Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Украины относительно налогообложения пенсий инвалидов войны и некоторых других категорий лиц" относительно возмещения налога на доходы физических лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.10.2015 № 3270
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб" щодо відшкодування податку на доходи фізичних осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

З 1 вересня 2015 року зазначені норми не застосовуються до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Це стало можливим завдяки прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб" від 17 липня 2015 року N 653-VIII.

Цим рішенням народні депутати частково виправили своє попереднє негативне рішення щодо запровадження оподаткування пенсій і звільнили окремі категорії пенсіонерів від обов'язку сплачувати податок.

Разом з тим, на нашу думку, визнання помилковості запровадження оподаткування пенсій для учасників бойових дій у період Другої світової війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" має бути також забезпечено компенсаційним механізмом з відшкодування уже сплаченого податку.

За свої невірні рішення держава має відповідати фінансово перед власними громадянами.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілі і завдання законопроекту - вирішення питання відшкодування податку на доходи фізичних осіб, сплаченого учасниками бойових дій у період Другої світової війни, інвалідами війни та сім'ями загиблих ветеранів за період з 1 січня по 1 вересня 2015 року.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується доповнити "Прикінцеві положення" Закону "Про внесення зміни до статті 164 Податкового кодексу України щодо оподаткування пенсій інвалідів війни та деяких інших категорій осіб" нормами про відшкодування за рахунок резервного фонду Державного бюджету України на 2015 рік податку на доходи фізичних осіб, сплаченого у період з 1 січня 2015 року до дня набрання ним чинності з пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Обов'язок розроблення порядку такого відшкодування покладається на Кабінет Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України та Податковий кодекс України.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки проектом передбачено здійснення відшкодування податку на доходи фізичних осіб за рахунок резервного фонду Державного бюджету України на 2015 рік, рішення про виділення коштів з якого приймається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24 Бюджетного кодексу України надає право Уряду виділяти з резервного фонд бюджету кошти на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить відновити соціальну справедливість по відношенню до учасників бойових дій у період Другої світової війни, інвалідів війни і сімей загиблих ветеранів та повернути їм суми сплаченого з пенсій податку на доходи фізичних осіб.

 

Народний депутат України

Н. Ю. Королевська

Опрос