Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам банкротства (относительно обеспечения европейских стандартов в сфере восстановления платежеспособности должника и упрощения условий ведения бизнеса в Украине)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.09.2015 № 3163
Дата рассмотрения: 21.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні)" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції України відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 16.01.2015 N 21796/161/1-12 щодо забезпечення розроблення та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України відповідного законопроекту щодо удосконалення законодавства у сфері банкрутства з метою покращення позиції України за напрямом "Врегулювання платоспроможності" у рейтингу "Doing Business".

Прийнятим Верховною Радою України 22 грудня 2011 року Законом України "Про внесення змін до Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) викладено в новій редакції Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що дало змогу привести правове регулювання суспільних відносин у сфері банкрутства у відповідність до сучасних умов.

Водночас Закон містить низку новел і недоліків, які призводять до погіршення державного регулювання сфери відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, тому окремі положення Закону потребують вдосконалення.

Серед основних питань, що потребують вдосконалення, слід зазначити необхідність:

- скорочення строків процедур банкрутства шляхом:

1) усунення можливості продовження господарськими судами строків процедур банкрутства, встановлених чинною редакцією Закону, та закріплення можливості такого продовження лише один раз;

2) встановлення чітких строків погодження органами, уповноваженими управляти державним майном, планів санації, мирових угод та переліків ліквідаційних мас, а також змін і доповнень до них у провадженнях у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, та інші питання;

- запровадження спеціалізованої сторінки на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства з інформацією про боржника та забезпечення доступу до такої інформації кредиторам та інвесторам;

- розширення повноважень та участі кредиторів у процедурах банкрутства (при порушенні провадження у справі про банкрутство боржника, наданні доказів до господарського суду, погодженні кандидатури розпорядника майна боржника, погодження укладання та вчинення розпорядником майна боржника значних правочинів, а також отримання кредитів для фінансування поточних витрат боржника та інших повноважень на різних стадіях процедур банкрутства);

- вдосконалення процедури призначення розпорядника майна боржника та усунення можливості його призначення господарським судом без застосування автоматизованої системи арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

- вдосконалення процедури та прозорості реалізації майна боржників у процедурах банкрутства та оформлення придбання такого майна;

- введення єдиної комісії (кваліфікаційної) щодо вирішення питань з видачі свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та щодо їх анулювання;

- скасування контролю з боку державного органу з питань банкрутства за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих, оскільки такі організації здійснюють свою діяльність на підставі законодавства про громадські об'єднання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою удосконалення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також приведення положень Закону у відповідність до вимог інших чинних законодавчих актів.

Ця мета досягається шляхом внесення відповідних змін до Закону та інших законодавчих актів з питань банкрутства.

3. Правові аспекти

На сьогодні у сфері з питань банкрутства діє Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Крім зазначеного, у цій сфері діють такі нормативно-правові акти: Господарський процесуальний кодекс, Податковий кодекс України, Закони України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та "Про судовий збір".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм, передбачених проектом Закону, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону подається відповідно до параграфу 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950, як проект акта з невідкладних питань.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю, оскільки не змінює концептуальних засад регулювання господарських відносин, закладених у Законі.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону сприятиме вдосконаленню процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та допуску до здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), функцій саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і приведенню Закону у відповідність до чинного законодавства України.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос