Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (относительно управления Фондом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.10.2015 № 3261
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо управління Фондом)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

28.12.2014 прийнято Закон України "Про реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці" N 77-VIII (далі - Закон). Відповідно до зазначеного Закону Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" було викладено у новій редакції, а Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" визнано таким, що втратив чинність. На сьогодні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров'я визначає Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Зазначений Закон, не в повній мірі вирішив ряд проблемних на сьогодні питань та неузгодженостей, які і наразі існують у законодавчій базі, яка регулює відносини що виникають у зв'язку із загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Зазначеним Законом було порушено одні із базових принципів при здійсненні соціального діалогу при управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а саме принципів паритетності та рівноправності сторін, шляхом встановлення норм, які надають безумовні переваги одній з сторін соціального діалогу.

В свою чергу, запропонований механізм реформування сфери соціального страхування, який Законом пропонувалось реалізувати через утворення Фонду соціального страхування України, реорганізувавши шляхом злиття Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на практиці показав наявність суттєвих недоліків, через що передбачена реорганізація не може на сьогодні розпочатися в законний спосіб, у зв'язку з чим зазначений механізм вимагає суттєвого доопрацювання.

За таких умов виникла необхідність у комплексному та взаємопов'язаному вирішенні наявних проблем в законодавстві про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які можуть бути вирішенні шляхом прийняття даного законопроекту.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" спрямований на оптимізацію законодавчого врегулювання проблемних питань загальнообов'язкового державного соціального страхування, зокрема монетизацію надання соціальних послуг, уточнення підстав зупинення страхових виплат, посилення ролі страхових експертів під час проведення розслідування нещасних випадків на виробництві, тощо. Законопроект також направлений на посилення ролі соціального діалогу та трьохстороннього управління Фондом, на виконання міжнародних зобов'язань України в сфері соціального страхування, зокрема конвенцій Міжнародної організації праці, стороною яких є Україна. Законопроект, окрім іншого передбачає врегулювання процедурних питань, пов'язаних з процесом реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, на врегулювання питань взаємодії Фонду соціального страхування України (далі - Фонд) з органами державної влади з метою забезпечення виконання покладених на нього функцій, забезпечення сталого функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до ряду статей Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", зокрема:

• врегульовується ряд питань щодо зміни порядку обслуговування коштів Фонду, тобто, без застосування до коштів Фонду казначейської форми обслуговування та надання страхового відшкодування через державні банківські установи, відбір яких здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

• запроваджується монетизація такої соціальної послуги як забезпечення потерпілого на виробництві автомобілем, та таких похідних послуг як оплата навчання водінню автомобіля, а також виплата компенсацій на бензин (пальне), ремонт і технічне обслуговування автомобілів, шляхом запровадження виплати на транспорт, що дозволить оптимізувати витрати Фонду на надання такої соціальної послуги, та надасть потерпілому на виробництві можливість самостійно визначатися із найбільш прийнятним способами забезпеченням себе транспортом.

• посилюється роль страхових експертів з охорони праці, які на даний момент, як представники організації яка здійснює страхові виплати та відповідно несе фінансове навантаження не мають вирішального впливу на прийняття рішень стосовно віднесення нещасного випадку або професійного захворювання до такого як пов'язаного з виробництвом;

• вносяться відповідні зміни для забезпечення дотримання принципу репрезентативності і правомочності сторін та їх представників та принципу незалежності та рівноправності сторін, в правлінні Фонду соціального страхування закріплених Законом України "Про соціальний діалог в Україні".

Крім того, на сьогодні, з покладенням повноважень щодо вчинення певних юридичних дій по реорганізації фондів на виконавчі дирекції Фондів, фактично унеможливлюється такий процес, оскільки всі юридичні дії (прийняття рішення про реорганізацію, подання документів у відповідні державні органи) повинні здійснювати учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи, яким є правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Крім того, доцільнішим та економічно ефективнішим у сьогоднішніх умовах було б здійснення реорганізації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом приєднання.

Так, у випадку злиття всі майнові права та обов'язки кількох юридичних осіб концентруються на балансі одного підприємства, яке є наново створеним, а при приєднанні - на балансі вже функціонуючого на момент прийняття рішення про приєднання підприємства. Тобто, при процедурі приєднання, не створюється нова юридична особа, - всі майнові права та обов'язки обох фондів будуть концентруватись на балансі одного з Фондів, який не припиняє своєї діяльності. Процедура реорганізації двох фондів шляхом приєднання, дасть можливість прискорити та спростити процес реорганізації у всіх аспектах, оскільки не потребуватиме реорганізації майже 800 юридичних осіб (робочих органів обох Фондів) зберегти наявні ресурси та таким чином забезпечити гарантії захисту застрахованих осіб щодо безперервного страхового захисту та страхового забезпечення майже 13 мільйонів працівників та 300 тисяч потерпілих на виробництві.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері застосування проекту акта регулюються Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Законом України "Про соціальний діалог в Україні", Кодексом законів про працю України, Бюджетним кодексом України.

Законопроект не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити раціональне та ефективне використання наявних фінансових ресурсів, встановить більш чітку і паритетну систему управління, оптимізує процес реформування фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Як наслідок відбудеться посилення соціального захисту громадян, які дійсно цього потребують.

 

Народний депутат України

М. М. Папієв

Опрос