Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Водный кодекс Украины (относительно упрощения процедуры предоставления разрешений на специальное водопользование)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.10.2015 № 3227
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо спрощення процедури надання дозволів на спеціальне водокористування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сфера надання адміністративних послуг, у тому числі дозвільна система у сфері екології, повинна будуватися на принципах прозорості та доступності, бути орієнтованою на дебюрократизацію та дерегуляцію ведення бізнесу, у жодному разі не створювати будь-яких невмотивованих перепон у діяльності суб'єктів господарювання.

Законом України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" статтю 49 Водного кодексу України доповнено кількома новими частинами стосовно регулювання процедури надання дозволів на спеціальне водокористування.

Так, частина п'ята статті 49 Водного кодексу України передбачає наступне:

"Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".

Таке формулювання призводить до того, що до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (на сьогодні це Державне агентство водних ресурсів України) направляються для отримання висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування документи у всіх без винятку випадках, у тому числі якщо спеціальне водокористування стосується лише підземних вод.

Однак це суперечить статтям 16 і 17 Водного кодексу України, якими чітко встановлено розмежування повноважень державних органів, згідно із яким державна політика у сфері поверхневих вод віднесена до сфери компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Державне агентство водних ресурсів України), тоді як державна політика щодо підземних вод належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (на сьогодні це Державна служба геології та надр України).

Таким чином, наділення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (Державного агентства водних ресурсів України або його територіальних органів), повноваженнями стосовно надання обов'язкових для врахування висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод призводить до дублювання відповідних компетенцій двох центральних органів виконавчої влади та, в кінцевому підсумку, необґрунтовано ускладнює процедуру видачі зазначених дозволів в частині використання підземних вод.

Також слід зазначити, що до прийняття вищевказаних доповнень та поправок до статті 49 Водного кодексу України існувало чітке розмежування, відповідно до якого клопотання на видачу дозволів на спеціальне водокористування щодо поверхневих вод погоджувались органами Держводагентства України, а клопотання на видачу дозволів на спеціальне водокористування щодо підземних вод - Державною службою геології та надр України.

Враховуючи викладене, існує нагальна необхідність усунення дублювання функцій та повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також приведення норм частини п'ятої статті 49 Водного кодексу України у відповідність до норм і положень статей 16 - 17 цього Кодексу.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті значне спрощення процедури видачі дозволів на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод, а також усуває дублювання функцій та повноважень між двома центральними органами виконавчої влади.

Законопроект орієнтований на:

- спрощення для водокористувачів можливості отримання дозволів на спеціальне водокористування;

- зниження корупційних ризиків у сфері дозвільної діяльності екологічного спрямування;

- уникнення дублювання функцій і повноважень державними органами;

- дотримання чіткого розмежування компетенцій між центральними органами виконавчої влади.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити частину п'яту статті 49 Водного кодексу України уточненням, яке встановлює, що завірені копії документів водокористувачів з метою отримання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування направляються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання поверхневих вод, тоді як у разі використання підземних вод направляти дані документи необхідно тільки до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України та Водний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту:

- призведе до суттєвої дерегуляції процедури надання дозволів на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод;

- підвищить рівень прозорості у сфері дозвільної діяльності в частині надання дозволів на спеціальне водокористування;

- дозволить уникнути необґрунтованого дублювання функцій і повноважень між різними органами державної влади;

- знизить рівень корупційних ризиків у межах процедури надання дозволів на спеціальне водокористування.

 

Народний депутат України 

Д. І. Голубов

Опрос