Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно обеспечения автономии высших учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.10.2015 № 3222
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо забезпечення автономії вищих навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Освіта і наука є стратегічними резервами розвитку держави, суспільства, економіки та багатовимірним полем інтеграції України у світову спільноту. Формування інтелектуального потенціалу нації, підвищення якості вищої освіти потребують розробки й реалізації перспективних комплексних заходів з реформування галузі і вирішення її поточних проблем.

Чинним законодавством не передбачено належної фінансово-господарської, адміністративної, наукової, навчальної автономії вищих навчальних закладів, які б відповідали політиці ринкового маневрування. Така ситуація є очевидно несправедливою та потребує виправлення задля забезпечення нових принципів і впровадження нової конкурентної моделі академічної свободи.

Даний законопроект покликаний запровадити необхідний механізм лібералізації функціонування "вишів". На сучасному етапі державотворення стихійні організаційні зміни, відсутність або обмеженість фінансування з боку держави, корупційні процеси у суспільстві та вузівському середовищі зумовили набуття багатьма університетами, академіями тощо автономного статусу "де факто", проте почасти у спотвореній формі. Слід чітко регламентувати на законодавчому рівні засади автономії у поєднанні з відповідальністю - формування власної стратегії, обрання пріоритетів у навчанні та проведенні наукових досліджень, витрачанні ресурсів, профілюванні програм і встановленні критеріїв для прийому професорів і студентів. Саме ці новації засвідчать статус України як активного учасника загальноєвропейського процесу реформування вищої освіти.

З цією метою на розгляд парламенту внесено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо автономії вищих навчальних закладів".

Відповідно до Митного кодексу України зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу.

У зв'язку з цим, зміни до Митного кодексу не можуть бути викладені в основній частині або прикінцевих чи перехідних положеннях проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо автономії вищих навчальних закладів" і мають бути оформлено окремим законопроектом.

Тому, на розгляд Верховної Ради України вноситься проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо забезпечення автономії вищих навчальних закладів".

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою даного законопроекту є забезпечення автономії вищих навчальних закладів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується поширити дію Митного кодексу в частині звільнення від оподаткування митом (податкові пільги), в тому числі особливими видами мита, матеріали, обладнання, устаткування тощо, які необхідні державним вищим навчальним закладам для здійснення своєї статутної діяльності.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є, зокрема, Конституція України, Податковий кодекс України, Митний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про вищу освіту", Закон України "Про благодійні діяльність та благодійні організації".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття має бути здійснена синхронно із реалізацією Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо автономії вищих навчальних закладів".

Враховуючи зазначене, цей законопроект має бути розглянуто і прийнято одночасно з проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо автономії вищих навчальних закладів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме збільшення бюджетних видатків, оскільки фінансування реалізації його положень можливе за рахунок перерозподілу наявних бюджетних призначень - звільнені від оподаткування доходи вищих навчальних закладів, суб'єктів благодійної допомоги спрямовуватимуться на розвиток навчальної та наукової роботи, зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Наслідком прийняття цього законопроекту стане забезпечення необхідних гарантій незалежності вищих навчальних закладів від політичних партій, громадських і релігійних організацій; розмежування повноважень і відповідальності держави, органів управління вищою освітою та вищого учбового закладу; зрозуміле і сприятливе регулювання та достатнє фінансування висококваліфікованого професорсько-викладацького складу; формування сталих традицій академічної свободи.

 

Народний депутат України 

Б. А. Філатов

Опрос