Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения некоторых неприбыльных организаций

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.10.2015 № 3233
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" від 17.07.2015 року були внесені зміни до статті 133 Податкового кодексу України. Зокрема в пункті 133.4.1 Податкового кодексу визначено вимоги, яким повинна відповідати неприбуткова організація. Однією із таких вимог є наявність в установчих документах неприбуткової організації положень, які передбачають передачу активів іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

В той же час, в статті 28 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" визначено, що в разі ліквідації об'єднання кошти, які залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками. Дане положення відображене і в Типовому статуті об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ).

Аналогічні норми щодо розподілу майна при ліквідації відповідних неприбуткових організацій між їх членами містяться і в інших законодавчих актах, зокрема в Законах України "Про кооперацію" (стаття 29 - Ліквідація кооперативу), "Про споживчу кооперацію" (стаття 18 - Реорганізація та ліквідація споживчого товариства, спілки) тощо.

Таким чином, виникає колізія між нормами Податкового кодексу України та Законами України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію". Така ситуація призводить до неможливості зареєструвати такі організації: об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, кооперативи (виробничі, споживчі, житлово-будівельні та ін.), споживчі товариства та спілки як неприбуткові, оскільки в статутах таких організацій міститимуться положення щодо розподілу коштів/майна таких організацій у разі їх ліквідації між їх співвласниками/членами. А це, в свою чергу, суперечить вимозі до неприбуткових організацій, визначеній в Податковому кодексі.

З метою усунення зазначених колізій в законодавстві запропонований проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є усунення колізій між нормами Податкового кодексу України та Законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про кооперацію", "Про споживчу кооперацію" та забезпечення реальної можливості фізичних осіб створювати такі неприбуткові організації як ОСББ, асоціації власників жилих будинків, споживчі товариства та спілки, кооперативи тощо.

З цією метою законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, а саме - доповнення підпункту 4 пункту 133.4.1 статті 133 словами "Положення цього пункту не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, кооперативи, споживчі товариства та спілки".

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";

Закони України "Про кооперацію" та "Про споживчу кооперацію".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових коштів.

5. Регіональний аспект

Положення проекту не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект закону підготовлено з врахуванням громадської думки та повністю відповідає позиції громадськості.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект закону активно підтримується об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку, асоціаціями власників жилих будинків та житлово-будівельних кооперативів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Положення проекту матимуть позитивний вплив на забезпечення прав та інтересів громадян.

Прийняття проекту усуне наявні колізії в законодавстві щодо створення ОСББ, кооперативів, споживчих товариств та спілок як неприбуткових організацій, сприятиме реалізації громадянами їх законних прав та інтересів.

11. Прогноз результатів

Реалізація положень проекту забезпечить можливість створення відповідних організацій як неприбуткових та попередить наростання соціальної напруги в суспільстві.

 

Народні депутати України

Бабак А. В.

Острікова Т. Г.

Журжій А. В.

Южаніна Н. П.

Продан О. П.

Кірш О. В.

Опрос