Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно включения налога за производство и импорт упаковки и товаров в упаковке в экологический налог)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.10.2015 № 3199-1
Дата рассмотрения: 21.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо включення податку за виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці до екологічного податку)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В Україні склалася катастрофічна ситуація у сфері поводження з побутовими відходами. Щороку в країні утворюється 12 - 15 млн. тонн твердих побутових відходів (далі - ТПВ), які захоронюються на близько 6 тисячах полігонів та звалищ і близько 33 тисячах несанкціонованих сміттєзвалищ, площа яких співставна з площею такої країни як Кіпр. При цьому з року в рік спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів утворення ТПВ. Існуючі полігони та звалища переповнені, їхні кордони підійшли впритул до житлової забудови, 80 - 90 % полігонів не відповідають елементарним вимогам екологічної безпеки. Даний законопроект є альтернативний до реєстр. N 3199.

Проблема побутових відходів є нагальною для кожного населеного пункту, її потрібно терміново вирішувати. Головною причиною такої критичної ситуації є відсутність умов для створення та розвитку галузі перероблення побутових відходів в Україні.

Для розв'язання цієї проблеми необхідні зміни в існуючій системі поводження з побутовими відходами, у тому числі і на законодавчому рівні, які б створили стимулюючі механізми для формування і розвитку в Україні системи цивілізованого поводження з твердими побутовими відходами та їх перероблення, а також зробили галузь перероблення побутових відходів інвестиційно привабливою.

Такого ефекту неможливо досягнути без введення оплати за послуги з перероблення побутових відходів.

Усвідомлюючи невідкладність вирішення гострої екологічної проблеми, для подальшого структурного розвитку в Україні сфери поводження з відходами, запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів, їх максимального повторного залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, стимулювання екологічних інвестицій, а також з метою уникнення підвищення тарифів за комунальні послуги для населення необхідно удосконалити існуючу законодавчу базу. Тому пропонується обкласти екологічним податком виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці шляхом внесення змін до Податкового кодексу України (далі - законопроект) й спрямувати його виключно на оплату послуг з перероблення побутових відходів, що надаються переробниками побутових відходів, які отримали ліцензії на здійснення такої діяльності.

Слід зазначити, що нинішня система реалізації відповідальності виробників пакувальних матеріалів та товарів в таких пакувальних матеріалах за їх вплив на навколишнє середовище функціонує вкрай неефективно і потребує вдосконалення на законодавчому рівні. Ухвалення пропонованих законодавчих змін не стане новим для відповідальних виробників упаковки та товарів в упаковці, оскільки зазначені у даному законопроекті ставки сплачувалися на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 915 "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини".

Пропонується включити податок за виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці в екологічний податок.

Оплату податку передбачається зробити обов'язковою для юридичних осіб незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють виробництво упаковки або товарів в упаковці на території України та/або імпортують упаковку (окремо або разом з товарами). Ставка податку визначається залежно від матеріалу, з якого виготовлено упаковку. При цьому, пропонується створити умови для стимулювання використання в Україні екологічно безпечних видів упаковки, період розкладу яких складає не більше трьох років.

Окрім цього, пропонується внести законодавчі зміни, що будуть додатково сприяти розвитку галузі перероблення побутових відходів та зменшенню обсягів неперероблених побутових відходів, що захоронюються.

Згідно з пунктом 240.1 статті 240 Податкового кодексу України платниками екологічного податку є суб'єкти господарювання, під час провадження діяльності яких здійснюється розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Згідно зі статтею 246 Податкового кодексу України ставки податку за розміщення відходів встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів. У цій же статті наведено ставки екологічного податку залежно від класу небезпеки відходів.

Середній тариф на захоронення побутових відходів в Україні становить 50 - 70 грн. за тонну, що наразі не забезпечує можливості належного поводження з побутовими відходами і стимулює суб'єкти господарювання не переробляти/утилізувати побутові відходи, а навпаки - розміщувати їх на полігонах.

Сьогодні побутові відходи відносяться до IV класу небезпеки, незважаючи на відсутність правових підстав. Розмір діючої ставки екологічного податку не сприяє зменшенню обсягу захоронення побутових відходів.

З огляду на вказане, пропонується віднести тверді побутові відходи до класу малонебезпечних відходів (IV клас). Крім цього, пропонується збільшити ставку екологічного податку лише для твердих побутових відходів. На всі тверді побутові відходи, які не були перероблені, пропонується збільшення ставки екологічного податку з метою стимулювання перероблення твердих побутових відходів.

2. Мета та шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою створення в Україні галузі перероблення побутових відходів, запровадження новітніх технологій утилізації відходів, максимального повторного їх залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, а також стимулювання екологічних інвестицій.

Прийняття законопроекту сприятиме:

- створенню сучасних комплексів з перероблення побутових відходів в містах України;

- зменшенню обсягів ТПВ, що захоронюються на полігонах та звалищах;

- покращенню екологічної ситуації в країні;

- підвищенню інвестиційної привабливості України.

Внаслідок прийняття законопроекту відбудеться гармонізація українського законодавства з окремими нормами європейського законодавства, а також будуть створені нові робочі місця.

Законопроект підготовлено з метою комплексного врегулювання питання поводження з побутовими відходами в частині податку на розміщення побутових відходів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Податкового кодексу України у зв'язку з введенням нового податку за виробництво й імпорт упаковки та товарів в упаковці, встановити його ставки та порядок сплати, а також ввести на законодавчому рівні поняття "упаковка".

Пропонується також підвищення екологічного податку за розміщення неперероблених побутових відходів.

4. Правові аспекти та стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом у сфері справляння податків і зборів є Податковий кодекс України. В частині регулювання правовідносин, що виникають у сфері поводження з відходами, основним нормативно-правовим актом є Закон України "Про відходи".

Реалізація положень цього законопроекту потребуватиме внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідний законопроект розроблений та поданий на реєстрацію.

У зазначеній сфері діють такі нормативно-правові акти: закони України "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" та від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не вимагатиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Запобігання корупції

Законопроект не включає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

7. Вплив реалізації акта на ринок праці

Законодавчим актом передбачається розвиток сфери переробки побутових відходів, що в свою чергу позитивно вплине на ринок праці, зокрема, сприятиме створенню нових робочих місць.

8. Прогноз результатів прийняття акта

Запропоновані зміни до Податкового кодексу України створюють законодавчий механізм у сфері поводження з відходами, стимулюють інвестиції, розвиток і використання нових технологій у цій сфері, створюють умови для максимального повторного залучення відходів у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, забезпечують розвиток галузі перероблення відходів загалом, а також сприяють покращенню екологічної ситуації в країні, створенню нових робочих місць.

Окрім наведеного, вказані зміни сприятимуть забезпеченню захисту довкілля, зменшенню ризику для здоров'я людей та вирішенню масштабної проблеми поводження з відходами.

 

Народні депутати України:

Южаніна Н. П.

Домбровський О. Г.

Кононенко І. В.

Крулько І. І.

Кіраль С. І.

Вознюк Ю. В.

Чижмарь Ю. В.

Войціцька В. М.

Томенко М. В.

Опрос