Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.09.2015 № 3153
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту, цілі та завдання прийняття акта

З 2014 року по 30 червня 2015 року в Україні діяв мораторій на проведення перевірок підприємців контролюючими органами. Проведення перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) дозволялося винятково за наявності дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду, або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Досвід наявності в Україні мораторію на перевірки доводить, що обмеження діяльності контролюючих органів є ефективним механізмом для спрощення адміністрування та зменшення навантаження на малий та середній бізнес. Згідно аналізу Державної регуляторної служби України (далі - ДРС) за період із січня по травень 2015 року контролюючими органами проведено 3224 планові та 53148 позапланові перевірки. В той же час протягом І півріччя 2014 року згідно із наявною у ДРС інформацією проведено мінімум 233488 планові та 101966 позапланові перевірки.

Мораторій на перевірки дозволив виявити неефективні механізми системи державного контролю (нагляду) та розпочати її реформування.

Разом із тим радикальне обмеження перевірок мало негативні наслідки як для суспільства, так і для держави. Повна заборона перевірки суб'єктів господарювання контролюючими органами призвела до:

- суттєвого збільшенню кількості звернень громадян щодо порушень суб'єктами господарювання законодавства у сфері захисту прав споживачів. Відбулось порушення Конституційних норм, вимог Резолюції ООН та Директив ЄС;

- збільшення випадків недобросовісного ведення бізнесу окремими суб'єктами господарювання;

- негативної реакції ЄС та виникненню ризику обмеження експорту вітчизняної продукції на зовнішні ринки.

З огляду на зазначене, та з метою забезпечення балансу між стимулюванням розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та виконання конституційних прав громадян законопроектом пропонується новий механізм введення обмежень на дії контролюючих органів, який гарантує надання державного захисту в випадку порушення конституційних прав громадян.

Передбачається впровадження законодавчих змін щодо обмежень проведення перевірок, які будуть гарантувати громадянам можливість для захисту своїх прав у разі їх порушення; містити виключення для органів контролю, які суттєво не впливають на бізнес-клімат; відповідати вимогам ЄС та не містити ризику для експортерів; створювати можливості для громадського контролю; надавати можливості для оперативного реагування на порушення законодавства; спонукати Уряд до більш швидкого реформування системи державного контролю.

Запропонована законодавча ініціатива розроблена робочою групою при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, до якої були залучені народні депутати України, представники Уряду України, зокрема Міністерства економічного розвитку і торгівлі, експерти Реанімаційного пакету реформ та інших громадських організацій.

2. Загальна характеристика та основні положення акту

На законодавчому рівні впроваджується повне обмеження на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) до 30 червня 2016 року (крім проведення планових заходів Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України в частині перевірки безпечності та якості харчових продуктів).

Також запроваджуються обмеження на позапланову перевірку, яка може бути проведена тільки на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав. Таке звернення повинно бути розглянуте та погоджене ДРС.

Таким чином для громадян забезпечується можливість захисту своїх прав у разі їх порушення. Одночасно впроваджується механізм захисту бізнесу від необґрунтованих перевірок контролюючими органами. Також законодавчою ініціативою передбачена повна публічність механізму погодження ДРС та обов'язкова вимога до початку проведення заходів державного нагляду оприлюднювати на офіційному веб-сайті ДРС дозвіл на їх проведення.

Передбачається залишити також можливість проведення органами державного нагляду (контролю) позапланових перевірок з дозволу Кабінету Міністрів України; за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду.

Задля ефективної роботи запропонованого обмеження державного контролю та недопущення виникнення негативних наслідків, а також для прискорення реформування/оптимізації існуючих органів нагляду у вказані законодавчій ініціативі закладено ряд винятків. Під обмеження мораторію не підпадають:

· органи, діяльність яких значно не впливає на малий та середній бізнес;

· органи, порядок перевірок яких вже був реформований окремим Законом;

· органи, які вже пройшли внутрішнє реформування.

Відповідно, винятками для регулювання Закону можуть бути тільки наступні органи:

1. Органи, діяльність яких значно не впливає на малий та середній бізнес:

· Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) - державний контроль у сфері енергетики та комунальних послуг у першу чергу спрямований на захист інтересів безпеки держави. Більш того, суб'єктами перевірки є незначна кількість великих суб'єктів господарювання. Протягом дії минулого обмеження на перевірки НКРЕКП постійно отримувала погодження від КМУ щодо здійснення перевірок.

· Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Меморандум про взаєморозуміння між Україною та МВФ передбачає необхідність скасування дії будь-яких обмежень на повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері контролю за діяльністю учасників фондового ринку України. Суб'єктами перевірки даного органу є незначна кількість великих суб'єктів господарювання.

· Державна фіскальна служба України та її територіальні органи - мораторій на перевірки встановлено іншим Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 N 71-VIII. Встановлено, що на період 2015 - 2016 років діє обмеження на проведення перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік.

· Державна фінансова інспекція та її територіальні органи - мораторій на перевірки встановлено окремим Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 N 71-VIII. Встановлено, що на період 2015 - 2016 років діє обмеження на проведення перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік. Є спеціалізованим органом, який здійснює перевірки тільки державних органів та держпідприємств.

· Державна служба експортного контролю України - здійснює перевірки експорту/імпорту предметів подвійного призначення. В більшості випадків, перевірки стосуються зброї та воєнного обладнання. Таким чином, враховуючи наявність військової агресії з боку Російської Федерації, обмеження зазначених перевірок є неприйнятним.

· Державна інспекція ядерного регулювання України та її територіальні органи - державне регулювання безпеки використання ядерної енергії базується на міжнародних зобов'язаннях, які взяла на себе Україна при підписанні міжнародних договорів (Конвенції про ядерну безпеку, Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами), вимогами МАГАТЕ, членом якої є Україна, актах ЄС. Суб'єктами перевірки даного органу є незначна кількість великих суб'єктів господарювання.

· Державна авіаційна служба України - здійснення контролю та нагляду за суб'єктами авіаційної діяльності є одним з найважливіших механізмів забезпечення безпеки польотів, який вимагає від суб'єктів господарювання суворого дотримання встановлених вимог та попереджує можливість авіаційних подій та інцидентів як в Україні, так і на міжнародних авіалініях. Наявність перевірок в зазначеній сфері є необхідною вимогою для здійснення міжнародних авіаперевезень.

· Національний банк України - здійснює спеціалізований валютний та банківський контроль на основі окремого Закону України. Суб'єктами перевірки є великі суб'єкти господарювання.

· Антимонопольний комітет України - здійснює спеціалізований контроль на основі окремого Закону України. Суб'єктами перевірки є великі суб'єкти господарювання.

2. Органи, порядок перевірок яких вже був реформований окремим Законом:

· Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України - 20 вересня 2015 року набувають чинності положення Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", якими запроваджується нова система контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва та вимоги щодо планових перевірок в сфері безпечності харчових продуктів суб'єктів господарської діяльності.

3. Органи, які вже пройшли внутрішнє реформування:

· Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальні органи - Статтею 42 Конституції України визначено, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт. Таким чином, сфера захисту прав споживачів потребує постійного державного контролю та миттєвого реагування.

Враховуючи, що основною метою законопроекту є стимулювання реформування системи державного контролю в Україні, а також з огляду на тимчасовий статус дії мораторію, законопроектом передбачається зобов'язати Кабінет Міністрів України у шестимісячний термін із дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити Стратегію та програму реформування системи державного нагляду (контролю).

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в цій сфері регулюються Конституцією України, Законами України: "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про захист прав споживачів", "Про охорону навколишнього природного середовища України", "Про екологічну експертизу", "Про транспорт", "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності", "Про безпечність та якість харчових продуктів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально - економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить обмежити до 30 червня 2016 року проведення перевірок підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців органами державного нагляду (контролю) та знизити адміністративний тиск на бізнес, що в свою чергу поліпшить бізнес-клімат в Україні. В той же час законопроект дозволить забезпечити належний контроль з боку суспільства за дотриманням положень законодавства суб'єктами господарської діяльності та надасть гарантії захисту прав громадян.

 

Народні депутати України

Галасюк В. В.

Кіраль С. І.

Єфімов М. В.

Розенблат Б. С.

Хміль М. М.

Кривошея Г. Г.

Кужель О. В.

Дубінін О. І.

Опрос