Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке кинематографии в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.09.2015 № 3081-1
Дата рассмотрения: 30.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до Закону України "Про основи національної безпеки України", інформаційне середовище українського суспільства цілком справедливо віднесене до об'єктів національної безпеки, а намагання маніпулювати суспільною свідомістю названі серед основних реальних та потенційних загроз національній безпеці України та стабільності у суспільстві.

Відтак кінематографія, як особлива складова культури, набуває надзвичайного значення у теперішній час, адже саме кінематографія вносить неоціненний вклад у розвиток національних цінностей та культури українського народу.

Зауважимо, що прийняття законодавчих актів стосовно захисту інформаційного телерадіопростору України, вивільнило велику нішу від російського аудіовізуального продукту, а вітчизняна кінематографія не була до цієї ситуації готова і, станом на сьогоднішній день, її нерозвиненість, а також недостатня кількість кінозалів поєднані з процвітанням піратства в інтелектуальній сфері, призводять до занепаду галузі та засилля іноземного продукту.

За сьогоднішніх умов, ситуація в українській кінематографії, на жаль, не дозволяє робити оптимістичних прогнозів на майбутнє, без стимулюючої підтримки держави галузь очікує стагнація.

Проте детальне вивчення досвіду зарубіжних країн (у тому числі здійснене однією із найбільших аудиторсько-консалтингових компаній світу - Ernst&Young на замовлення представників теле- та кіно індустрії) дозволяє впевнено говорити про наявність апробованих правових, організаційних та економічних механізмів стимулювання, підтримки розвитку вітчизняної кінематографії.

Зазначимо, що на сьогодні загальновідомими прикладами реалізації програм державної підтримки кінематографії можуть слугувати Хорватія, Угорщина та Чехія.

Так, у Хорватії, яка активно впроваджує державну програму підтримки галузі кіно- та серіального виробництва з 2012 року уже відбулися зйомки таких серіалів: "Гра престолів" (HBO), 2011 - 2015; "Розкопки" (USA Networks), 2015.

Відзначимо, що, завдяки державній підтримці галузі кінематографії у Хорватії, вдалося досягти і додаткового економічного ефекту (збільшення кількості іноземних туристів за рахунок фанатів популярного серіалу "Гра престолів").

В Угорщині інвестиції зарубіжних кінокомпаній у галузь кіновиробництва склали більш ніж 250 млн. євро у 2013 - 2014 роках, проходили зйомки фільмів: "Міцний горішок. Гарний день, аби померти" (Twentieth Century Fox, 2013), "Геркулес" (Paramount Pictures, 2014), "Всесвітня війна Z" (Paramount Pictures, 2013).

У Чехії обсяг залучених зарубіжних інвестицій складає 160 млн. доларів щорічно, проходили зйомки кінопроектів: "Місія нездійсненна: Протокол фантом" (Paramount Pictures), 2011; "Казіно Рояль" (Sony Pictures), 2006; "Борджіа" (Canal+), 2011 - 2014; "Мушкетери" серіал (BBC) 2014 - 2015; "Зниклий" серіал (ABC Studios), 2012; "G.I. Joe: Атака кобри (Paramount Pictures), 2009.

Прийняття законопроекту "Про державну підтримку кінематографії в Україні", який увібрав у себе найкращі та найефективніші механізми та інструменти підтримки кінематографії, успішно випробувані в Європейських країнах, дозволить стимулювати розвиток економічно самодостатньої, стійкої і конкурентоздатної на міжнародному рівні української галузі виробництва комерційного кіно і серіалів.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою ухвалення законопроекту є створення більш сприятливих умов для виробництва кінопродукції та розвитку галузі кінематографії в цілому.

Враховуючи те, що в сучасному суспільстві національний кінематограф є одним із найважливіших факторів естетичного виховання, освіти та дозвілля та відіграє важливу роль у формуванні національної ідеології та розбудові демократичного суспільства, запропоновані законопроектом новели мають створити ефективну систему державного протекціонізму у сфері кінематографії та призвести до:

збільшення обсягу вироблених в Україні фільмів, в тому числі національних фільмів та їх трансляції на телеканалах України;

збільшення частки українських фільмів в касових зборах України з сьогоднішніх 2,5 % до 25 %;

збільшення частки українських фільмів та серіалів в ефірі загальнонаціональних телеканалів у 3 рази;

розвитку сучасної інфраструктури для виробництва та розповсюдження кіно і серіалів з метою створення конкурентоздатного, у тому числі і на зовнішніх ринках, українського продукту, а також задля залучення іноземних виробників контенту (витрати яких на території України щонайменше можуть скласти 100 млн. USD, тобто, як мінімум, майже 2,5 мільярди гривень за найближчі 5 років);

залучення інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва;

посилення захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством у відповідній сфері;

збільшення кількості робочих місць та податкових надходжень до бюджету - як за рахунок власне галузі кіновиробництва, так і за рахунок усіх суміжних галузей (туризм, сфера послуг, театральна сфера, освіта, реклама, тощо);

позиціонування України у світі як сучасної цивілізованої країни і популярного туристичного напрямку.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом "Про державну підтримку кінематографії в Україні" пропонуються новели, якими запроваджуються механізми:

прямої державної підтримки, успішно апробовані в інших країнах;

повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільмів, які пройшли "культурний тест";

розвитку кіно та дистриб'юторської мережі, що, в свою чергу, дозволить вивести комерційні фільми на беззбитковий рівень;

боротьби з піратством, в тому числі в мережі Інтернет (в Україні піратські перегляди фільмів у 10 разів перевищують перегляди у кінотеатрах, а, відтак, піратство завдає відчутної економічної шкоди).

Законопроект дозволяє змінити підходи до державного фінансування у галузі кінематографії та створити ефективні механізми залучення приватних коштів в індустрію, в тому числі за рахунок фіскальної підтримки галузі.

Положення законопроекту забезпечать "прозорість" державної підтримки кінематографії, дозволять здійснювати якісну популяризацію українського кіно на телебаченні.

Окрім цього, проектом також пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про кінематографію", "Про рекламу", "Про авторське право і суміжні права", "Про телекомунікації", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про здійснення державних закупівель", "Про електронну комерцію", Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Законів України "Про кінематографію", "Про авторське право і суміжні права", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про здійснення державних закупівель", "Про електронну комерцію", "Про оренду державного та комунального майна", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Податкового, Бюджетного, Митного кодексів України та інших нормативно-правових актів.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити створення належних правових, організаційних та економічних умов для розвитку національної кіноіндустрії та сприятиме:

формуванню економічно самодостатньої, конкурентоздатної на міжнародних ринках галузі кінематографії, виробництва національного аудіовізуального продукту (фільми, інші аудіовізуальні твори);

розвитку сучасної інфраструктури виробництва, демонстрування і розповсюдження фільмів;

збільшенню податкових надходжень до бюджету за рахунок галузі кінематографії;

залученню позабюджетних коштів, у тому числі іноземних інвестицій та коштів від іноземних суб'єктів кінематографії;

збільшенню кількості робочих місць та належній соціальній захищеності працівників у галузі кінематографії;

розвитку освіти у галузі кінематографії;

активізації міжнародного, міждержавного, зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену і висококонкурентну галузь кінематографії.

популяризації українських цінностей, зростання інтересу масового глядача до національних фільмів.

Окрім цього, розвиток вітчизняної кінематографії безумовно стане одним з важливих чинників, які сприятимуть захисту національного культурного та інформаційного простору від реальних та потенційних загроз національній безпеці України у гуманітарній сфері.

 

Народні депутати України:

Кондратюк О. К.

Семерак О. М.

Гринів І. О.

Червакова О. В.

Подоляк І. І.

Абдуллін О. Р.

Опрос