Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения риска вымывания денежных средств в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.10.2015 № 3235
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до п. 39 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПК України в період з 1 липня по 30 вересня 2015 року включно, до податкових накладних, дата складання яких припадала на зазначений період, не застосовувались граничні строки їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), встановлені пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України. А саме, податкові накладні складені з 1 по 15 день, дозволялось реєструвати наприкінці місяця, а накладні, складені з 16 по останній день місяця, - до 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

Проте починаючи з 1 жовтня 2015 року багато платників податків, особливо тих, що здійснюють відвантаження товарів для їх подальшої реалізації іншим суб'єктам господарювання, зіткнулись з проблемою необхідності зареєструвати відповідну податкову накладну не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою складання таких накладних.

Відповідно до абзацу першого пункту 201.4 статті 201 ПК України податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Днем виникнення таких зобов'язань відповідно до пункту 187.1 статті 187 ПК України є, зокрема, дата відвантаження товарів.

На практиці поширені ситуації, коли продавець (особливо виробник) відвантажує товар з відтермінуванням строку його оплати. А отже, на дату виникнення у продавця зобов'язань по складенню податкової накладної (дата відвантаження товару) фактично ще не проведений розрахунок між покупцем та продавцем. Такий розрахунок може проводитись через кілька місяців, особливо якщо умовами договору передбачений розрахунок виключно після реалізації покупцем отриманого товару.

По факту в такій ситуації у продавця товарів виникає обов'язок зареєструвати податкову накладну не пізніше 15 календарних днів наступних за датою відвантаження товару (у тому числі при можливій фактичній відсутності коштів), в іншому випадку до нього будуть застосовані штрафні санкції, передбачені статтею 1201 ПК України.

Слід наголосити, що платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 ПК України.

Якщо сума, визначена відповідно до ПК України, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній та/або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів із свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

А отже, для реєстрації податкових накладних, в яких загальна сума перевищує, обчислену відповідно до ПК України, враховуючи, що жодних грошей від покупця продавець товарів ще не отримав, такий платник податків змушений перераховувати потрібну суму з власних коштів. Умови "овердрафту" (збільшення реєстраційної суми за рахунок суми середньомісячного розміру податку, задекларованого та погашеного платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців) для багатьох підприємств не вирішують дану проблему, оскільки є ряд випадків, коли овердрафт неможливий (новостворені підприємства, сезонні види діяльності, збільшення обсягу виробництва товарів в порівнянні з минулим періодом і т. п.).

Далі, не зважаючи на те, отримав такий продавець вже кошти від покупця чи ні, він зобов'язаний в порядку ст. 203 ПК України подати відповідну податкову декларацію, в склад податкових зобов'язань якої будуть входити також і суми грошових коштів, зазначені в зареєстрованих податкових накладних, по яким такий платник ще не отримав жодних коштів від покупця. В подальшому він має сплатити зазначені в податковій декларації суми податкових зобов'язань, - і все це з власної кишені, що в свою чергу призводить до вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування ПДВ, не кажучи вже про те, що це негативно впливає на фінансовий стан і репутацію платника податку, і як наслідок на його спроможність здійснювати свою господарську діяльність.

Додатково слід наголосити, що відповідно до абзацу третього пункту 198.6 статті 198 ПК України податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Тобто отримувач товарів/послуг має право відносити до податкового кредиту суми, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих продавцем, навіть коли таким отримувачем ще не проведено фактичного розрахунку по таким накладним, а продавець по факту нічого не отримавши за поставлені товари/послуги має платити податки зі своїх особистих коштів.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, підтримка фінансових інтересів платників податку та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Інтереси покупців товарів/послуг, які здійснюють передоплату або оплату в момент отримання товару/послуги значно порушені не будуть, оскільки в такому випадку покупець зможе не чекаючи закінчення граничного строку реєстрації податкової накладної зареєструвати її в ЄРПН. У разі зловживання правом реєстрації податкових накладних, покупець в майбутньому має право відмовитися співпрацювати з таким постачальником товару. Такі взаємовідносини будуть врегульовані самими підприємцями, держава повинна створити умови для ведення бізнесу без відволікання обігових коштів платників податків.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом пропонується збільшити граничний термін реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом якого платник може зареєструвати таку накладну без застосування до нього штрафних санкцій, передбачених статтею 1201 ПК України, до останнього календарного дня місяця, наступного за датою складання таких накладних.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

В свою чергу, збільшення терміну для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних зменшить фінансовий та податковий тиск на платників податків, зокрема тих, які працюють на умовах післяплати за поставлені товари/послуги.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту призведе до:

зниження ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;

зниження кількості застосованих штрафних санкцій до платників податку за порушення встановлених граничних термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

зменшення кількості випадків адміністративного оскарження санкцій і відповідне розвантаження судів;

спрощення ведення взаємовідносин між суб'єктами господарювання;

зменшення фінансового та податкового тиску на платників податків;

підвищення рівня довіри платників податку до держави та діючої системи оподаткування;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні;

 

Народні депутати України:

Журжій А. В.

Продан О. П.

Кобцев М. В.

Кірш О. В.

Євлахов А. С.

Опрос