Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2015 № 3107
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Станом на сьогодні чисельність осіб, задіяних у таксомоторних перевезеннях в Україні становить біля 200000. Приблизно таку ж кількість складають транспортні засоби, що використовуються у процесі даного виду перевезень. Грошовий обіг зазначеного ринку надання послуг у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік.

Разом з тим, слід зазначити, що близько 85 % учасників ринку перевезень на таксі в Україні здійснюють свою діяльність поза межами правового поля.

Крім того, з числа інформаційно-диспетчерських служб, діяльність яких в переважній більшості випадків, нерозривно пов'язана із послугами таксі, лише 10 % зареєстровані у встановленому законодавством порядку як суб'єкти господарювання, що надають відповідні послуги.

У результаті ситуації, що склалася, бюджети різних рівнів недоотримують (чи взагалі не отримують) належних податкових платежів, значна кількість працівників офіційно непрацевлаштовані, порушуються вимоги безпеки перевезень, споживач не отримує послуг належної якості та інше.

Причинами негативних наслідків, а саме, тіньової діяльності суб'єктів господарювання, а в багатьох випадках і фізичних осіб, є ряд факторів, зокрема відсутність:

чітких законодавчих вимог до учасників перевезень на таксі (зокрема, нормативно не врегульовані правовідносини між інформаційно-диспетчерськими службами та перевізниками на таксі, відсутня відповідальність інформаційно-диспетчерських служб);

належного контролю з боку контролюючих органів (зокрема, Укртрансінспекція та Державтоінспекція, зважаючи на відсутність повноважень, у окремих випадках не мають можливості застосовувати штрафні санкції);

адекватного покарання за порушення в даній сфері діяльності (розмір діючих штрафних санкцій за порушення законодавства про перевезення на таксі, легковими автомобілями на замовлення не створює необхідного стримуючого ефекту для правопорушників; штрафних санкцій за порушення діяльності інформаційно-диспетчерських служб взагалі немає).

Діючий Закон України "Про автомобільний транспорт" вже визначає органи місцевого самоврядування організаторами перевезень на автобусних маршрутах загального користування.

Перевезення ж на таксі є специфічним видом діяльності, що більш орієнтований на місцеві умови розвитку населених пунктів, зважаючи на їх розмір, територіальне розташування, статус, кількість мешканців, їх фінансові можливості, можливості місцевих перевізників виконувати ті чи інші вимоги законодавства понад мінімально припустимий рівень, з точки зору, скажімо, додаткового комфорту для пасажирів, певного кольору, візуальних ознак транспортних засобів тощо.

Крім того, досвід європейських країн, а також США, свідчить про доцільність лімітування кількості таксі, що працюють в тому чи іншому населеному пункті. Це дозволяє уникнути хаосу у розвитку цього ринку, та подекуди нездорової конкуренції, а крім того - надавати послуги за єдиними стандартами.

Окремо необхідно виділити організацію перевезень на таксі на територіях аеропортів, в тому числі міжнародних, та аеродромах. Оскільки територія згаданих транспортних вузлів є місцем значного скупчення таксі та які знаходяться, як правило, поза межами населених пунктів, доцільним є залучення органів місцевого самоврядування до участі у визначенні умов здійснення перевезень на таксі на прилеглих до аеропортів територіях.

Зважаючи на це, було розроблено цей законопроект, що спрямований на усунення перелічених негативних наслідків в галузі таксомоторних перевезень.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб" (далі - проект Закону) розроблено з метою упорядкування господарської діяльності у сфері перевезень на таксі, легковими автомобілями на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб, запровадження державного регулювання, яке дозволить створити у цій сфері прозоре конкурентне середовище та забезпечення дотримання всіма учасниками даного сектору економіки вимог законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

З метою досягнення поставленої мети проектом Закону пропонується:

доповнити законодавство новими поняттями, зокрема, "організатор перевезень на таксі", "інформаційно-диспетчерська служба" та "перевезення на таксі", удосконалити існуючі визначення "стоянка таксі" та "таксі";

покласти організацію перевезень на таксі на органи місцевого самоврядування відповідних населених пунктів, а в аеропортах, що мають статус міжнародних та знаходяться поза межами населених пунктів - на органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст (відповідні обласні ради);

надати можливість організаторам на основі вимог, встановлених Законом встановлювати додаткові вимоги до автомобільних перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на таксі, їх водіїв, інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі, таксі, в тому числі, щодо їх візуальних ознак, технічних вимог до обладнання; визначати порядок регулювання діяльності таксі; визначати порядок регулювання діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі;

визначити основні засади діяльності інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі;

доповнити перелік документів, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення, договором про інформаційно-диспетчерське обслуговування (у окремих випадках) та документами, що підтверджують страхування пасажира і цивільно-правової відповідальності;

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про автомобільний транспорт" нормами щодо відповідальності суб'єктів господарювання за порушення порядку перевезення пасажирів;

збільшити розмір штрафних санкцій за порушення законодавства про перевезення на таксі та легковими автомобілями на замовлення;

впровадити більш дієвий вид контролю, ніж існуючі - контрольну закупівлю.

Необхідно також відмітити, що з метою упорядкування ринку перевезень на таксі, зокрема, ведення чіткого переліку суб'єктів господарювання, що надають дані послуги, унеможливлення здійснення перевезень без дотримання відповідних норм законодавства та інше, проектом закону передбачається видача ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі органами місцевого самоврядування. Порядок взаємодії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті та його територіальних органів з органами місцевого самоврядування визначатиметься окремим підзаконним нормативно-правовим актом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Повітряний кодекс України, закони України "Про автомобільний транспорт", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні", Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176, та інші нормативно-правові акти.

Проектом Закону пропонується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеве самоврядування в Україні" а також, доручити Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує додаткового фінансування. У той же час, його реалізація дозволить легалізувати діяльність у сфері таксомоторних перевезень близько 200 тис. осіб та забезпечити надходження до бюджету значних сум коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Проект акта сприятиме легалізації роботи таксі та інформаційно-диспетчерських служб, офіційному працевлаштуванню значної кількості працівників, надходженню до бюджетів тіньових коштів, які становлять біля 20 млрд. грн., підвищенню безпеки перевезень пасажирів легковим автомобільним транспортом та упорядкуванню роботи в сфері перевезень на таксі.

 

Народні депутати України

А. А. Гордєєв

О. В. Медуниця

А. О. Вадатурський

Опрос