Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стратегической экологической оценке

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.10.2015 № 3259
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі - законопроект) розроблено на виконання:

пунктів 158, 160 Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 577;

пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 847.

В Україні відсутні механізми урахування екологічних міркувань при розробці та прийнятті проектів документів державного планування.

Впровадження стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) дозволятиме здійснити таку оцінку до прийняття рішення про затвердження документів державного планування відповідно до вимог Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу впливу виконання документа державного планування на довкілля.

Законопроектом передбачено встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки та внесення змін до деяких законодавчих актів спрямованих для забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі здоров'я населення, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Основні завдання стратегічної екологічної оцінки, що мають поетапно вирішуватись у наступні роки:

а) інтеграція екологічних цілей а пріоритетів, що пов'язані із забезпеченням сталого розвитку до розробки визначених документів державного планування;

б) узгодження процедур з проведення СЕО згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

в) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми;

г) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності.

3. Правові аспекти

У цій сфері діють такі нормативно-правові акти:

Конституція України; закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року", "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті".

Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 - 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 847-р, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Законопроект відповідає вимогам Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, адаптація до якого передбачена пунктом 19 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157.

Реалізація акта передбачає внесення змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державні цільові програми", "Про екологічну експертизу", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про регулювання містобудівної діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект

Законопроект не містить питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Прийняття законопроекту забезпечить застосування СЕО до проектів стратегій, планів, цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, які розробляються на державному, регіональному або місцевому рівнях, що сприятиме збереженню та покращенню навколишнього середовища та здоров'я населення.

51. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

6. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення антикорупційної експертизи.

7. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на веб-сайті Мінприроди для проведення електронних консультацій з громадськістю.

Зауваження та пропозиції, що надійшли до законопроекту було обговорено на громадських слуханнях 23 квітня 2015 року та частково враховано.

8. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

9. Оцінка регуляторного впливу

За висновком Державної регуляторної служби України законопроект не є проектом регуляторного акта.

91. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

Прийняття законопроекту сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки забезпечує відтворення підходу, прийнятого на рівні ЄС та закріпленого у Директиві 2001/42/EC та Протоколі про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстів, стороною якого є Європейський Союз.

 

Народні депутати України:

О. В. Єднак

Г. М. Гопко

В. М. Кривенк

П. М. Кишкар

В. Ю. Пташник

Опрос