Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" относительно совершенствования процедуры документирования лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.09.2015 № 3155
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" щодо вдосконалення процедури документування осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (далі - проект Закону) розроблено з метою забезпечення приведення строків оформлення і видачі посвідчення біженця, визначених статтею 10 чинного Закону у відповідність до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", статтею 33 якого визначено, що зазначений документ оформляється та видається протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем в Україні.

Разом з тим Державній міграційній службі України як центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у випадку виявлення описок у рішеннях про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, прийнятих у тому числі до набрання чинності цим Законом, пропонується надати повноваження приймати рішення про внесення виправлень до вказаних рішень. Це дасть змогу забезпечити права осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, при наданні відповідних підтверджуючих документів або логічної письмової аргументації, на документування із правильними установчими даними.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення процедури документування осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, та забезпечення прав осіб, які визнані біженцями в Україні на документування із правильними установчими даними.

Проектом Закону пропонується внести зміни до частин п'ятої та восьмої статті 10 та частини чотирнадцятої статті 11 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", що дасть центральному органу, який реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту повноваження приймати рішення про виправлення описок у разі їх виявлення. Також будуть приведені у відповідність до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" строки видачі документів, які оформлюються відповідно до зазначеного Закону.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, які діють у даній сфері, є: Закони України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту"; "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"; постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 202 "Про затвердження Положення про посвідчення біженця", від 14 березня 2012 року N 196 "Про затвердження Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту"; наказ МВС від 07.09.2011 N 649 "Про затвердження правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2011 року за N 1146/19884.

Реалізація акта потребуватиме внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 202 "Про затвердження Положення про посвідчення біженця", від 14 березня 2012 року N 196 "Про затвердження Положення про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту" і Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, затверджених наказом МВС від 07.09.2011 N 649.

Проект Закону стосується прав і обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів України, із зауваженнями, які враховано частково, - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, із зауваженнями, які враховано, - Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону норми, що містять ознаки дискримінації, відсутні.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза проекту акта не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не зачіпає інтересів суб'єктів господарювання, а також не відноситься до державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не буде впливати на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту дозволить удосконалити процедуру документування осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту в Україні.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Опрос