Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно таможенной стоимости товаров)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.09.2015 № 3085
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо митної вартості товарів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою вирішення проблем, які виникають при визначенні за резервним методом митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту.

Існуюча на поточний час практика застосування посадовими особами органів доходів і зборів статті 64 Митного кодексу України свідчить про те, що внаслідок відсутності в Митному кодексі України механізму визначення та застосування показників митної вартості, які використовуються при визначенні митної вартості товарів за резервним методом, мають місце випадки, коли до однакових товарів (вироблених одним виробником, доставлених в Україну на однакових умовах поставки та які знаходяться в інших однакових умовах зовнішньоекономічної діяльності) застосовуються різні числові значення митної вартості.

Зазначене створює можливість суб'єктивного підходу посадових осіб органів доходів і зборів до визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України, на як наслідок можливість зниження бази оподаткування та зменшення надходжень митних платежів до Держбюджету України.

Можливість застосування різних числових значень митної вартості до одного і того ж товару в різни територіальних органах доходів і зборів призводить до того, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності перед митним оформленням імпортованих товарів через корупційні шляхи шукають той орган доходів і зборів, де митне оформлення товарів можна буде здійснити за мінімальною митною вартістю, іноді навіть нижчою, ніж зазначено в таблиці ризиків.

З метою вирішення зазначених проблем, законопроектом пропонується визначити, що у разі наявності у органу доходів та зборів достатніх підстав для застосування резервного методу визначення митної вартості товарів, числове значення митної вартості на однакові товари (вироблені одним виробником, доставлені в Україну на однакових умовах поставки та які знаходяться в інших однакових умовах зовнішньоекономічної діяльності) буде однаковим на всій митній території України. Таке єдине числове значення митної вартості буде мати назву "середня (зіставна) ціна".

Слід звернути увагу, що запропонований механізм не змінює порядок застосування методів визначення митної вартості, визначений статтею 57 Митного кодексу України. Головним методом визначення митної вартості залишається основний.

Основною метою законопроекту є недопустимість суб'єктивного підходу до застосування методів визначення митної вартості посадовими особами органів доходів і зборів та створення умов для неможливості переходу на другорядні методи визначення митної вартості без достатніх на це підстав.

З цією метою законопроектом підсилюються права імпортера в частині контролю за послідовністю застосування посадовими особами органів доходів і зборів основного та другорядних методів визначення митної вартості та встановлюється вимога до посадових осіб органів щодо надання письмового обґрунтування причин, які свідчать про невідповідність обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам, наведеним у главі 9 Митного кодексу України та встановлюється перелік обов'язкових відомостей, які повинні міститись у такому обґрунтуванні.

У випадку, коли є обґрунтовані підстави для застосування другорядних методів визначення митної вартості (використання першого методу визначення митної вартості є неможливим), законопроектом встановлюються правила одноманітного застосування цінової бази для оцінки ризиків.

У відповідності до розділу 7 загального додатка до стандартних правил 9.4 - 9.6 розділу 9 загального додатка до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) законопроектом пропонується створити відкриту базу знеособленої інформації, яка стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.

2. Цілі і завдання прийняття проекту

Прийняття законопроекту дозволить:

удосконалити механізм та гарантії для чесних імпортерів щодо права на застосування основного методу визначення митної вартості у разі, коли імпортером виконуються всі умови, визначені статтею 58 Митного кодексу України;

не допустити суб'єктивного підходу до порядку застосування методів визначення митної вартості посадовими особами органів доходів і зборів;

створити умови для неможливості переходу на другорядні методи визначення митної вартості без достатніх на це підстав.

створити єдиний на митній території України підхід до порядку визначення митної вартості за резервним методом.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Проектом пропонується доповнити частину другу статті 64 Митного кодексу України положеннями про те, що митна вартість товарів, яка визначається за резервним методом, повинна бути єдиною на митній території України для всіх товарів, які є між собою однаковими (вироблені одним виробником, доставлені в Україну на однакових умовах поставки та які знаходяться в інших однакових умовах зовнішньоекономічної діяльності).

Така митна вартість дорівнює середній (зіставній) ціні на товар. При цьому, для цілей вказаної статті, під середньою (зіставною) розуміється єдина на митній території України ціна на товар, яка відповідає ціні, що склалась при імпорті цього товару в Україну (випуску у вільний обіг) з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, обчисленій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Методологія розрахунку середньої (зіставної) ціни на товар, порядок ведення, актуалізації і оприлюднення інформаційної бази даних середніх (зіставних) цін на товари визначається Кабінетом Міністрів України.

Розрахунок середніх (зіставних) цін на товари, ведення, актуалізація та оприлюднення бази даних єдиних середніх (зіставних) цін, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

З метою забезпечення прозорості та контролю за розрахунком цін, законопроектом передбачається створення єдиної інформаційної бази даних середніх (зіставних) цін на товари, яка буде у вільному доступі.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Митний кодекс України;

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує виділення коштів державного бюджету.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту забезпечить єдиний на митній території України підхід до порядку визначення митної вартості за резервним методом.

 

Народні депутати України

Опрос