Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно предупреждения негативного действия отходов конечного потребления продукции на окружающую природную среду)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.09.2015 № 3200
Дата рассмотрения: 30.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні щорічно утворюється 4000 - 4500 тис. тонн відходів упаковки, 400 - 450 тис. тонн відпрацьованих технічних олив, 170 - 190 тис. тонн зношених шин, з яких лише незначна частина цих відходів використовується як вторинні матеріальні та енергетичні ресурси, решта - це джерело забруднення повітря, водних та земельних ресурсів.

Існуюча структура системи управління у сфері поводження з вищезазначеними відходами в України недосконала, її фрагментарність, роз'єднаність та різнорідність при практичній відсутності взаємодії суб'єктів господарювання, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не забезпечує створення дієвої системи збирання, перероблення та утилізації окремих видів відходів.

Основною причиною такої ситуації є недосконала законодавча база. Зокрема, не чітко визначеними є вимоги щодо поводження з відходами та механізми контролю за дотриманням чинного законодавства у цій сфері. Така законодавча неврегульованість не дозволяє вирішити проблеми поводження з окремими видами відходів, призводить до погіршення екологічного стану довкілля, не дозволяє залучити в господарський обіг значні обсяги вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів, стримує залучення інвестицій в цю сферу.

З метою залучення в господарський обіг значних обсягів вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів пропонується розширити базу оподаткування екологічного податку, передбачивши справляння його за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, шляхом внесення змін до Податкового кодексу України.

Відповідно до чинного Бюджетного кодексу України розподіл коштів від екологічного податку передбачається у наступному співвідношенні: 25 % до сільських, селищних та міських бюджетів, 55 % до обласних бюджетів та 20 % до Державного бюджету.

2. Мета, цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою цільового та ефективного використання коштів, які надійшли від сплати екологічного податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, для запровадження новітніх технологій утилізації відходів, максимального повторного їх залучення у господарський обіг як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, а також стимулювання екологічних інвестицій.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

З метою цільового та ефективного використання коштів, які надійшли від сплати екологічного податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, проектом Закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України для зарахування коштів від його сплати до спеціального фонду Державного бюджету України та справляння на забезпечення збирання, перероблення та утилізацію відходів кінцевого споживання продукції у вигляді щоквартальних субсидій Саморегулюючим організаціям у сфері поводження з відповідними видами відходів кінцевого споживання продукції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Реалізація положень цього законопроекту потребуватиме внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про відходи". Відповідні законопроекти розроблені та подані на реєстрацію.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище)" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

Проект Закону не містить норм, правил і процедур, які можуть містити ознаки та/або ризики вчинення корупційних правопорушень, у зв'язку з чим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

7. Громадське обговорення

Законопроект пройшов громадське обговорення:

11 березня 2015 р. за ініціативи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з метою удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами у м. Києві відбулося засідання круглого столу "Законодавче регулювання поводження з відходами в Україні", до участі в якому долучилися народні депутати України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання для збирання, транспортування, зберігання та переробки відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

За результатами круглого столу було прийнято рішення створити робочу групу з удосконалення законодавства в сфері поводження з відходами із зацікавлених представників, засідання якої відбулося 06.04.2015 р.

16.04.2015 за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької федерації роботодавців, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) "Потенціал" проведено круглий стіл у м. Запоріжжя "Запровадження екологічно безпечної системи поводження з побутовими відходами у Запорізькій області", в якому взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, бізнес-структур, які працюють у сфері поводження з відходами, природоохоронних організацій, ЗМІ.

Доопрацьований законопроект розміщено на зовнішньому веб-сайті http://vidhody.org.ua/ для громадського обговорення. Пропозиції та зауваження від громадськості до законопроекту не надходили.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Запропоновані зміни до Бюджетного кодексу України створять механізм для забезпечення цільового та ефективного використання коштів, які надійшли від екологічного податку, що справляється з виробників та імпортерів продукції в упаковці, шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичних олив (масел), електричного та електронного обладнання. Це дозволить створити умови для залучення інвестицій у сферу поводження з відходами, що забезпечить розвиток галузі перероблення побутових відходів загалом, та сприятиме забезпеченню захисту довкілля, вирішенню масштабної проблеми поводження з відходами, а також створенню нових робочих місць.

 

Народні депутати України:

О. А. Недава

І. П. Рибак

С. М. Тригубенко

Опрос