай необхідною. Основою успіху країн - лідерів цієї галузі промисловості є саме державна підтримка суднобудування.

2. Цілі і завдання проекту закону

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є запровадження спеціального правового режиму інвестиційної діяльності та створення сприятливого інвестиційного клімату на території міста Миколаїв, прискорений розвиток цього центру промисловості шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Законопроектом пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони, який буде поширюватися на суб'єктів господарювання виключно при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів: матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; устаткування, обладнання та комплектуючі до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них. Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді: коштів; матеріальних цінностей; нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати плати за землю.

Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.

У СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів: а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються; б) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію підприємств суднобудівної промисловості та їх обігу в межах СЕЗ "Миколаїв" за міжзаводською кооперацією вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою. Порядок визначення переліку таких товарів та предметів встановлюється Кабінетом Міністрів України; в) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених на території СЕЗ "Миколаїв". Повністю виробленими або достатньо переробленими в СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у розділі II Митного кодексу України.

Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Миколаїв", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв" окремих видів товарів.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін його дії.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основні принципи регулювання діяльності вільних (спеціальних) економічних зон встановлюються Конституцією України та Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та спеціальними законами про такі економічні зони.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту закону

Прийняття Закону "Про створення спеціальної економічної зони "Миколаїв" забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату як на території міста Миколаїв, так і в державі в цілому, що буде базою для стимулювання надходження іноземних інвестицій та, відповідно, розвитку зазначеного обласного центру, суднобудівної та інших галузей промисловості тощо. Це надасть можливість розвивати та впроваджувати інноваційні технології, активізувати обмін науковими знаннями, збільшити обсяги зовнішньої торгівлі, створити нові робочі місця (одне робоче місце в суднобудуванні обумовлює зайнятість до 10 робочих місць в суміжних галузях промисловості).

 

Народний депутат України

Є. В. Мураєв

Опрос