Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно урегулирования инвестиционной деятельности на территории проведения экономического эксперимента "Прикарпатье")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.10.2015 № 3278
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території вільної (спеціальної) економічної зони "Прикарпаття")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Внесення змін до Податкового кодексу України спричинено необхідністю однакового застосування законодавства України.

Утворення вільних економічних зон сприяє розвитку регіонів цих зон та залученню інвестицій.

У зв'язку з викладеним підготовлений законопроект "Про проведення економічного експерименту "Прикарпаття" на території Івано-Франківської області".

Законопроект розроблений з метою забезпечення реалізації законопроекту законопроект "Про проведення економічного експерименту "Прикарпаття" на території Івано-Франківської області".

2. Мета законопроекту та шляхи її досягнення

Метою проекту є удосконалення законодавства з питань встановлення особливостей справляння податків та зборів суб'єктами економічного експерименту "Прикарпаття".

3. Загальна характеристика й основні положення проекту

Проектом пропонується доповнити статтю 35 Податкового кодексу України пунктом 35.5 наступного змісту:

"35.5. На період дії економічного експерименту "Прикарпаття" сплата податків та зборів на території проведення економічного експерименту "Прикарпаття" здійснюється з урахуванням таких особливостей:

1) суб'єктам економічного експерименту "Прикарпаття" надаються передбачені Законом України "Про проведення економічного експерименту "Прикарпаття" пільги щодо сплати податку на прибуток підприємств;

2) звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів економічного експерименту "Прикарпаття", одержаний на території економічного експерименту "Прикарпаття" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Івано-Франківською обласною радою;

3) прибуток суб'єктів економічного експерименту "Прикарпаття", одержаний включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Івано-Франківською обласною радою, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Ця норма застосовується з моменту одержання суб'єктом економічного експерименту "Прикарпаття" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту.

Це положення не поширюється на частину прибутку, одержану від здійснення інвестиційної діяльності за рахунок бюджетних коштів.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Кабінетом Міністрів України;

4) до валового доходу суб'єкта економічного експерименту "Прикарпаття", нарахованого з метою оподаткування, не включається одержана згідно з затвердженим Івано-Франківською обласною радою інвестиційним проектом, що реалізується на території економічного експерименту "Прикарпаття", сума інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні;

5) у разі якщо протягом десяти років з моменту одержання суб'єктом економічного експерименту "Прикарпаття" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту, відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої частиною третьою цієї статті, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного протягом пільгового періоду оподаткування;

6) плата за землю з суб'єктів, що реалізують інвестиційні проекти на території економічного експерименту "Прикарпаття" та/або є власниками або користувачами земельних ділянок, на яких проводиться економічний експеримент "Прикарпаття", не стягується;

7) валютне регулювання на території економічного експерименту "Прикарпаття" здійснюється відповідно до законодавства України".

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правого регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту закону не потребує витрат із Державного бюджету України та місцевого бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття законопроекту дасть можливість залучити в Івано-Франківську область інвестиції, сприятиме збільшенню кількість робочих місць в регіоні, розвитку інфраструктури регіону.

Крім того, прийняття запропонованого законопроекту сприятиме пошуку ефективних засобів управління та економічних моделей стрімкого економічного розвитку на прикладі Івано-Франківської області, що в подальшому може використовуватись на території всієї держави.

 

Народні депутати України

Ю. Б. Дерев'янко

І. М. Суслова

Опрос