Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно предоставления бесплатной правовой помощи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.09.2015 № 3166
Дата рассмотрения: 22.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання безоплатної правової допомоги" (далі - законопроект) розроблено Міністерством юстиції України з метою забезпечення надання безоплатної правової допомоги та на виконання пункту 85 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року N 213, відповідно до якого Міністерство юстиції України є відповідальним виконавцем за розроблення та подання Кабінетові Міністрів України, зокрема законопроекту стосовно внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо фінансування безоплатної правової допомоги).

Так, відповідно до частини першої статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон) право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Статтею 29 Закону передбачено, що фінансування безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших джерел, а безоплатної вторинної правової допомоги - за рахунок видатків Державного бюджету України.

Безоплатна первинна правова допомога надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, створеними ними спеціалізованими установами та залученими юристами. На сьогодні якість такої допомоги є невисокою, наслідком чого в поєднанні з низьким рівним правової освіченості суспільства є серйозне завантаження судової системи справами, що могли б бути вирішені у позасудовому порядку.

Безоплатна вторинна правова допомога визначається Законом (частина перша статті 13) як вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Клієнтами системи безоплатної вторинної правової допомоги є всі соціально незахищені категорії суспільства. Правову допомогу їм надають адвокати, які включені до відповідного реєстру за результатами організованого Міністерством юстиції конкурсу. Такі адвокати надають правову допомогу (захист, представництво, складання процесуальних документів) на договірній основі і за винагороду. Попри невисокий рівень винагороди, якість такої правової допомоги підтримується завдяки регулярному підвищенню кваліфікації адвокатів, дотримання ними встановлених Міністерством юстиції стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та ентузіазму, пов'язаному з можливістю позитивно впливати на реформування системи правосуддя. Разом з тим, договірний характер відносин з адвокатами і відсутність альтернативного механізму надання безоплатної правової допомоги змушує державу відповідально ставитися до зобов'язань щодо вчасного та повного розрахунку за надану безоплатну вторинну правову допомогу і відшкодування пов'язаних з її наданням витрат.

Система безоплатної вторинної правової допомоги створена на виконання низки зобов'язань України перед Радою Європи та сприяє дотриманню Україною низки прав людини та основоположних свобод, визначених міжнародними конвенціями, у тому числі права на захист, права на правову допомогу, права невідкладно з'явитися перед судом, заборони катувань або іншого нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження. Система діє з 1 січня 2013 року, успішно зарекомендувала свої ефективність та незалежність під час подій Революції гідності і продовжує стрімко розвиватися. На цей час її клієнтами є всі категорії затриманих та ув'язнених, а також ті особи, які отримують захист у кримінальному провадженні за призначенням. Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу, здійснення належного правосуддя вже не вбачається можливим без системи безоплатної вторинної правової допомоги, особливістю якої є, зокрема, цілодобова робота без вихідних.

Незважаючи на недостатнє та нестабільне фінансування, система безоплатної вторинної правової допомоги розпочала працювати у строки, визначені законом. Те, що правова допомога надавалася усім клієнтам невідкладно, безперервно і якісно, є заслугою адвокатів, багато з яких повністю присвятили себе цій справі, працюючи лише з клієнтами цієї системи і не отримуючи будь-якого іншого доходу.

Виходячи з положень статті 5 зазначеного Закону, гарантоване державне фінансування є одним із принципів державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги.

На жаль, встановлений Конституцією та зазначеним Законом рівень гарантій недостатній, щоб забезпечити вчасне виконання державою своїх зобов'язань перед адвокатами щодо оплати їх послуг та відшкодування витрат. У 2013 та 2014 роках кредиторська заборгованість держави перед адвокатами складала відповідно 15,5 та 7 млн. грн. що негативно вплинуло на репутацію держави і ускладнило залучення та відбір адвокатів для надання якісної та доступної правової допомоги.

З початку 2015 року та станом на 10 липня 2015 року адвокатам було виплачено 32679,0 тис. грн., що становить 96,3 % від зареєстрованих фінансових зобов'язань (33938,0 тис. грн.). Кредиторська заборгованість за державною програмою КПКВК 3603030 "Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" становила 1259,0 тис. грн.

Основною причиною виникнення зазначеної кредиторської заборгованості є нестабільне фінансування видатків державного бюджету, спрямованих на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

З 1 липня 2015 року безоплатна вторинна правова допомога надається всім категоріям суб'єктів відповідного права, зокрема учасникам проведення АТО, інвалідам, дітям-сиротам, біженцям та багатьом іншим, чий фінансовий стан чи інші скрутні життєві обставини не дозволяють отримати правову допомогу за власний рахунок. Оскільки кількість клієнтів є досить значною, процедуру надання безоплатної вторинної правової допомоги пропонується побудувати таким чином, щоб стимулювати зростання якості надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування безоплатної первинної правової допомоги, підвищити рівень правової освіченості населення і розвантажити судову систему від справ, які можуть бути вирішені у позасудовому порядку.

Подальше нестабільне фінансування видатків державного бюджету, спрямованих на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, може призвести до відтоку адвокатів з системи безоплатної вторинної правової допомоги або їх серйозної демотивації, що не дозволить реалізувати наступний етап реформи і втрати попередніх досягнень у відповідній сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою забезпечення стабільного фінансування системи надання безоплатної правової допомоги через гарантування вчасного залучення належних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів.

Завданням проекту Закону є забезпечення надання доступної та якісної безоплатної правової допомоги усім суб'єктам відповідного права, підвищення рівня правової освіченості у суспільстві, розвантаження судової системи.

Законопроектом пропонується внести зміни до положень Бюджетного кодексу України та віднести видатки на надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги до видатків відповідних бюджетів, а також забезпечити вчасне та повне залучення фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що стосуються предмету правового регулювання проекту Закону, є:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про безоплатну правову допомогу".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження із Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Ухвалення законопроекту забезпечить стабільне функціонування системи надання безоплатної правової допомоги, сприятиме розвитку правової освіченості в суспільстві, розвантаженню судової системи та поступовому скороченню видатків державного та місцевих бюджетів.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

Опрос