Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР относительно изменения условий приема граждан в члены жилищно-строительного кооператива

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.10.2015 № 3273
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР щодо зміни умов прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Актуальною проблемою в сучасних умовах розвитку України, як демократичної, соціальної і правової держави, є вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, як в цілому, так і житлового законодавства зокрема.

Сьогодні потребують нагального переосмислення особливості правового положення житлово-будівельних кооперативів.

Головним напрямком удосконалення державно-правового регулювання суспільних відносин в Україні є реалізація положень чинної Конституції України щодо необхідності проведення низки заходів, спрямованих на реформування житлового законодавства у сфері регулювання діяльності житлово-будівельних кооперативів.

Під цим мається на увазі розробка та затвердження пронорм-стандартів діяльності житлово-будівельного кооперативу, і, як наслідок, наближення національного законодавства до європейських стандартів.

Незважаючи на поступальні рухи України в бік демократизації суспільства в євроінтеграційному контексті, гостро стоїть питання реформи житлового законодавства.

Величезне значення у вирішенні житлової потреби населення за радянських часів належало житлово-будівельній кооперації.

Жилі приміщення, що знаходяться у будинках ЖБК, створюють особливий житловий фонд, призначений для задоволення потреб громадян у житлі. Житловий кооперативний рух отримав широкий розвиток у багатьох країнах, він активно розвивався і в дореволюційній Росії.

Житлові та житлово-будівельні кооперативи є особливою формою самоорганізації членів кооперативу, на відміну від інших організаційно-правових форм, що передбачають приватне утримання багатоквартирних жилих будинків.

Житлово-будівельна кооперація спрямована на використання кооперативних форм для задоволення зростаючих потреб населення в житлі. Основною метою ЖБК є забезпечення громадян житлом, а після завершення будівництва - обслуговування і управління жилим будинком і прилеглої території.

Розвиток житлово-будівельних кооперативів, з одного боку, з необхідністю об'єднатися власникам квартир у кооперативи з метою їх обслуговування, а з другого - можливість забезпечити сім'ю житлом через житлове кооперативне будівництво, у зв'язку зі зменшенням державного житлового будівництва в умовах економічної кризи.

Житлово-будівельний кооператив - це статутна громадська організація, яка створюється з метою забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва жилих будинків з надвірними спорудами за власні кошти кооперативу з допомогою банківського кредиту. ЖБК можуть також набувати жилі приміщення, що підлягають капітальному ремонту і реконструкції.

У той самий час, нормативні акти встановлюють особливий порядок створення житлово-будівельних кооперативів, які обов'язково організовуються при виконавчих органах місцевих рад.

Таким чином, правове положення житлово-будівельних кооперативів має ряд особливостей. Разом їх правовий статус потребує реформи шляхом затвердження нових пронорм-стандартів діяльності житлово-будівельного кооперативу, і, як наслідок, наближення національного законодавства до європейських стандартів.

Тому зараз, коли держава і органи місцевого самоврядування не в змозі фінансувати будівництво житла, виникла нагальна потреба у знятті обмежень щодо вступу громадян до житлово-будівельних кооперативів, зокрема, коли для вступу до житлово-будівельного кооперативу потрібно перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а ще є низка умов, щоб у на облік потрапити. При цьому потрібно передбачити, що коли будівництво житлово-будівельного кооперативу здійснюється повністю (частково) за державні кошти, на облік бажаючих вступити до кооперативу беруться виключно громадяни, які відповідно до законодавства є такими, що потребують поліпшення житлових умов.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Метою проекту Закону є спрощення прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону пропонується внести зміни до Житлового кодексу УРСР, передбачивши, що громадянин вправі вступити до житлово-будівельного кооперативу і одержати в ньому квартиру, незалежно від того, чи перебуває він на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

При цього проект передбачає, що на облік бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу беруться громадяни, які постійно проживають у даному населеному пункті. У випадку, коли будівництво здійснюється повністю (частково) за державні кошти, на облік бажаючих вступити до кооперативу беруться громадяни, які відповідно до законодавства є такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу, здійснюється органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Житловий кодекс Української РСР, Цивільний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", постанова КМ УРСР від 22.08.1991 р. N 163 "Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу", постанова РМ УРСР і Укрпрофради від 05.09.1985 р. N 186 "Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу", постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1996 р. N 1300 "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва".

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Прийняття проекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити механізм забезпечення житлом громадян шляхом спрощення прийому громадян до членів житлово-будівельного кооперативу.

 

Народний депутат України

Ю. Б. Дерев'янко

Опрос