Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О профессиональном образовании

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.10.2015 № 3231
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про професійну освіту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Міністерством освіти і науки України розроблено проект Закону України "Про професійну освіту" (далі - проект Закону), розроблений з урахуванням положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. N 333-р, прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 р. N 156-VI "Про вищу освіту", а також на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. N 213-р.

На сучасному етапі економіка України відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів у галузях матеріального виробництва (на деяких підприємствах з ряду професій середній вік працівників наближається до пенсійного). Однак, високий і постійно зростаючий ступінь старіння робочої сили (в середньому по Україні кожна шоста економічно активна особа - старша 50 років, а кожна чотирнадцята - старша працездатного віку) та від'ємний демографічний процес створюють певні перешкоди для нормалізації процесів відтворення робочої сили.

Особливої актуальності набуває питання мобільності, конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. Їх підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації мають відповідати зростаючим вимогам сучасного виробництва та роботодавця на ринку праці.

В умовах розвитку ринкової економіки виникають нові кваліфікації та нові вимоги до змісту і процесу підготовки працівників.

Якісна підготовка трудового персоналу - спільна проблема, розв'язанням якої необхідно займатися комплексно. Європейська та світова практика переконує у необхідності фінансування підготовки робітників за рахунок визначених законодавством обов'язкових відрахувань з доходів підприємств. Тому, без підтримки та тісного співробітництва з регіональними органами влади, виробництвом і бізнесом професійно-технічні (професійні) навчальні заклади не в змозі забезпечити підготовку кваліфікованого, обізнаного на новітніх технологіях робітника.

Гострою проблемою є ресурсне і матеріально-технічне забезпечення. На даний час у навчальних майстернях, дільницях, лабораторіях, полігонах та навчальних господарствах використовується обладнання, устаткування, сільськогосподарська та інша техніка, середньовідсотковий термін експлуатації яких складає: до 10 років - 4 %; від 10 до 20 років - 36 %; понад 20 років - 60 %. Обмеженість бюджетних видатків зумовило практично її повне фізичне та моральне старіння.

Все це негативно впливає на якість підготовки кадрів, знижує можливості професійної самореалізації особистості.

Окрім того, спостерігається неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку, забезпечення трудовими ресурсами з реальними потребами регіону.

Саме з цією метою проектом Закону пропонується створити умови для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти.

Пропонується врегулювати питання щодо удосконалення управління професійною освітою шляхом можливості делегування функцій управління професійно-технічними навчальними закладами, що сприятиме посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих кадрах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблений з метою створення умов для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти та її фінансового забезпечення, посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у формуванні трудового потенціалу країни з максимальним врахуванням потреб регіонів у кваліфікованих робітничих кадрах та керівників середньої ланки управління.

Здійснити це пропонується внесенням нового законодавства "Про професійну освіту".

3. Правові аспекти

Проект Закону розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про управління об'єктами державної власності".

Законопроектом пропонується створити умови для оперативності прийняття управлінських рішень щодо професійно освіти та її фінансового забезпечення. Місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування делегуються функції управління професійно-технічними (професійними) навчальними закладами, зокрема щодо створення, реорганізації, ліквідації підпорядкованих навчальних закладів; організації та проведення конкурсів на заміщення посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та їх призначення.

Також проектом Закону визначаються такі типи професійно-технічних навчальних закладів: регіональний центр професійної освіти, професійний коледж, професійний ліцей та центр професійної підготовки.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Запропонований проект Закону погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством інфраструктури, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством оборони, Державною регуляторною службою України.

Погоджено із зауваженнями Міністерством соціальної політики, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством охорони здоров'я України, які враховано (або частково враховано).

Враховано частково зауваження Міністерства фінансів, а також проведено правову експертизу Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Питання прийняття законопроекту відображають потреби регіонів у частині удосконалення управління професійно-технічною освітою, забезпечення збалансованості потреб ринку освітніх послуг з потребами ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах.

Запропонований законопроект підготовлений з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, асоціацій працівників професійно-технічної освіти, об'єднань роботодавців та профспілок, керівників навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Розроблення відповідного законопроекту супроводжувалося обговоренням з Європейським фондом освіти, на всеукраїнських нарадах спільно з центральними та місцевими органами виконавчої влади, представниками об'єднань роботодавців та профспілок, керівниками навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти. Відбулися презентації та обговорення законопроекту за участю керівництва Міністерства.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону потребує розгляду Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні і Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом, який погоджено Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити ринок праці кваліфікованими кадрами шляхом розвитку оптимальної мережі професійних навчальних закладів, що здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників, професійне навчання незайнятого населення, працюючих робітників та керівників середньої ланки управління.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього Закону дозволить:

забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійної освіти та її фінансового забезпечення;

посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців щодо визначення напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників та керівників середньої ланки управління з урахуванням потреб ринку праці;

забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об'єднань з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими працівниками, збільшити обсяги фінансування та інвестицій.

забезпечити умови для випереджувального розвитку професійної освіти, створення багатопрофільних, різнорівневих професійних навчальних закладів, що здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб регіонального ринку праці та загальнодержавних потреб.

 

Міністр освіти і науки України 

С. Квіт

Опрос