Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования системы государственного управления в книгоиздательской сфере

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.09.2015 № 3084
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Закон України "Про культуру" серед об'єктів регулювання законодавством про культуру визначає бібліотечну справу, книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження і використання. Водночас, державне управління в названих сферах штучно розділені між різними центральними органами виконавчої влади. Зокрема, видавнича діяльність віднесена до відання Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення, тобто органу, який має опікуватись принципово іншими питаннями. Але при цьому саме Держкомтелерадіо визначений центральним органом виконавчої влади у видавничій сфері, через що він реалізовує первісно не притаманні йому функції.

З іншого боку, в книжковій сфері існує нагальна необхідність в координації різних органів виконавчої влади між собою. Так, окремі питання бібліотечної справи перебувають у віданні не лише Міністерства культури, але й центральних органів виконавчої влади, що діють в сфері освіти (в частині шкільних бібліотек), економіки (в частині охорони прав інтелектуальної власності), оборони (в частині бібліотек у військових частинах) тощо. Очевидно, що найбільш ефективно це можна було б зробити сконцентрував функції центрального органу виконавчої влади в видавничій сфері в Міністерстві культури (яке вже зараз опікується бібліотечною справою), та делегувавши значну їх частину спеціальній державній установі.

В багатьох європейських країнах виконання державних програм і задач в літературній, бібліотечній, книговидавничій діяльності передано державним установам. В якості найбільш яскравого прикладу можна навести досвід Польського інституту книги, який був створений в умовах, дещо схожих на умови сучасної України, за порівняно короткий період зумів досягти видатних результатів в промоції національної книги, розвитку бібліотечної справи, популяризації читання в країні тощо.

Наявний позитивний досвід розвинених демократичних країн дає підстави для висновків, що Україна також може скористатись сучасними ефективними моделями. Зокрема, створення Українського інституту книги, який, будучи державною установою, міг би, в тому числі на підставі делегованих повноважень, виконувати державні програми з популяризації української літератури, здійснення фінансування публікацій українських книжок тощо.

Даний законопроект передбачає створення такої державної установи та встановлює додаткове правове регулювання, необхідне для її діяльності.

2. Цілі і завдання проекту

Метою законопроекту є встановлення прозорих правил реалізації основних засад державної політики в сфері культури, встановлених Законом України "Про культуру" - сприяння створенню єдиного культурного простору України, забезпечення свободи творчості, створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел, пропагування української національної культури у всій її різноманітності за кордоном та світового культурного надбання в Україні, підтримка вітчизняного виробника у сфері культури тощо.

Завданням законопроекту є оптимізація системи державного управління у сфері книговидання, бібліотечній сфері тощо, за рахунок перерозподілу функцій центрального органу виконавчої влади в видавничій сфері між Міністерством культури та спеціальної установи, яка реалізує державну політику у видавничій сфері - Українським інститутом книги.

Одразу зазначимо, що реорганізація Державного комітету телебачення і радіомовлення не забороняється Конституцією України. Так само як не міститься в Основному законі України вимог щодо обов'язкового функціонування Держкомтелерадіо в системі органів виконавчої влади. Конституція України згадує багато інститутів та органів, яких фактично не існує. Наприклад, в Україні не діють передбачені статтею 111 Конституції спеціальні слідчі і спеціальні прокурори, відсутня передбачена статтею 80 Конституції відповідальність за наклеп тощо. Тому саме по собі згадування Держкомтелерадіо в статті 85 Конституції України, що визначає компетенцію Верховної Ради України, не означає, що такий орган обов'язково має функціонувати в системі органів державної влади та утримуватись коштом платників податків. Очевидно, ніщо не заважає реформуванню Держкомтелерадіо та перерозподілу його функцій між іншими органами.

3. Загальна характеристика та основні положення акту

Законопроект передбачає:

- основи діяльності Українського інституту книги - державної неприбуткової установи, яка відноситься до сфери управління Міністерства культури, та відповідає за реалізацію державної політики в сфері книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження та використання в порядку, передбаченому законами України, статутом та актами органу управління;

- встановлює основні функції Українського інституту книги, які мають відображатись в його статуті;

- передбачає, що програма підтримки бібліотек і їх фінансування є окремим розділом Національної стратегії в галузі культури, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, та виконується Міністерством культури через Український інститут книги;

- закріплює порядок конкурсного відбору директора Українського інституту книги;

- визначає базові принципи формування складу наглядової ради Українського інституту книги та здійснення нею контролю за діяльністю посадових осіб;

- встановлює засади фінансування Українського інституту книги, в тому числі за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України;

- визначає Українського інституту книги замовником на випуск видавничої продукції за державними програмами (наприклад, програмою "Українська книга").

4. В цій сфері діють такі закони України та міжнародні договори:

- Конституція України;

- Закон України "Про культуру";

- Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні";

- Закон України "Про видавничу справу";

- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, оптимізації державних витрат на управління культурною сферою, підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку книговидання, зміцненню авторитету держави.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Створення та функціонування Українського інституту книги здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів, отриманих з інших джерел, передбачених законопроектом.

Разом з тим, впровадження передбачених проектом Закону механізмів може здійснюватися за рахунок реформування Державного комітету телебачення і радіомовлення. Зокрема, реорганізація цього комітету та вивільнені в результаті цього кошти можуть спрямовуватись на функціонування Українського інституту книги, що повністю компенсує витрати бюджету на реалізацію цього законопроекту.

 

Народні депутати України

Опрос