Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об азартных играх

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2015 № 3094
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про азартні ігри"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Із розвитком України, як європейської держави, постає необхідність правового регулювання у сфері азартних ігор. Правова невизначеність та відсутність будь-якого державного контролю у сфері азартних ігор, які на сьогодні є складовою кримінального бізнесу. Державний бюджет не отримує доходу від азартних ігор у вигляді податків та інших платежів у бюджет.

Таким чином, азартні ігри потребують цивілізованому державному регулюванню, яке, при збереженні прибутковості сфери азартних ігор, здійснюватиме дієвий захист гравців, контролюватиме його можливі втрати та зводитиме їх до мінімально можливих величин та отримувати додаткове джерело надходжень у бюджет.

Вбачається, що Україна має зробити вибір саме на користь запровадження моделі легалізації індустрії азартних ігор під жорстким державним регулюванням для досягнення балансу інтересів держави, суспільства та самого грального бізнесу.

Запропонована законопроектом модель ведення азартного бізнесу базуватиметься, зокрема на принципах:

забезпечення відповідальної гри;

попередження негативних соціальних наслідків, що викликаються участю у азартних іграх, наприклад ігроманія;

прозорої системи регулювання та оподаткування індустрії азартних ігор;

захисту неповнолітніх та інших уразливих груп населення від залучення до азартних ігор;

імплементації новітнього світового досвіду, усталеної практики та міжнародних принципів та стандартів проведення азартних ігор;

запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у сфері азартних ігор;

участі у міжнародному співробітництві у сфері азартних ігор, в першу чергу органів - регуляторів.

Відсутність на поточний час державного регулювання індустрії азартних ігор призводить до двох наслідків. По-перше, азартні ігри широко розповсюджуються через Інтернет-клуби в які переформатовано колишні зали гральних автоматів, широко рекламуються "спортивний" покерні клуби - колишні казино. По-друге, державний контроль за дотриманням заборони на організацію та проведення азартних ігор має несистемний характер, в результаті чого гральні зали зачиняються лише на період проведення рейду співробітниками МВС та податкової міліції.

Особливе занепокоєння викликає, що зазначені місця для проведення азартних ігор легкодоступні для неповнолітніх та людей з нестійкою психікою. Невинні, на перший погляд, розваги та проводження усе більшого часу за азартними іграми створюють величезну загрозу поширенню в Україні надзвичайно небезпечної хвороби - ігроманії, яка наносить серйозний удар по психічному здоров'ю людини.

Варто, нагадати, що Верховною Радою України 15 травня 2009 року було прийнято Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні", з дня набрання чинності яким (25 червня 2009 року) на всій території України заборонявся гральний бізнес, а також участь в азартних іграх, під якими, в силу названого закону, розуміються ігри, умовою участі в яких є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат яких повністю або частково залежить від випадковості. Тобто, починаючи з 25 червня 2009 року, діяльність юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у сфері грального бізнесу, в розумінні зазначеного закону, віднесена до заборонених в Україні видів господарської діяльності, за вчинення якої винні особи мають притягуватись до кримінальної відповідальності.

З огляд на наведене, потребує законодавчого врегулювання сфера азартних ігор в України та вжиття заходів по набуттю Україною членства у міжнародних організаціях органів-регуляторів у сфері азартних ігор й забезпечити фінансування міжнародної діяльності України у цих організаціях.

2. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону України передбачається встановити врегулювання сфери азартних ігор за нормами, які загально визнані і застосовуються у більшості європейських держав:

регулювання сфери азартних ігор здійснюється єдиним законом;

азартні ігри в казино може проводити Національний організатор азартних ігор або інші юридичні особи, які придбали відповідну ліцензію в обсязі передбаченим угодою укладеною із Національним організатором азартних ігор;

проводити азартні ігри в електронному віртуальному казино та азартні ігри в тоталізатор або парі може виключно Національний організатор азартних ігор;

кошти від проведення азартних ігор використовуються на соціальні потреби та розвиток спорту, освіту та науку, реалізацію заходів по запобіганню негативного впливу азартних ігор на вразливі групи населення, профілактику та попередження виникнення ігрової залежності, по сприянню розвитку відповідальної гри та участі у міжнародному співробітництві у сфері азартних ігор;

встановлюються вимоги до фінансового стану операторів азартних ігор в казино;

запроваджується система ліцензування та патентування діяльності у сфері азартних ігор;

азартна гра здійснюється виключно з дотриманням стандартів здійснення відповідальної гри;

національні стандарти та технічні регламенти грального обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для проведення азартних ігор, повинні відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам та найкращій усталеній практиці країн Європейського Союзу щодо вимог до грального обладнання та програмного забезпечення у сфері азартних ігор;

реклама азартних ігор обмежується як по місцю розташування так і по змісту та соціальній направленості у відповідності до європейських стандартів умов здійснення реклами азартних ігор;

в Україні створюються умови для розвитку готельного бізнесу та встановлюються спеціальні гральні зони для розміщення казино у готелях. Казино дозволяється розміщувати виключно на території єдиної територіальної спеціальної гральної зони для розміщення казино та об'єктних зон проведення азартних ігор. (Територією таких спеціальних гральних зон вважаються: - територія трьох - п'яти зіркових готелів з кількістю номерів не менше 60 в Херсонської області; територія в середині готелів категорії не менше "чотири зірки" або еквівалентного їм рівня за іншими шкалами оцінювання, загальний номерний ресурс якого становить не менше 100 номерів.), територія в середині окремої нежилої будівлі, на якій можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів;територія в середині судна, яке зареєстроване на території України і в корпусі якого можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів.

встановлюється контроль в режимі он-лайн за проведенням азартних ігор;

всі ставки обліковуються на сервері Національного організатора азартних ігор, доступ до серверу в режимі реального часу мають Державне казначейство та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор;

передбачений механізм здійснення заходів по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у сфері азартних ігор;

забороняється проводити азартні ігри на гральних автоматах;

Таким чином, усі азартні ігри в Україні будуть проводитись під жорстким контролем держави, кошти від азартних ігор будуть направлятись на соціальні потреби та розвиток освіти, науки та спорту.

3. Мета і шляхи її досягнення

Мета проекту Закону є прийняття галузевого закону у сфері азартних ігор, а також регулювання цього ринку з боку держави.

Досягнення цієї мети можливе за умови прийняття цього законопроекту. Основними завданнями законопроекту є:

забезпечення суспільних інтересів, пов'язаних із організацією і проведенням азартних ігор;

захист неповнолітніх та інших незахищених соціальних груп населення від втягування в азартні ігри;

здійснення азартних ігор на засадах відповідальної гри;

захист прав і законних інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь в організованих на території Україні азартних іграх;

забезпечення однакових умов участі в азартних іграх для усіх учасників;

гарантування прозорості та чесності організації та проведення азартних ігор.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюють:

Конституція України;

Податковий кодекс України;

Кримінальний кодекс України;

Закони України:

"Про ліцензування видів господарської діяльності";

"Про заборону грального бізнесу в Україні".

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить захистити права і свободи громадян, мінімізувати суспільну шкоду, пов'язану з організацією та проведенням азартних ігор, зменшити кількість злочинів, скоєння яких мотивовано здобуттям коштів на азартні ігри, усунути інші негативні прояви в діяльності суб'єктів підприємництва у сфері азартних ігор, які набули останнім часом масового характеру та отримати суттєве джерело надходжень до бюджету України за рахунок оподаткування індустрії азартних ігор.

 

Народний депутат України

А. В. Немировський

Опрос