Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно защиты жилищных прав внутренне перемещенных лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.09.2015 № 3122
Дата рассмотрения: 17.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

В умовах погіршення житлової політики в країні особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою без належного забезпечення житлом залишається одна із найвразливіших категорій осіб, таких як дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території.

Чинні Закони України "Про житловий фонд соціального призначення" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" не дозволяють повністю вирішити проблему щодо надання права взяття на соціальний квартирний облік дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованій території, а також щодо належної реєстрації місця проживання дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території, у випадку відсутності їх законного представника.

Держава, як гарант забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язана турбуватися про таких осіб у сфері захисту їх житлових прав.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованій території взяття на соціальний квартирний облік наразі є законодавчо незабезпеченим та фактично неможливим.

Тому виникла потреба внесення змін до Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", щоб забезпечити можливість реалізації права взяття на соціальний квартирний облік громадянам України, які належать до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованій території.

Крім того, реєстрація місця проживання внутрішньо переміщених осіб не передбачає захисту житлових прав дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території, у випадку відсутності їх законного представника. У зв'язку з цим існує нагальна потреба здійснення реєстрації та перереєстрації таких дітей територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції) за обов'язкової участі органу опіки та піклування. Для забезпечення такої можливості законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

2. Мета і завдання нормативно-правового акта

Метою законопроекту є забезпечення житлового права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України та перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованих територіях.

Завданням законопроекту є усунення прогалин в Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" щодо надання права взяття на соціальний квартирний облік дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованій території, а також в Законі України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо належної реєстрації місця проживання таких дітей.

3. Загальна характеристика і основні положення нормативно-правового акта

Законопроектом запропоновано:

- доповнити частину 2 статті 10 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" новим пунктом, який дозволяє наділяти правом взяття на квартирний соціальний облік громадян України, які належать до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованій території;

- викласти в новій редакції частину 5 статті 5 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", відповідно до якої реєстрація або перереєстрація місця проживання внутрішньо переміщеної особи здійснюється територіальними підрозділами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), а дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території, у випадку відсутності їх законного представника, здійснюється такими підрозділами за обов'язкової участі органу опіки та піклування, є безкоштовною та не передбачає сплати суми державного мита, інших платежів та зборів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, які регулюють суспільні відносини щодо захисту житлових прав осіб, які належать до числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованих територіях, є Конституція України, Сімейний кодекс України, Закони України "Про охорону дитинства", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та інші.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття і практична реалізація законопроекту забезпечить:

- захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей на тимчасово окупованих територіях;

- забезпечення належних гарантій юридичного оформлення місця проживання дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з тимчасово окупованої території, у випадку відсутності їх законного представника;

- поступове повернення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на постійне місце проживання до місця їх походження;

- належне виконання державою її функції щодо охорони дитинства.

 

Народний депутат України

Ю. Г. Гарбуз

Опрос