Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 27 Уголовного процессуального кодекса Украины (относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины и согласования с Законом Украины "Об обеспечении права на справедливый суд")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.10.2015 № 3268
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 27 Кримінального процесуального кодексу України (щодо приведення у відповідність до Конституції України та узгодження із Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд")"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 7 частини третьої статті 129 Основного Закону закріплено принцип гласності та відкритості судового процесу, що сприяє демократизації судочинства.

Принцип гласності означає, що розгляд у судах є відкритим. Вказане дозволяє бути присутнім на слуханні справи будь-якої особи, тобто передбачається можливість вільного доступу до зали судового засідання не тільки осіб, що беруть участь у розгляді справи, але й всіх інших осіб, що виявили бажання бути присутнім при вирішенні спору. З метою висвітлення ходу процесу і його результатів в залі можуть бути присутні працівники засобів масової інформації.

Відкритий розгляд справ дає можливість особі безпосередньо ознайомитись з роботою суду, а це підвищує його відповідальність за законне і правильне вирішення справ, сприяє зниженню суб'єктивізму суддів і дозволяє всім бажаючим переконатися в дотриманні встановлених процесуальним законом правових процедур розгляду справи.

Принцип гласності реалізується у наданому законодавцем праві кожній особі ознайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили.

Фактичні і юридичні передумови для реального забезпечення гласності судового процесу в суді створюються можливістю присутніх в залі засідання робити письмові замітки, вести стенограму й звукозапис. Кіно- і фотозйомка, відеозапис, а також трансляція судового засідання по радіо й телебаченню допускаються з дозволу суду, що розглядає справу.

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо та телебаченню, фіксування за допомогою власних записів та портативних аудіо-технічних засобів та поширення у подальшому відповідної інформації у засобах масової інформації є засобом, за допомогою якого не тільки присутні на судовому засіданні особи мають змогу ознайомитися з ходом засідання, тобто принцип гласності передбачає дві форми отримання інформації з зали суду: а) безпосереднє сприйняття інформації в залі суду і право фіксувати її різними засобами; б) сприйняття інформації про судовий процес за допомогою засобів масової інформації.

Таким чином, гласність судового розгляду полягає також у праві публікувати звіти і повідомлення про судові процеси в пресі, інформувати про них по радіо, телебаченню, в кіно та з використанням інших засобів масової інформації.

Законом передбачені винятки з конституційного принципу гласності. Закритий судовий розгляд допускається, якщо це необхідно: а) щоб запобігти розголошенню державної чи іншої таємниці, що охороняється законом; б) щоб запобігти розголошенню обставин особистого та сімейного життя людини; в) в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, встановлених законом.

В інших випадках проведення закритого засідання проводиться тільки за клопотанням особи, що бере участь у справі, і у випадку наведення нею доказів того, що в такому засіданні може бути розголошена комерційна, службова або інша охоронювана законом (наприклад, нотаріальна) таємниця. Задоволення клопотання провадиться на розсуд суду.

12 лютого 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд", яким в статті 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" вказується наступне:

"Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав".

Однак, приймаючи вказаний Закон Верховна Рада України не внесла відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу України, у частині шостій статті 27 якого вказано, що "кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду".

Таким чином, вказані положення законодавства неузгоджені та невнормовані. А суди, під час розгляду справ, користуються спеціальним законом - Кримінальним процесуальним кодексом України.

Тому, необхідно привести Кримінальний процесуальний кодекс України у відповідність до Конституції України та узгодити із Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою прийняття законопроекту є приведення Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до Конституції України та узгодження із Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд".

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується:

Частину шосту статті 27 Кримінального процесуального кодексу України викласти в наступній редакції:

"6. Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України та Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме розвитку довіри до судової влади, підніме соціальні настрої в суспільстві.

 

Народний депутат України

Д. І. Голубов (посв. N 334)

Опрос