Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" (относительно запрещения рассмотрения прокуратурой нижестоящего уровня жалоб на решения, действия или бездеятельность прокуратуры вышестоящего уровня)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.09.2015 № 3187
Дата рассмотрения: 28.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (щодо заборони розгляду прокуратурою нижчого рівня скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокуратури вищого рівня)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю удосконалення окремих положень Закону України "Про прокуратуру" шляхом внесення доповнень до переліку засад діяльності прокуратури новим положенням. Вказаний принцип є новелою для чинного українського законодавства, що регулює діяльність органів прокуратури, їх посадових та службових осіб. Ні чинна редакція Закону України "Про прокуратуру", ні Регламент Генеральної прокуратури, затверджений наказом Генерального прокурора України N 35 від 12.04.2012 року, ні Інструкція про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України N 9гн від 27.12.2014 року, не звертають увагу на такий важливий аспект (принцип) діяльності органів прокуратури як заборона (неможливість) розгляду прокуратурою нижчого рівня скарг на рішення, дії чи бездіяльність прокуратури вищого рівня.

Вважаємо, що у разі розгляду скарг фізичних та (або) юридичних осіб на рішення, дії чи бездіяльність органів прокуратури вищого рівня (їх посадових та службових осіб), прокуратурою нижчого рівня є велика імовірність застосування неправомірного захисту корпоративних інтересів органів прокуратури як таких, формальний та бюрократичний (в гіршому значенні цього поняття) підхід до такого розгляду, небажання виправляти недоліки або порушення Конституції України чи законів України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту.

Завданням законопроекту є удосконалення відповідних положень чинного законодавства, які мають надати поштовху для подальшої модернізації законодавства про прокуратуру з урахуванням сучасних вітчизняних та зарубіжних тенденцій.

Серед громадян України все менше довіри до об'єктивності та прозорості роботи органів прокуратури, зокрема щодо розгляду вищезазначених скарг. Більш дієвим, на думку багатьох скаржників, одразу ж звертатися за захистом своїх законних прав та інтересів до суду, оминаючи процедуру адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів прокуратури.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Вводячи заборону на розгляд скарг прокуратурою нижчого рівня на дії чи бездіяльності органів прокуратури вищого рівня можна зменшити негласний та неправомірний тиск на службових та посадових осіб, які розглядатимуть звернення фізичних та (або) юридичних осіб, корупційні ризики в цьому процесі, не порушуючи при цьому одного з основоположних принципів діяльності прокуратури: незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов'язків.

Однією із задач, які ставляться цим законопроектом є розвантаження судів, оскільки за належного виявлення порушень Конституції України та законів України, скаржники не будуть звертатись до судових органів за додатковим захистом.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Закону України "Про прокуратуру".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить покращити якісні показники розгляду скарг, дозволить прокуратурам, які розглядають вказані звернення бути об'єктивнішими та незалежнішими у своїх діях.

Запропоноване оновлення законодавчого регулювання та деталізація відповідних положень дозволяють значно знизити корупційні ризики у цій галузі.

Пропоновані зміни до Закону України "Про прокуратуру" позитивно відзначиться на процесі розгляду скарг фізичних та (або) юридичних осіб на рішення, дії чи бездіяльність органів прокуратури, їх посадових та службових осіб.

 

Народний депутат України

В. Парасюк

Опрос