Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (относительно установления процедуры продления срока действия документа разрешительного характера)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.10.2015 № 3228
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (щодо встановлення процедури продовження строку дії документа дозвільного характеру)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сфера надання адміністративних послуг, у тому числі дозвільна система у сфері господарської діяльності, повинна будуватися на принципах максимальної дерегуляції та прозорості ведення бізнесу, бути спрямованою на усунення суперечностей в чинному законодавстві, які створюють ті чи інші перепони для суб'єктів господарювання.

Однією з таких суперечностей є неузгодженість між нормами і положеннями Водного кодексу України та Закону України від 06 вересня 2005 року N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та полягає у наступному.

Так, частиною першою статті 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

Цією ж статтею зазначеного Кодексу визначено загальну процедуру отримання водокористувачами дозволу на спеціальне водокористування.

Статтею 50 Водного кодексу України встановлено, що строки спеціального водокористування встановлюються органами, які видали дозвіл на спеціальне водокористування. Спеціальне водокористування може бути короткостроковим (до трьох років) або довгостроковим (від трьох до двадцяти п'яти років). У разі необхідності строк спеціального водокористування може бути продовжено на період, що не перевищує відповідно короткострокового або довгострокового водокористування. Продовження строків спеціального водокористування за клопотанням заінтересованих водокористувачів здійснюється державними органами, що видали дозвіл на спеціальне водокористування.

При цьому дозвіл на спеціальне водокористування є документом дозвільного характеру (пункт 70 Переліку, визначеного Законом України від 19 травня 2011 року N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності") та, відповідно, підпадає під дію Закону України від 06 вересня 2005 року N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Проте у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" відсутні такі поняття та така процедура, як "продовження строку дії документа дозвільного характеру".

У зв'язку з цим адміністратори дозвільних центрів (центрів надання адміністративних послуг) не мають правових підстав приймати від суб'єктів господарювання заяви на продовження строків дії дозволів на спеціальне водокористування, оскільки це не передбачено Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Водночас водокористувачі (якщо вони є суб'єктами господарювання та, відповідно, підлягають дії Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") по суті позбавлені можливості реалізовувати право, надане їм статтею 50 Водного кодексу України, тобто на продовження строку спеціального водокористування, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.

Запропонований проект Закону доповнює статтю 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", включає до даного Закону поняття "продовження строку дії документа дозвільного характеру" та, відповідно, повністю усуває вищезазначену розбіжність між двома законодавчими актами.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті усунення суперечності між двома законами (Водним кодексом України та Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"), що дозволить водокористувачам, які є суб'єктами господарювання, реалізовувати на практиці право, надане їм статтею 50 Водного кодексу України (щодо можливості продовжувати строк дії спеціального водокористування шляхом продовження строку дії відповідного документа дозвільного характеру).

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити статтю 4-1 Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" частиною п'ятнадцятою, яка включає до цього Закону поняття "продовження строку дії документа дозвільного характеру" та встановлює чітку і просту процедуру, як саме це має здійснюватись.

Також проектом Закону передбачається таке уточнення, а саме: "Законом може бути встановлено можливість продовження строку дії раніше виданого документа дозвільного характеру".

Таким чином, дане доповнення лише розблоковує можливості і права, які вже закладено у чинному законодавстві (як, наприклад, у Водному кодексі України стосовно права спеціального водокористування) та жодним чином не порушує при цьому загальну логіку Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (тобто йдеться лише про окремі випадки, коли іншими законами передбачається можливість продовжувати строки дії дозвільних документів).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Водний кодекс України та Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту призведе до певної дерегуляції та дебюрократизації у сфері надання дозволів на спеціальне водокористування, дозволить усунути суперечності між нормами і положеннями Водного кодексу України та Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Це, в свою чергу, дозволить водокористувачам, які є суб'єктами господарювання, реалізовувати на практиці право, надане їм статтею 50 Водного кодексу України в частині можливості продовжувати строк дії спеціального водокористування шляхом продовження строку дії відповідного документа дозвільного характеру.

 

Народний депутат України 

Д. І. Голубов

Опрос