Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно уточнения положений процедуры специальной конфискации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.10.2015 № 3229
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку застосування спеціальної конфіскації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

22 листопада 2010 року на саміті Україна - Європейський Союз було затверджено План дій щодо лібералізації Європейським союзом візового режиму для України, у зв'язку з чим Україна взяла на себе обов'язок запровадити в державі європейські стандарти діяльності та контролювання. Друга фаза Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України передбачає вдосконалення законодавства України в частині конфіскації майна отриманого злочинним шляхом.

Відповідно до чинного Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України в Україні запроваджена процедура спеціальної конфіскації та конфіскація у вигляді покарання.

Модель інституту спеціальної конфіскації була запозичена Україною з країн Європейського Союзу, де введено конфіскацію майна у особи у випадку доведення факту його отримання внаслідок злочинних дій. Дана процедура кореспондується з вимогами та нормами міжнародного права і, більш того, знайшла своє відображення у Кримінальній конвенції по боротьбі з корупцією.

Міжнародне визнання ефективності цього інституту посприяли тому, що Європейським Парламентом та Радою ЄС було прийнято Директиву від 03 квітня 2014 року N 2014/42/ЄС "Про заморожування та конфіскацію засобів вчинення злочинів та доходів від злочинної діяльності у Європейському Союзі" (далі - Директива ЄС), якою визначено механізм конфіскації майна, який, серед іншого, гарантує баланс між інтересами держави та третіх осіб. Ця Директива рекомендована до імплементації країнам Європейського Союзу.

Не зважаючи на, де-юре, наявність інституту спеціальної конфіскації у законодавстві України, така конфіскація за обсягом є дуже вузькою, в порівнянні з спеціальною конфіскацією, в розумінні Директиви ЄС та Конвенції ООН проти корупції. Наприклад, відповідно до статті 9 Директиви ЄС "Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для забезпечення виявлення та відстеження власності з метою її замороження і конфіскації, навіть після остаточного засудження за карний злочин, а також забезпечити ефективне виконання постанови про конфіскацію, якщо видано такий наказ.". Окрім того, відповідно, до статті 6 Директиви ЄС, "Держави-члени повинні вжити необхідних заходів для конфіскації доходів, або іншого майна, вартість якого відповідає доходам, які, прямо або побічно, були передані підозрюваним або обвинуваченим третім особам,або які були придбані третьою стороною від підозрюваного або обвинуваченого, принаймні, якщо ці треті особи знали або повинні були знати, що мета такої передачі або придбання є уникненням конфіскації, на основі конкретних фактів і обставин, у тому числі передача або придбання безкоштовно або в обмін на суму значно нижче ринкової вартості.".

Також, в українських реаліях актуальним є питання застосування спеціальної конфіскації до винесення вироку суду. Так, згідно із пунктом "с" частини 1 ст. 54 Конвенції ООН проти корупції "кожна Держава-учасниця зокрема з метою надання взаємної правової допомоги щодо майна, придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених Конвенцією, розглядає питання про вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб створити можливість для конфіскації такого майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження у справах, якщо злочинець не може бути підданий переслідуванню з причини смерті, переховування або відсутності чи в інших відповідних випадках". Нажаль, наведені положення у Кримінальному та процесуальному кодексах України фактично відсутні.

Аналогічним чином неврегульоване питання процесуального статусу власників майна, до якого належить застосувати заходи спеціальної конфіскації, особливо, якщо власники майна являються третіми особами, тобто ні підозрюваними, ні обвинуваченими, підсудними чи засудженими. Відсутність механізмів захисту своєї власності третіми особами порушує баланс між інтересами держави та інтересами третіх осіб, які мають право доводити про відсутність факту незаконності походження цього майна.

Разом з тим, європейським досвідом підтверджується, що чіткий та збалансований механізм конфіскація майна може надати можливість повернути державі незаконно отримане майно від третіх осіб.

Приймаючи до уваги той факт, що Україною було обрано вектор євроінтеграції, перед державою стоїть завдання виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму, а також те, що правоохоронними органами України відкрито десятки кримінальних проваджень щодо незаконного отримання майна посадовими особами, вважаємо за необхідне приведення у відповідність до європейських стандартів щодо підстав та процедури спеціальної конфіскації шляхом внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України.

Варто зазначити, що у проекті Закону враховано вимоги міжнародних стандартів застосування спеціальної конфіскації, зокрема Конвенції ООН проти корупції, наведеної вище Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 03 квітня 2014 року N 2014/42/ЄС "Про заморожування та конфіскацію засобів вчинення злочинів та доходів від злочинної діяльності у Європейському Союзі", зокрема враховано: надання гарантій захисту власникам майна щодо яких проводиться спеціальна конфіскація майна, регламентовано права власників майна (можливість мати представника, виступати в суді, збирати докази тощо), запроваджено процедуру спеціальної конфіскації до моменту винесення вироку, у випадку якщо особа знаходиться в розшуку або смерті. В процесі розробки законопроекту також враховано рекомендації Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, затверджених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Прийняття цього законопроекту сприятиме удосконаленню процедури спеціальної конфіскації, забезпечить змагальність органів прокуратури та власників майна у доведенні або спростуванні законності походження майна, а також надасть можливість державі повернути незаконно отримане майно високопосадовцями.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону пропонується комплексно удосконалити проблемні аспекти існуючого у чинному Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексі України порядку застосування спеціальної конфіскації, усунувши суперечності в КК та КПК щодо застосування спеціальної конфіскації майна, які набуте внаслідок вчинення злочину, а також надати гарантії власникам майна щодо можливості захисту своєї власності у випадку проведення спеціальної конфіскації.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести такі зміни до Кримінального процесуального кодексу України:

- змінами до ст. ст. 3, 20, 75, 77, 89, 93, 99, 120, 220, 221, 314, 365 КПК, а також доповненням цього Кодексу новою статтею 64-2 визначити процесуальний статус власників майна, до яких належить застосувати заходи спеціальної конфіскації, їх права та обов'язки, а також порядок реалізації таких прав;

- доповненням КПК новою Главою 17-1, а саме статтями 170-1 - 170-4, якими передбачити детальний порядок розгляду судом клопотання про застосування спеціальної конфіскації, вимоги до таких клопотань, а також перелік обставин, які підлягають доказуванню для вирішення судом питання про застосування заходів спеціальної конфіскації;

- змінами до ст. ст. 412, 426 КПК визначено підстави та процесуальні питання розгляду судом клопотання про застосування заходів спеціальної конфіскації майна за відсутності власників такого майна;

- змінами до ст. 332 КПК передбачено право прокурора чи власника майна, до якого належить застосувати заходи спеціальної конфіскації подавати клопотання про проведення експертизи щодо оцінки майна;

Окрім того, змінами до ст. 96-1 Кримінального кодексу України передбачено:

- можливість та випадки застосування спеціальної конфіскації до винесення вироку суду;

- визначено положення, згідно з яким розмір спеціальної конфіскації встановлюється в межах шкоди, завданої відповідним злочином;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Реалізація запропонованих проектом Закону змін щодо удосконалення порядку застосування спеціальної конфіскації дозволить усунувши всі існуючі недоліки цього порядку в Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексі України, що в свою чергу сприятиме поверненню в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності.

 

Народний депутат України 

О. С. Сотник

Опрос