Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.09.2015 № 3134
Дата рассмотрения: 17.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (щодо приведення у відповідність до Конституції України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституція України закріплює особливий порядок призначення та звільнення керівників окремих органів виконавчої влади.

Відповідно до статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад.

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" саме Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України), а також Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України.

Тому, саме на Прем'єр-міністра України покладено обов'язок вносити подання до Верховної Ради України про призначення Голови Антимонопольного комітету України.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України, що суперечить п. 12 статті 85 Конституції України.

Тому, чинний Закон України "Про Антимонопольний комітет України" не відповідає вимогам діючої Конституції України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Основною метою прийняття законопроекту є приведення Закону України "Про Антимонопольний комітет України" у відповідність до Конституції України та встановлення Конституційного правопорядку.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до шести статей Закону України "Про Антимонопольний комітет України" щодо порядку призначення і звільнення Голови, першого заступника і заступника Голови, державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України та Закон України "Про Антимонопольний комітет України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту приведе у відповідність до Конституції України Закон України "Про Антимонопольний комітет України", що сприятиме розвитку Конституційного правопорядку в Україні, підніме соціальну довіру суспільства до Верховної Ради України.

 

Народний депутат України

Д. І. Голубов (посв. N 334)

Опрос