Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно социальной направленности государственных лотерей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.09.2015 № 3082
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальної спрямованості державних лотерей"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Лотерейна діяльність в більшості країн Європи розглядається як додаткове джерело фінансування культури та інших соціально важливих проектів. Відповідні норми передбачені законодавствами Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Італії, Латвії Нідерландів, Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Швеції та ряду інших країн. Звісно, в різних країнах існують нюанси як в правовому регулюванні цього питання, так і в частці, яку займають відрахування з лотерейної діяльності на соціальні цілі, і зокрема, на фінансування культурних проектів. І якщо, наприклад, в Швеції частка відрахувань від лотерей становить 0,36% від загальних бюджетних витрат на культуру, то в Фінляндії цей самий показник складає більше половини (джерело - Financing the Arts and Culture in the EU, видання Європейського парламенту, доступне на сайті за посиланням: http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN).

Дана концепція щодо використання відрахувань від лотерейної діяльності для фінансування державою соціальних, культурних проектів, втілена в проекті Закону України "Про систему державної підтримки кінематографії". Зокрема, названим законопроектом передбачається диверсифікація джерел надходжень для фінансування проектів з підтримки кінематографії, в тому числі використання надходжень від операторів лотерей як одне з основних джерел для фінансування виробництва українських фільмів, підтримки кінематографічної освіти, видачі грантів талановитим студентам мистецьких вищих навчальних закладів тощо.

Цей законопроект покликаний забезпечити синхронні зміни податкового законодавства, які б дозволили запустити механізм повної відмови від бюджетного фінансування кінематографії, спорту (в особі Національного олімпійського комітету України), а також поповнення спеціальних фондів Державного бюджету України які, як передбачатиметься бюджетним законодавства (відповідний законопроект подається одночасно з цим законопроектом), спрямовуватимуться для фінансування культури, фінансування лікування дітей, хворих на онкологічні, онкогематологічні захворювання чи інші тяжкі захворювання.

З огляду на те, що стабільне і своєчасне фінансування соціальних проектів є надзвичайно важливим для всієї країни, і законопроект передбачає в значній мірі перекладання відповідних обов'язків з держави на операторів лотерей, критично необхідним є запровадження прозорих, передбачуваних та економічно виправданих правил діяльності на ринку лотерей. Очевидно, що держава має стимулювати розвиток будь-якого бізнесу, а тим більше бізнесу, за рахунок якого держава реалізує основні засади своєї політики відносно власних громадян. Тому даним законопроектом пропонується внормувати питання оподаткування операторів державних лотерей таким чином, щоб дана діяльність була прозорою, інвестиційно привабливою і приносила достатньо доходів для виконання державних задач.

Чинний сьогодні Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи", який вступив в дію 1 січня 2015 року, привів до істотного зменшення надходжень в Державний бюджет України від лотерейної сфери та загальної збитковості лотерейного бізнесу. Зокрема, цей Закон передбачає оподаткування одного об'єкта чотири рази - доходи оператора лотерей оподатковуються загалом податком з доходів (10 %), потім частина цього ж доходу (призовий фонд) обкладається податком з доходів фізичних осіб (15 %) і військовим збором (1,5 %), і потім частина цього ж доходу, що є прибутком - обкладається податком на прибуток (18 %). При цьому, оператори лотерей частину своєї виручки від прийняття ставок у лотереї (не менше як 50 %) зобов'язані спрямувати до призового (виграшного) фонду, який, у свою чергу, зобов'язані розіграти та виплатити гравцям - переможця лотереї.

Крім того, чинним законодавством з 1 січня 2015 року запроваджене оподаткування усіх виграшів, незалежно від розміру, в тому числі тих, що менше неоподаткованого мінімум доходів громадян. Відомо, що у світі немає таких прецедентів оподаткування малих виграшів у лотерею, оскільки витрати на їх адміністрування (особливо незначних) є більшими за доходи, які може отримати бюджет від цих податків. Очевидно, що держава за рахунок оподаткування малих виграшів значних надходжень не отримає, натомість значно зменшиться частина інших податків (зокрема, податок на прибуток операторів). Окрім того, суттєвих затрат зі сторони держави потребуватиме адміністрування податку з дрібних виграшів.

Податок на виграші в лотерею відсутній в країнах, де лотереї приносять найбільші прибутки державі, за рахунок яких фінансується соціальна сфера. Так, податок на виграші взагалі відсутній в таких країнах як Франція, Німеччина, Великобританія, Австрія, Бельгія, Фінляндія, Естонія, Ірландія, Норвегія. Ряд країн Європи ввели оподаткування великих виграшів, оскільки отримали значні кредити ЄБРР для стабілізації економіки у зв'язку зі світовою економічною кризою. Зокрема, Іспанія з 2013 року ввела податок на виграші більше 2500 Євро за ставкою 20 %. Португалія з 2013 року оподатковує виграші більше 5000 Євро за ставкою також 20 %. Італія з 2012 року оподатковує виграші більші за 500 Євро за ставкою 6 %. Україна ж, запроваджуючи оподаткування капіталу, фактично створила такі умови, за яких загальний податок вище ніж маржинальність лотерейного бізнесу, тобто ставки запровадженого податку є фактично забороняючими ставками - спрямованими за ліквідацію цього виду діяльності як такого.

Очевидно, що якщо лотерейна діяльність розглядатиметься саме в контексті виконання нею соціальних функцій через фінансування культурних, спортивних проектів та допомогу хворим дітям, це вимагатиме приведення лотерейного законодавства у відповідність до європейських норм, що надавало б можливість отримання повноцінного фінансування відповідних соціальних галузей.

Даний законопроект спрямований на усунення зазначених вище проблем, а також на збільшення фіскального навантаження на операторів лотерей (порівняно з 2014 роком), але в межах балансу, при яких держава отримає більші відрахування від операторів лотерей, а лотерейна галузь зможе зберегти свою рентабельність.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою прийняття вказаного законопроекту є запровадження адекватного навантаження для суб'єктів лотерейної галузі в цілях збільшення надходжень до Державного бюджету України, Українського інституту кіномистецтв та Національного олімпійського комітету України від проведення лотерей та водночас усунення негативних наслідків податкової реформи для лотерейної галузі.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроект передбачає:

- встановлення податковим законодавством обов'язку операторам державних лотерей здійснювати щомісячні відрахування соціального спрямування, розмір яких поступово збільшується щороку та залежить від валового лотерейного доходу, тобто коштів, які залишаються у власності оператора лотерей після формування ним призового фонду);

- відрахування соціального спрямування розподіляються на фінансування кінематографії (25 %), фізичної культури і спорту (25 %) та спеціального фонду Державного бюджету України (використання коштів якого для фінансування культури і фінансування лікування дітей, хворих на онкологічні, онкогематологічні захворювання чи інші тяжкі захворювання передбачається законопроектом "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо соціальної спрямованості державних лотерей", який подається одночасно з цим законопроектом);

- контроль за правильністю соціальних відрахувань покладається на податкові органи;

- встановлення спеціальних санкцій за порушення операторами лотерей зобов'язань зі сплати відрахувань на соціальні цілі;

- з огляду на введення поняття "відрахування соціального спрямування від проведення державних лотерей", встановлені правила здійснення відрахувань замінюють правила сплати податку на прибуток для лотерейної діяльності, у зв'язку з чим вносяться відповідні зміни до пункту 141.8 Податкового кодексу України;

- з урахуванням неприбуткового статусу Українського інституту кіномистецтв та законодавчого встановлення, що він отримує кошти з різних джерел для виконання державних функцій державної підтримки кінематографії, отримані ним з передбачених Законом України "Про систему державної підтримки кінематографії" доходи звільняються від оподаткування податком на прибуток;

- повертається загальноприйняте в країнах ЄС правило про звільнення від оподаткування виграшів в державні лотереї, оскільки відповідні суми враховуються в сумах соціальних відрахувань, а наявність такого оподаткування призводить до зменшення надходжень від лотерейної діяльності;

- встановлюється правило щодо звільнення від оподаткування деяких операцій з виробництва українських фільмів, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади.

4. В цій сфері діють такі закони України та міжнародні договори:

- Конституція України;

- Конвенція про спільне кінематографічне виробництво;

- Податковий кодекс України;

- Закон України "Про кінематографію";

- Закон України "Про авторське право і суміжні права";

- Закон України "Про телебачення і радіомовлення".

Цей законопроект подається одночасно з проектом Закону України "Про систему державної підтримки кінематографії" та проектом Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо соціальної спрямованості державних лотерей", і у разі їх одночасного прийняття не потребуватиметься внесення змін до інших законів України.

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, підвищенню рівня захисту національної безпеки України, зміцненню авторитету держави.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України. Зміна моделі оподаткування дозволить збільшити надходження до Державного бюджету України. За умови проведення виваженої політики відносно лотерейного ринку, удосконалення правового регулювання діяльності операторів лотерей, припинення нелегального грального бізнесу вже у 2015 - 2016 році держава може отримати доходів близько 4 млрд. грн. усіх надходжень, пов'язаних із лотерейною діяльністю.

Прийняття законопроекту призведе до зменшення доходів Державного бюджету України в частині надходжень від податків з діяльності з випуску і проведення лотерей. Проте, це зменшення надходжень компенсується зменшенням видатків Державного бюджету на фінансування кінематографії та Національного олімпійського комітету. Запровадження збалансованих правил лотерейної діяльності призведе до збільшення надходжень від цього виду діяльності.

 

Народні депутати України

Опрос