Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно проведения брутизации и уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.09.2015 № 3114
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У зв'язку з поданням пов'язаного проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці", і відповідними змінами до ряду нормативно-правових актів, насамперед, скасуванням Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", постає необхідність внесення змін до Бюджетного кодексу України - з метою забезпечення безперебійного функціонування бюджетної системи, Пенсійного фонду України та Фондів державного соціального страхування.

Пов'язаним проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці" пропонується:

- з першого числа місяця 2015 р., наступного за місяцем опублікування цього Закону, скасувати ЄСВ та військовий збір і встановити єдину ставку ПДФО у розмірі 41 % для доходів у виді заробітної плати та цивільно-правових договорів, що не перевищують 17 мінімальних заробітних плат, та 20 % на суму перевищення для доходів більше 17 мінімальних заробітних плат;

- з 01.01.2016 р. встановити єдину ставку по ПДФО у розмірі 20 % для заробітної плати та цивільно-правових договорів.

У зв'язку з цим необхідно забезпечити перерозподіл бюджетних надходжень від об'єднаного ПДФО.

Ще однією великою проблемою є колосальний адміністративний тягар, який вимушені нести як роботодавці, так і держава. Так, відповідно до результатів глобального щорічного дослідження Paying Taxes 2015 (Сплата податків у 2015-му), проведеного компанією Прайс Уатерхаус Куперс спільно зі Світовим Банком http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-high-resolution.pdf, в Україні на адміністрування підприємством витрачається 350 годин, по причині чого наша країна входить в тридцятку тих, хто найбільше марнує час (зі 189 держав); по регіону Центральна Азія та Східна Європа, до якого включена Україна, в середньому цей показник складає 245 годин. В часи, коли у світі 43 % країн мають електронні системи подачі звітності і оплати податків, якими користується більшість суб'єктів господарювання, така ситуація не є припустимою. Так, наприклад, Вірменії вдалось покращити цей показник шляхом проведення реформ у 2014 році, що дозволило скоротити затрати часу на 59 годин шляхом об'єднання податку на соціальне страхування та податку на дохід - до речі, це підвищило рейтинг Вірменії в Doing Business.

Крім того що в Україні добросовісний роботодавець вимушений не тільки витримувати сильний податковий тиск, і тримати спеціального "зарплатного" бухгалтера, існує ще і проблема з місцем сплати ПДФО: так, платники податків повинні подавати податковий розрахунок до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилати копію такого розрахунку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, а також сплачувати податкові зобов'язання на різні бюджетні рахунки. Це призводить до того, що платник податків, який має відокремлені підрозділи, вимушений витрачати час та кошти на створення та подання в територіальні підрозділи Державної фіскальної служби України додаткових податкових декларацій з податку на доходи фізичних осіб і сплачувати податкові зобов'язання на різні поточні рахунки.

Платник податків, подавши податкову звітність, вимушений сплачувати податки на бюджетні аналітичні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, яких налічується близько 800 тисяч. Державна податкова служба обліковує суми нарахованих та сплачених податків і зборів у розрізі платників податків та кодів бюджетної класифікації близько на 27 млн. картках особових рахунків. Велика кількість кодів бюджетної класифікації, аналітичних та особових рахунків призводить до значної кількості помилок при заповненні платником платіжних доручень на сплату платежів до бюджету і, як наслідок, до зарахування коштів не на ті рахунки. При цьому кошти платника податку є у бюджеті, а у картці його особового рахунку, на який помилково не зараховані кошти, рахується борг, що тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій, а також примусове стягнення платежів, а у картці особового рахунку з податку, на який помилково зараховані кошти, міститься переплата, яка може бути повернена тільки на підставі заяви платника податків.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Основною метою законопроекту є забезпечення перерозподілу бюджетних надходжень від об'єднаного ПДФО та від інших податків і зборів, крім ПДВ, до державного та місцевих бюджетів, а також до Пенсійного фонду України та Фондів державного соціального страхування, а також спрощення пов'язаних з оплатою праці процесів і процедур шляхом запровадження єдиного рахунка платника податків.

Спільно з пов'язаним проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці", метою запропонованих законодавчих змін є комплексне зменшення податкового навантаження на оплату праці - як суто матеріальне (зменшення витрат роботодавця), так і операційне (спрощення пов'язаних з оплатою праці процесів і процедур).

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Законопроектом пропонується:

1) встановити розподіл отриманих коштів між державним бюджетом, між рівнями місцевих бюджетів, Пенсійним фондом України та фондами державного соціального страхування відповідно до нормативів відрахувань, визначених цим Кодексом;

2) запровадити з 01 січня 2017 року функціонування системи сплати всіх податків (окрім ПДВ), зборів на єдиний рахунок за прикладом досвіду Швеції.

Вказане призведе до виключення необхідності платникам податків подавати податкові декларації за неосновним місцем обліку та забезпечення створення системи єдиного рахунка платника податків для сплати всіх податків і зборів.

Підтвердження можливості впровадження такого механізму протягом одного року шляхом доопрацювання вже функціонуючого майданчика "Є-казна" було отримано від Міністерства фінансів України (лист N 31-11110-02-2/10795 від 26.03.2015 р.) та Державної казначейської служби України (лист N 14-04/110(103)-8393(7765) від 09.04.2015 р.) у відповідь на відповідний депутатський запит N 11/10-456 від 06.03.2015 р. щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів та створення системи єдиного рахунку.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера відносин регулюється Бюджетним кодексом України.

Враховуючи особливості подачі, пов'язані зміни до Податкового кодексу подаються в складі окремого проекту Закону.

Прийняття закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України, окрім запровадження сплати всіх податків та зборів за єдиним рахунком. За повідомленням Державної казначейської служби України (лист N 14-04/110(103)-8393(7765) від 09.04.2015 р.) обсяг коштів, необхідних для збільшення потужності програмного забезпечення та його адаптації до змін, можливо розрахувати після визначення Мінфіном України та ДФС України механізму сплати податків та зборів на єдиний рахунок і обсягів інформації, яка буде оброблятись.

Введення механізму "брутизації", передбаченого пов'язаним проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці" дозволяє збільшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб на 35 % і одночасно ліквідувати ЄСВ. У 2014 р. бізнес витратив на найманих працівників орієнтовно 633 млрд. грн., з яких 472 млрд. грн. склала зарплата і 161 млрд. грн. нарахування ЄСВ. У 2014 р. бюджет отримав у вигляді податків (ПДФО, ЄСВ та ВЗ) 4 1% від 633 млрд. грн. = 260 млрд. грн., - це означає, що бюджет України має можливість введення цього механізму вже зараз.

У 2016 р. та в подальшому очікується легалізація заробітної плати.

На користь цього свідчить і динаміка застосування понижувального коефіцієнту по ЄСВ (Закон України N 219-VIII від 02.03.2015 р. щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці, що вступив в силу 13.03.2015 р.): ним користуються близько 10 тисяч суб'єктів господарювання, загальна чисельність застрахованих осіб яких складає майже 800 тисяч осіб (більше ніж 10 % від всіх застрахованих осіб в приватному секторі); завдяки коефіцієнту за травень - серпень цього року бюджет вже додатково отримав більше 1 млрд. грн. надходжень.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту призведе до:

- легалізації бізнесу;

- збільшення доходів місцевих бюджетів, Пенсійного Фонду та інших фондів державного соціального страхування, спрощене адміністрування (не потрібно вести окремий облік, подавати декларації, сплачувати податки на різні рахунки) і оборот коштів в реальному секторі економіки;

- спрощення ведення бізнесу;

- відійдуть в минуле спори з приводу місця реєстрації офісу підприємства та місця здійснення його діяльності, що впливає на доходи місцевих бюджетів, так як роботодавцю достатньо буде вказати місце роботи працівника і сплатити кошти на один рахунок, а Держказначейство України здійснить розподіл коштів;

- посилення соціальної захищеності громадян (соціальні виплати розраховуватимуться відповідно до реалій, а не умовних мінімумів);

- створення підґрунтя для розвитку психології члена громадянського суспільства платника податків: "я розумію, що я сплачую державі вельми суттєві кошти, і відповідно я маю право вимагати від держави і вимагаю".

 

Народні депутати України

Опрос